Aktiespararna

Två investmentbolag klara vinnare första kvartalet

Av Cristofer Andersson
30 april 20245 min lästid
Aktiespararna går igenom vinnarna bland investmentbolagen för det första kvartalet.
En majoritet av de större investmentbolagen har nu hunnit lämna sina rapporter för 2024 års första kvartal. Vi utser rapportperiodens vinnare och förlorare.

Wallenbergkontrollerade investmentbolaget Investor levererade en substanstillväxt och en totalavkastning om 12% respektive 15% för perioden januari till och med mars. Utvecklingen är imponerande och klart över de drygt 8% som OMXSGI (Stockholmsbörsens bolag inkl. återinvesterade utdelningar) ökade med under samma period.

Investorinnehaven har verkligen skämt bort investerarna under den perioden. Såväl Astra Zeneca som ABB och Atlas Copco har överraskat positivt och med vinster väl över vad analytiker hade förväntat sig. Även den onoterade delen, Patricia Industries, har utvecklats väl med en totalavkastning om 18%. Vidare kan Saab lyftas fram, vars rapport kanske inte fick aktien att rusa, men de rapporterade siffrorna var starka och med kvartalets totalavkastning om 54% har aktien givit mer och därtill till Investor.

Strax efter Investor kommer Industrivärden, som kontrolleras av Fredrik Lundberg via dels Lundbergföretagen, dels det egna bolaget Fredrik Lundberg. Under det första kvartalet ökade substansvärdet med 11%, medan aktien (A och C) avkastade 12%, klart högre än Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. En stark bidragande orsak till substanstillväxten var Volvo Lastvagnar, som står för cirka 34% av substansen. Volvo gick mycket bra under det första kvartalet och borträknat nedgången vid X-dagen steg aktien med cirka 22 % under mätperioden.

Latour överraskade negativt

Under många år har aktiemarknaden vant sig med att Latour mer eller mindre alltid har presterat bättre än såväl OMXSGI som en majoritet av övriga investmentbolag. Emellertid överraskar familjens Douglas bolag genom att både substanstillväxten och totalavkastningen om 2,8 % respektive 7,3 % kom in under både jämförelseindex samt konkurrenter såsom Industrivärden och Investor.

Det var främst var den onoterade industrirörelsen som höll nere substanstillväxten, där nettoomsättningen och rörelseresultatet minskade med 4% samt 13%. Gällande rörelsemarginalen försvagades den med 1,5 procentenheter för att uppgå till 14% (15,5).

Öresund har till skillnad från Latour inte skämt bort sina aktieägare med en överavkastning på flera år. De fem senaste åren har aktien inklusive utdelningar avkastat ynka 5%. Substanstillväxten, 4,9% och totalavkastningen, 7,5%, var visserligen under OMXSGI:s 8%, men ändå bättre än de senaste årens prestation.

Under de senaste tolv månaderna har investmentbolaget börjat exponera sig mot mer stora och stabila bolag, såsom Handelsbanken, Tele2 samt Securitas. Bilia, helhetsleverantör för allt som rör bilägande, fortsätter dock vara det största innehavet med cirka 28% av substansen, följd av Scandi Standard samt Stenhus Fastigheter med 16 % respektive 7,8 %.

Bra period för Kinnevikaktien, svag för substansvärdet

Kinnevik har en imponerande historik, men sedan toppen i april 2021 har det anrika investmentbolaget, med anor så långt tillbaka som 1936, inte varit till stor glädje för sina aktieägare. De senaste tre åren är aktiens totalavkastning minus 75%.

Bolagets första rapport för räkenskapsåret 2024 bjöd inte upp till dans gällande substansvärdet, som minskade med 14 %. Desto roligare var att aktien avkastade drygt 11% under perioden januari till och med mars.

Bolaget tyngs av en portfölj som huvudsakligen består av onoterade, och i flera fall olönsamma, bolag, vilket i tider med högre räntor och ökad riskaversion inte gynnar hög aktieavkastning. Under de kommande kvartalen kommer utförsäljningen av det enda noterade innehavet, Tele2, att avslutas. Därefter kommer portföljen bara bestå av onoterade bolag, där flera fortsatt dras med olönsamhet.

Småspararfavoriten Spiltan hade med sin stora exponering mot Paradox, vars aktie under det första kvartalet sjönk med drygt 17%, en svag utveckling av substansvärdet, -3,5%. Spiltanaktien har på ett år också fallit med 20%.

Förutom Paradox har Spiltans substans, likt Kinneviks, påverkats av den fortsatt svaga onoterade marknaden. Grundare och vd, Per Håkan Börjesson, är ändå inte bekymrad, utan lyfter fram att ”något som alltid är värt att komma ihåg är att de värdeökningar som vi skapar i den onoterade portföljen i regel först märks på lång sikt, då vi sällan säljer bolag.”

Investor vinnare

För att utse kvartalets vinnare väljer vi att gå på substanstillväxt, då den fundamentala utvecklingen i långa loppet kommer att synas i aktiekursen. Kvartalets vinnare är då Investor, medan Industrivärden och Öresund vinner silver respektive brons. Vi har sagt det förr, men anser att det tål att upprepas; gammal är äldst och i en långsiktig portfölj ska Investor finnas med.


Investmentbolag
Substanstillväxt
Totalavkastning
Investor12%15%
Industrivärden11%12%
Öresund4,9%7,5%
Latour2,8%7,3%
Creades0%2,6%
VNV Global0%0,4%
Spiltan-3,5%-8,2%
Kinnevik-14%11,4%

Under perioden januari till och med mars 2024 ökade OMXSGI med 8%. Bure och Lundberg har vid publiceringstillfället ännu inte rapporterat första kvartalet, Svolder har brutet räkenskapsår och därför inte jämförbart.

Dela med dig