Aktiespararna

Tydlig uppsida i stjärnan

8 april 20218 min lästid
Korta portföljen.
Korta portföljen

Allmän reflektion

Förra veckan var det påskledigt och inlägget av Korta Portföljen uteblev.

Under påsken är det högsäsongen för ägg i alla dess former – både traditionella och godisägg. I år blev firandet självklart påverkat av pandemin, men portföljbolaget Brdr. Hartmanns försäljning av äggkartonger går fortsatt på högvarv i dessa tider.

Med påskfirandet i ryggen är det dags att blicka framåt.

Om några veckor drar rapportsäsongen igång på allvar – och det är högsäsong för casedriven trading. Stockholmsbörsen har utvecklats exceptionellt väl än så länge under 2021.

Jämförelseindex, OMXSGI, har stigit med nära 18 procent sedan årsskiftet. Det är ett sagolikt avancemang. Kursstyrkan på storbolagslistan har verkligen överraskat.

Kvalitativ tillväxt

Värdebolagens återkomst är trevlig, men det gäller att blicka bortom multiplar oavsett bolagsstorlek. Kvalitativ tillväxt vinner i längden, även om svackor kan testa tålamodet.

Det gäller inte minst i portföljbolaget Avanza.

Nätbanken har utvecklats fantastiskt på senare tid. Sedan insteget i september har aktien stigit med nära 90 procent. Avanza är numera Korta Portföljens näst största innehav.

Det har emellertid inte varit någon rak resa uppåt. Tvärtom. Tålamodet har testats återkommande gånger när den starka vinsttillväxten överskuggats av börspsykologi.

Trots volatiliteten har riktkursen höjts flera gånger. Även om Korta Portföljen har ett kortsiktigt fokus med swingtradingorientering, så läggs merparten av tiden på fundamental analys av drivkrafterna bakom den långsiktiga vinstresan.

Hela konceptet bygger på kortsiktigt attraktiva lägen i långsiktigt bra bolag.

Avanza är långsiktigt ett exceptionellt bra bolag. Under det senaste året har aktien erbjudit en fantastisk risk/reward. Tesen har bekräftats av ihållande starka delårsrapporter.

Analytikerkåren har konsekvent varit för försiktiga i sina estimat. Nu närmar sig börsvärdet 50 miljarder kronor och rapporten för det första kvartalet kommer om två veckor. Aktien behålls.

Med det sagt, nu över till förändringarna i portföljen

Kopparbergs Bryggeri (kurs 186 kronor)

Kopparbergs Bryggeri är en favorit sedan länge.

Varumärket, produktinnovationen, breddningen av verksamheten och den stabila affären talar för bolaget kommer att vara betydligt större om några år.

Aktien har emellertid utvecklats svagare än väntat efter ett bokslut som bjöd på besvikelser. Långsiktigt är uppsidan stor i bryggeriet, men på kort sikt är osäkerheten förhöjd.

Korta Portföljen väljer därför att tillfälligt kliva av aktien. Hela innehavet säljs till kurs 186 kronor. Totalavkastningen på placeringen kan summeras till 13 procent på två månader.

Pricer (kurs 35,5 kronor)

Positionen i Pricer hyvlas marginellt, när innehavet på 5000 stycken aktier justeras något.

1000 aktier säljs till kursen 35,5 kronor. Detta för att delfinansiera inköpet av ett helt nytt bolag.

Efter förändringen innehas 4000 Pricer-aktier, med en portföljvikt på runt 9 procent.

Caset är fortfarande intakt. Q1-rapporten, som kommer 23 april, väntas bli stark.

Beijer Alma (kurs 167 kronor)

Verkstadsgruppen Beijer Alma, med bas i Uppsala, är ett bolag i Korta Portföljens smak.

Med dotterbolag som Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech har koncernen en bred bas att stå på. Den välskötta rörelsen har en lång och framgångsrik historik på börsen.

Med långa kundrelationer och en diversifierad kundbas är Beijer Alma en förhållandevis stabil industrigrupp. De senaste åren har bolaget genomfört en lönsam internationalisering.

Trots sina framgångar och ett börsvärde på 10 miljarder kronor, är det få som uppmärksammar bolaget. Fördelen med den anonyma profilen syns i värderingen.

Relativt de större verkstadsbolagen på börsen, handlas Beijer Alma med en tydlig värderingsrabatt. Det gäller inte minst inom klustret kvalitetsverkstad. Jämför vi Beijer Alma-värderingen med många av börsens serieförvärvare är rabatten än mer iögonfallande.

Är rabatten befogad?

Givet bolagets kvalitet, stabilitet och stora förvärvsutrymme är Korta Portföljens bedömning att värderingsrabatten är omotiverad i Beijer Alma.

Pandemipräglat 2020

Under fjolåret blev konjunkturavmattningen kännbar för Beijer Alma. Det var främst det första halvåret 2020 som utmärkte sig negativt med en hastig konjunkturnedgång.

Coronapandemin hämmade affären och likt övriga industribolag blev det en rejäl inbromsning under framför allt det andra kvartalet 2020.

Under Q3 stabiliserades däremot läget och under det fjärde kvartalet återkom volym och lönsamhet med besked.

Den positiva förändringen väntas bestå under kommande kvartal.

Attraktiv förvärvsagenda

Lyfter vi blicken befinner sig Beijer Alma-aktien i ett spännande läge.

I närtid väntas omvärldsläget gradvist normaliseras på bolagets huvudmarknader. I det här fallet innebär det cykliskt uppsving och ett återtag av delvis förlorade affärsvolymer.

Samtidigt är finanserna i gott skick. Nyligen avskildes utdelningen på 3 kronor per aktie, men förvärvsutrymmet är betydande framöver.

Sett till rådande värdering, tillskänker marknaden ingen förvärvspremie i Beijer Alma, trots en framgångsrik – om än försiktig – förvärvshistorik. Det öppnar upp för positiva överraskningar under 2021 och framåt, likt situationen i AQ Group.

Hög vinsttillväxt – till rimlig värdering

Med en hög sannolikhet för organiska försäljningsframgångar kommande kvartal, kombinerat med förutsättningar för marginalexpansion i takt med successiva volymökningar, väntas vinsttillväxten bli god för Beijer Alma under innevarande och nästa år.

Till det kommer förvärvsoptionen. Beijer Alma kan förvärva inom en rad olika industriella nischer i Beijer Tech alternativt göra tilläggsförvärv i Lesjöfors. Därtill är det möjligt att göra större förvärv och addera ett nytt verksamhetsben i koncernen.

Sammantaget ser Korta Portföljen en hög vinsttillväxt framför sig samtidigt som vinsterna värderas försiktigt av börsen. Det öppnar upp för en större kursuppgång.

Beijer Alma-aktien plockas in till kurs 167 kronor. Positionen motsvarar omkring 10 procent av portföljvärdet. Riktkursen sätts till 225 kronor, vilket innebär en uppsida på 35 procent.

Placeringshorisonten är 5 månader i aktien.

Efter förändringarna ser portföljen följande ut


Om Korta Portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas analytiker Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall.

All handel sker på egen risk. Gör alltid din egen analys innan köp- respektive säljbeslut fattas.

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikern får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Dela med dig