Aktiespararna
Annons

Unik verkningsmekanism ska göra Lipum ledande inom ledgångsreumatism

8 april 20244 min lästid
Bioteknikbolaget Lipum specialiserar sig på utveckling av behandlingar för kroniska inflammatoriska sjukdomar och befinner sig i klinisk fas med sin läkemedelskandidat SOL-116. Nu genomför bolaget en företrädesemission om högst 187 MSEK för att finansiera fortsatt klinisk utveckling.

SOL-116 är en humaniserad antikropp som syftar till att behandla reumatoid artrit (RA) och andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten har visat lovande resultat i djurmodeller, in vitro och i människa, vilket inger hopp om ett nytt terapeutiskt alternativ för patienter.

Reumatoid artrit, även känt som ledgångsreumatism, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar kroppens leder. Den globala marknaden för läkemedel mot RA beräknas uppgå till 29 miljarder dollar år 2029. Det finns behandlingar mot RA och mest framstående är Abbvies antikropp Humira, som toppade listan över världens mest intäktsbringande läkemedel nio år i rad fram till 2021 – då Pfizers covid-vaccin övertog platsen. 2023 hamnade Humira på en tredjeplats med en försäljning om 14,4 miljarder dollar.

Även om Humira underlättat livet för otaliga RA-patienter är behovet av nya terapier stort då cirka 30 procent inte svarar på behandlingen. Vidare hoppar många patienter av behandling på grund av biverkningar inklusive huvudvärk, reaktioner på injektionsstället och infektioner. SOL-116 liknar Humira genom att vara ett biologiskt läkemedel men utmärker sig genom en till synes mildare biverkningsprofil, och framför allt med en unik verkningsmekanism. SOL-116 syftar nämligen till att minska inflammation genom att blockera målmolekylen BSSL, i stället för att blockera TNF-α. Således har SOL-116 potential att bli ett så kallat first-in-class-läkemedel.

Lipum jobbar kontinuerligt med skydd av immateriella rättigheter och bolaget räknar med att SOL-116 är patentskyddad fram till år 2040. Nyligen ansökte bolaget även om patent för SOL-116 inom inflammationsorsakad cancer.

Klinisk utveckling

Nuvarande fokus ligger på den pågående kliniska fas 1-studien med SOL-116. Hittills har resultat från friska frivilliga indikerat att SOL-116 tolereras väl utan allvarliga biverkningar, vilket är ett avgörande steg mot fortsatt utveckling. Vidare reducerade SOL-116 mängden BSSL i plasma till icke detekterbara nivåer från dag 3 efter administrering, vilket bibehölls till dag 90 efter dos. Fas 1-studien befinner sig i slutfasen och nu undersöks SOL-116 för första gången i patienter med reumatoid artrit. Fullständiga resultat från fas 1-studien väntas presenteras i höst.

”Det är spännande att ta del av de positiva interimsresultaten från fas 1-studien. Detta är en väldigt betydelsefull milstolpe för Lipum. Data som genererats kring säkerhet, farmakokinetik och SOL-116's interaktion med målproteinet BSSL bekräftar våra förväntningar och ger viktig kunskap inför utformandet av ett fas 2-program. Vi ser verkligen fram emot kommande steg i den kliniska utvecklingen av SOL-116”, sade Lipums nytillträdde VD Ola Sandborgh i samband med att interimsresultaten kommunicerades.

Med den uppmuntrande utvecklingen planerar Lipum att inleda en klinisk fas 2-studie i slutet av nästa år för att ytterligare studera effekten av SOL-116 i RA-patienter. Lipums arbete med prekliniska studier inom nya indikationer fortskrider.

Kort om företrädesemissionen

För att stödja fortsatt klinisk utveckling har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om maximalt 187 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Pengarna ska användas till följande:

  • Fullföljandet av den pågående kliniska fas 1-studien
  • Fortsatt klinisk utveckling av SOL-116, inklusive förberedande aktiviteter för fas 2-studien.
  • Prekliniska studier kring verkningsmekanism och behandling av fler sjukdomar med SOL-116
  • Förskottsbetalning till NorthXBiologics för nyproduktion av SOL-116 inför kliniska fas 2-studier
  • Övriga löpande kostnader fram till slutet av 2026.

Läs mer och ta del av erbjudandet här.

Mer info om Lipum finns på bolagets hemsida.

Dela med dig