Aktiespararna

Tryckt stämning på Eltels stämma

Av Bolagsbevakningen
10 maj 20183 min lästid

Eltels stämma ingav känslan av att gå på minerad mark. Att storägarna röstade igenom en extra ersättning till ordföranden väckte misstanken att Eltel står inför fortsatta utmaningar.

Trots att Eltel torde ha lämnat det värsta bakom sig, var årsstämman inte framåtblickande. Stämningen var tryckt, på gränsen till ansträngd. Tillställningen varade endast en timme och en kvart.

Avgående vd, Håkan Kirstein, ombads av Aktiespararnas Åsa Wesshagen att kvantifiera den framtida försäljningstillväxten och lönsamheten inom kommunikations-segmentet. Vd svarade undvikande. Han hade inte någon uppfattning om 5G:s betydelse för Eltel. ”Vi vet för litet om 5G”, sade Kirstein.

I motsats till vad som hade planerats ska Power Transmission avvecklas istället för att säljas. ”Vi har armarna runt affären”, berättade vd. Avvecklingskostnaden ingår i den totala omstruktureringskostnaden på cirka 35 miljoner Euro.

Åsa Wesshagen försökte få Fjärde AP-fonden att kommentera den smått sensationella uppgiften som förekommit i pressen, nämligen att fonden tittar på om den själv ska vidta rättsliga åtgärder i fallet Eltel. Per Collen, som företrädde Fjärde AP-fonden på Eltels stämma, ville dock inte ge någon kommentar.

Erik Sjöman, advokat på Vinge, redogjorde för sannolikheten att vinna framgång i en domstolsprocess mot tigare vd och styrelseordförande Axel Hjärne och Gérard Mohr. Hans slutsats var att även om Eltels prospektet inte hade gett en rättvisande bild, så var utsikterna små för att nå framgång i en rättslig process.

På fråga från Aktiespararna rörande styrelsens generella ansvar för prospekt så svarade Sjöman att den som åtalar måste bevisa att styrelsen agerat oaktsamt eller med uppsåt.

Sjöman hänvisade till advokat Axel Calissendorffs utredning som påtalar möjligheten att Eltels tidigare vd och kanske även dåvarande finansdirektören kan ha varit arkitekterna bakom de risker som togs och vilka redovisningsprinciper som användes. Om styrelsen fördes bakom ljuset med uppsåt kan den inte påstås vara ansvarig för fel som emanerar från någon annan, konkluderade Sjöman.

Styrelsens ordförande, Ulf Mattsson, läste entonigt upp styrelsens avsiktförklaring med innebörd att Eltel inte avser utkräva ansvar av tidigare vd och tidigare styrelseordförande. Någon feedback eller några frågor från stämmodeltagarna med anledning härav fick ordföranden inte.

Mattsson föreslogs lyfta ett extraarvode ”för extraordinär arbetsbörda”. Svaret på Aktiespararnas fråga kring motivet var långtifrån uttömande. Enligt valberedningens ordförande Erik Malmberg befinner sig Eltel i ”en svår situation”. Valberedningen, vars ledamöter var utsedda av ägare med totalt 49 procent av aktier och röster, föreslog vidare att styrelsen skulle förstärkas med en ledamot till totalt åtta.

På fråga från Åsa Wesshagen om valberedningen beaktat mångsyssleriet i styrelsen gav Erik Malmberg det korta svaret: ”Ja”. Aktiespararna lade därefter ner sin röst avseende styrelsekandidaten Gunilla Fransson som har hela fem styrelseuppdrag i svenska börsbolag.

Dela med dig