Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-14

Trots de kraftiga rasen – tillväxtaktierna kan halveras

wysiwyg_image

Texten är skriven 14 januari 2022

Uppgång föder uppgång

Det pratas ofta om flockbeteende i investeringssammanhang. Det pratas ofta om att priset på en aktie tenderar att styra sentimentet, alltså hur vi som placerare känner kring en aktie, och sedermera hur vi väljer att agera.

Vad det skapar? Överreaktioner i aktiekurserna, såväl på upp- som nedsidan.

Det är värt att påminna om detta i en tid då många finner det helt orimligt att en aktie kunnat falla 20 procent helt utan bolagsspecifika nyheter under de senaste veckorna. Detta när samma aktie stigit med flera hundratals procent året eller åren innan.

Men visst är det tufft när ens favoriter slaktas på börsen. Och hur många kvalitativa, välskötta tillväxtbolag är det inte?

Beijer Ref, Vitrolife, Mips, Hexatronic, Nibe, Troax, HMS Network, NCAB, Transtema, Sdiptech, Instalco. Listan kan göras väldigt lång.

Ett talande exempel

Som sagt, det finns massvis med bolag och det kanske mest talande exemplet finner vi i den nya favoriten på börsen, Hexatronic. Ett befogat favoritskap givet bolagets kvalitéer.

Välskött, bra ledning, starka finanser, god och stigande lönsamhet samt finfina möjligheter att leverera hög tillväxt kommande åren. Men det är icke desto mindre ett favoritskap som växte sig allt starkare i takt med att aktien fortsatte upp under slutet på förra året. "FOMO", rädslan att missa tåget, blev oerhört starkt.

Aktien belönades också med en uppgång på hiskeliga 560 procent under 2021. Vinsten under året (sista kvartalet dock inte presenterat än) kan nog väntas växa med ungefär 100 procent. Antalet småsparare i aktien? Från 5 700 till 33 500 aktieägare (mätt i Avanza-kunder), en uppgång på 590 procent.

Av de nya 28 000 ägarna tillkom 23 000 av dem bara under de sista dryga fyra månaderna på året, simultant med rusningen i aktiekursen.

Min poäng?

Jag säger inte att man borde ha sålt tidigare, det blir bara tramsigt att "back tradea" på det sättet. Det hade dessutom varit enkelt att man hade hoppat av aktien för tidigt och därmed missat flera hundra procent i avkastning. Jag säger inte heller när det kan vara läge att fiska upp aktien.

Jag konstaterar bara att det är viktigt att bli påmind om hur aktiemarknaden fungerar. Ständiga överreaktioner. På uppsidan. På nedsidan. Hela tiden.

Kursutveckling senaste året för Hexatronic och Mips

wysiwyg_image

Triggern till kursraset?

Att aktien, likt så många andra ”high flyers” på börsen kommit ner så pass mycket beror primärt på en oro för högre räntor, en oro som ritat om spelplanen för aktier i nuläget. Aktier som har en hög värdering hamnar då i skottgluggen.

Värdering

Hexatronic värderas till p/e 50 på den förväntade vinsten för 2022, vilket får anses som högt, men neutraliseras samtidigt av att peg-talet (som tar hänsyn till vinsttillväxt) ligger på låga 0,73.

Tittar vi på ett annat högt värderat bolag, Nibe, så värderas dem till p/e 60 och där samtidigt peg-talet ligger på väldigt höga 5,5. Det är minst sagt utmanande.

Vi slänger in ytterligare en populär tillväxtaktie, Mips, och konstaterar där att p/e-talet ligger på höga 75 för 2022 och där peg-talet ligger på klart mer rimliga 1,39.

Läs mer om peg-talet här

Jämför vi dessa kvalitativa tillväxtaktier så är det tydligt att såväl Hexatronic som Mips ser mer attraktiva ut ur ett värderingsperspektiv givet att förväntningarna infrias vad gäller vinstutvecklingen.

Men nu jämför vi som sagt tre högt värderade bolag och risken finns, även om det är väldigt fina och välskötta bolag, att högre räntor kommer att pressa värderingen under en längre tid, i en så kallad multipelkontraktion.

wysiwyg_image

Räkna med högre räntor

Ränteoron är påtaglig efter att sannolikheten har ökat för flertalet räntehöjningar i år och kommande år, primärt ifrån den amerikanska centralbanken.

Och visst skulle högre räntor tveklöst att sätta sina spår. Kanske primärt vad investerare skulle vara beredda att betala för aktier, högt värderade sådana i synnerhet.

Att gissa hur högt räntan ska stiga är svårt men det vi vet, om vi lutar oss tillbaka mot historiska mönster, är att centralbankernas räntepolitik styr var de långa räntorna tar vägen.

wysiwyg_image
Förstora bild

Som ovan graf illustrerar så kan vi se att den långa räntan historiskt följer vad den amerikanska centralbanken Fed gör med styrräntan. Några av Feds ledamöter flaggar nu för 4 räntehöjningar såväl 2022 och 2023 á 25 punkter, alltså 2 procent, och i sådana fall ska långräntan tillbaka över 3 procent på ett par års sikt.

Sannolikheten för det låter jag vara osagt då det finns flertalet variabler som kan välta dessa ledamöters förväntningar på ända. Men räntorna ska med allra största sannolikhet upp och det medför otvivelaktigt ett nytt klimat för risktillgångar såsom aktier.

Möjlig konsekvens

Frågan är såklart om aktiernas värderingar då ska leta sig ner till gamla nivåer, när räntan var högre. För vissa bolag kan det då bli ett brutalt uppvaknande då flertalet har sett sina multiplar stiga kraftigt under de senaste åren.

Låt oss titta närmare på Nibes p/e-talsutveckling under de senaste 10 åren. Det är rätt anmärkningsvärt att ett bolag som levererat en vinsttillväxt på 15 procent i snitt under de senaste 10 åren, och som väntas växa lika mycket kommande åren, har sett sin värdering gå ifrån 25 gånger vinsten till 75 gånger vinsten när aktien stod som högst.

wysiwyg_image
Förstora bild

Vänta 75 år?

Visst, ESG-flöden har strömmat in, megatrender spelar dem i händerna och bolagets fläckfria sifferleverans ska givetvis premieras av marknaden, men p/e 75?

Om en aktie handlas till 75 gånger vinsten kan man ju förenklat säga att det kommer ta 75 år innan en investerare får tillbaka insatsen. Jag ser det som uteslutet att det inte kommer konkurrerande tekniker till värmepumpar de kommande 75 åren.

Summa summarum

I teorin finns det flertalet kvalitativa, vinstgenererande bolag som lika gärna skulle kunna halveras från toppen, enbart på grund av att värderingen ska ner till mer rimliga nivåer. I sådana fall är vi nu halvvägs där. Det är inte mitt huvudscenario men vill poängtera att det faktiskt inte är otänkbart.

I det korta perspektivet

Att det däremot är såpass många aktier som befinner sig i "bear market territory", alltså ner 20 procent eller mer från toppen, och samtidigt är kraftigt översålda, så talar det sammantaget för att vi bör få se en upprekyl härifrån i det korta perspektivet.

På lite längre sikt bör vi dock ställa in oss på att vikten av att bolagen fortsätter att leverera starka siffror kommer bli än viktigare för att orka driva aktiekursen vidare norrut då vi inte kan räkna med att värderingen ska agera draghjälp framöver, utan snarare ryggsäck.

Det gäller inte bara utpräglade tillväxtaktier utan aktier i stort.

Skulle bolagen dessutom göra börsen besviken, då lär den sistnämnda inte vara nådig med sin dom.