Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-24

Utdelningar och långsiktigt sparande

Start Enkelt beskrivet är utdelningar en utbetalning av företagets vinst som alla aktieägare delar på.

Utbetalningen är i de flesta fall kontanter som överförs till ditt konto. Det är bolagets styrelse som föreslår utdelning till årsstämman som beslutar. Det har blivit vanligare att bolag delar upp utdelningar så det sker två gånger per år istället för en, oftast vår och höst.

Det är inte alla bolag som har utdelningar vilket inte måste vara ett dåligt tecken. Anledningar till att inte ha utdelningar kan vara att bolaget gått med förlust, vinsten måste användas till nya projekt/investeringar/ökade omkostnader eller att styrelsen helt enkelt inte anser det nödvändigt.

Författare Redaktionen