Aktiespararna

Utdelningsmaskinerna får sänkta rekommendationer

Av Eric Emanuelsson
29 augusti 20233 min lästid
Handelsbanken sänker sina långsiktiga rekommendationer för Danske Bank och DNB. Anledningen är att Handelsbanken bedömer att vi sannolikt närmar oss slutet i cykeln med räntehöjningar.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Handelsbanken konstaterar i en ny analys under tisdagsmorgonen att banksektorn i Norden har uppvisat en stark vinsttrend i år. Anledningen är de högre styrräntorna från centralbankerna, vilket har fått bankernas räntenetto att öka rejält.

"Danske Banks räntenetto ökade med 6% under det andra kvartalet (jämfört med föregående kvartal) trots begränsad volymutveckling och negativa valutaeffekter", skriver Handelsbanken.

Medvinden från de högre räntorna börjar snart mojna

Makroekonomerna på Handelsbanken förväntar sig en sista räntehöjning från ECB om 25 punkter till 4,00% och en första räntesänkning under det andra kvartalet 2024.

"Givet att medvinden från högre räntor sannolikt börjar mojna räknar vi med lägre marginaler och tillväxt samt högre kreditförluster framöver. Vi prognostiserar att vinsten per aktie sjunker med 2 procent under 2024, jämfört med 2023. Därtill har aktien stigit drygt 60 procent under de senaste 12 månaderna", skriver Handelsbanken om Danske Bank.

Upprepar köp på kort sikt

Detta sammantaget gör att man sänker sin långsiktiga rekommendation för Danske Bank till Market perform (från Outperform).

Samtidigt upprepar banken sin kortsiktiga rekommendation köp.

Anledningen är att man bedömer att värderingen på Danske Bank (P/E 6,8x) är lockade samtidigt som direktavkastningen är hög.

Vad det gäller DNB så är resonemanget ungefär detsamma.

Bankens låneportfölj växte valutajusterat med 5% jämfört med föregående år, samtidigt som räntenettot ökade med 5% jämfört med föregående kvartal.

Liknande resonemang med DNB

Men Handelsbankens makroekonomer tror att Norges Bank kommer att höja styrräntan med 25 punkter en sista gång i september, vilket innebär att landets styrränta toppar på 4,25%.

Den första sänkningen kommer under det andra kvartalet 2024.

"Givet att vi sannolikt närmar oss slutet på styrräntehöjningarna, sänker vi vår långsiktiga rekommendation till Market Perform (från Outperform). Även om vi förväntar oss att DNB kommer att fortsätta generera solida resultat, prognostiserar vi lägre marginaler framöver till följd av tuff konkurrens mellan bankerna och en svagare konjunktur. Vi prognostiserar ett vinstfall på 10 procent under 2024, jämfört med 2023. Vi bedömer att DNB-aktien kommer att utvecklas i linje med marknaden under de nästkommande tre åren", skriver Handelsbanken.

Upprepar kortsiktiga rekommendationen

Samtidigt upprepar man sin kortsiktiga rekommendation Behåll.

"DNB-aktien handlas till P/E 8,8x (12 månader framåtblickande), vilket är högre än sektorgenomsnittet", skriver Handelsbanken.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Aktietips

Dela med dig