Aktiespararna

Två starka kort in i portföljen

5 september 20197 min lästid
Korta portföljen.
Här kan du läsa den senaste uppdateringen av Korta Portföljen (vecka 36).

Allmän reflektion

Uppåtrörelsen fortsätter.

Detta trots fortsatt svaga inkommande makrosiffror.

ISM-siffrorna

De senaste ISM-siffrorna var ingen munter läsning. För första gången sedan 2016 befinner sig indexet under 50-nivån.

Men en mjukare ton mellan Kina och USA samt duvaktiga uttalanden från Fed-ledamöter har ingjutit mod i marknaden sista dagarna och börsen visar, trots alla oroshärdar, styrka.

Stockholmsbörsen har stigit omkring 3 procent sedan förra veckans inlägg och stämningen börjar bli mer trevlig igen. Portföljbolagen har haft en liknande resa.

Utblick

Vår prognos för snart två veckor sedan har därmed infriats. En snabb tillbakablick nedan.

Utdrag från inlägget ”Stor uppsida i flera portföljbolag” den 22 augusti, vecka 34

”Den stora frågan är om uppåtstudsen på Stockholmsbörsen närmar sitt slut. Annorlunda formulerat: är det slut på det roliga innan festen ens har börjat efter semestern?

Vår analys pekar på att trendkurvan kan hålla sig positiv i några veckor till.

Volatiliteten – som i sin tur är ett tecken på en växande osäkerhet – är tydligt förhöjd. Varannandagsvädret med kraftiga upp- och nedgångar förväntas därför kvarstå.”

Lyckad utfästelse

Med facit i hand är ovanstående precis vad som hänt.

Rörelsen har varit klart uppåtriktad på aktiemarknaden, men en stor dos volatilitet har också känts av längs vägen.

Nu är det dags att konkretisera vad ”några veckor till” med positiv trendkurva betyder.

Vår analys pekar på att den stora studsen ligger bakom oss.

Innebär det att marknaden kraschar imorgon? Naturligtvis inte - även om det aldrig går att utesluta i rådande läge.

Med det sagt, över till veckans förändringar

Coor

 • Vi väljer att avyttra hela positionen i fastighetsservicebolaget Coor
 • Avyttringen sker till kursen 79,80 kronor per aktie
 • På sikt finns det mer att hämta här men med svagt momentum i aktien och avsaknad av någon potentiell trigger i närtid ser vi bättre möjligheter på andra håll
 • Totalavkastningen på placeringen kan summeras till +2,3 procent

Intrum

 • Vi väljer att sälja hela positionen i inkassobolaget Intrum
 • Försäljningen sker till kursen 249 kronor per aktie
 • Efter ett lyckat köp med bra tajming väljer vi att plocka hem vinsten
 • Bolaget har en stark tillväxtagenda, men aktien är sårbar för en svagare marknad
 • Intrums stora exponering mot den italienska ekonomin är även något som skrämmer
 • Totalavkastningen på placeringen kan summeras till +12,2 procent

In i portföljen kommer i sin tur mer defensiva pjäser

Elos Medtech

 • Medicinteknikbolaget Elos Medtech köps in till kursen 97 kronor
 • Verksamheten är inriktad på kontraktstillverkning av medicinteknisk utrustning
 • Rörelsen är konjunkturstabil med en lång och framgångsrik historik
 • I spåren av en växande andel egna produkter är marginaltrenden positiv
 • Såväl tillväxt- som marginalpotentialen är god några år framåt och vi tror på 15-20 procent vinsttillväxt närmaste åren
 • Aktien har utvecklats stark på börsen i år, men vi ser ytterligare uppsida
 • Placeringshorisonten är 3 månader med riktkurs 120 kronor
 • Bolaget kompletterar våra andra innehav i hälsovårdsklustret i portföljen

Omsättningstillväxten har imponerat i Elos historiskt och vi tror trenden fortsätter...

Diös Fastigheter

 • Det norrländska Diös Fastigheter plockas in till kursen 86,20 kronor
 • Vi väljer därmed att utöka fastighetsdelen i portföljen med ytterligare ett innehav
 • Bolaget passar in i rådande geografiska fastighetsmix med Stockholm (Fabege) - Göteborg (Platzer) - Malmö (Wihlborgs). Den sista pusselbiten var just Norrland
 • Diös har en mycket stark ställning i städer som Umeå, Östersund, Luleå, Sundsvall, m.fl.
 • Likt övriga innehav är beståndet välskött och driftsöverskottet ökar i god takt
 • Direktavkastningen på kåkarna är attraktiv i förhållande till låneräntan
 • Aktien plockas in med en horisont på 6 månader
 • Riktkursen sätts till 95 kronor

Husqvarna-aktien alltjämt trög

Vidare noterar vi att Husqvarna-aktien visserligen har hämtat sig något senaste veckan men känns fortsatt tämligen trendsvag. Fundamentalt tror vi alltjämt på bolaget och med en aktie som befinner sig vid ett historiskt värderingsgolv samt med en hägrande kapitalmarknadsdag framför sig, får aktien fortsatt förtroende i portföljen. Vi ser såväl en potential för höjda finansiella mål på marginalsidan samt positiva uttalanden kring det viktigaste tillväxtbenet i koncernen, robotgräsklippare. Där finns en trigger i Husqvarna-aktien för tillfället.

Portföljutveckling

Korta Portföljen håller fortsatt avståndet till index.


SIXRX (orange linje) och OMXS30 (grå linje) är ombaserade mot Korta Portföljen (blå linje) med 100 som startvärde

Portföljen ser nu ut enligt följande efter de senaste förändringarna


Om Korta Portföljen

Vill du också få Korta Portföljen i realtid? Ta del av Premium-medlemskapet här och signa upp dig för Messenger-tjänsten här

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Portföljen är fiktiv och syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Dela med dig