Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

Utdrag från dagens analytikerchatt

wysiwyg_image

Här är frågorna och svaren från dagens chatt som hölls mellan kl 09.00-10.00 med Aktiespararnas analytiker Christoffer Ahnemark och C-H Söderberg som även förvaltar Korta Portföljen.


Mårten : Om ni enbart fick äga fem aktier i en portfölj, vilka bolag skulle ni äga då?
Korta Portföljen : Hej! I vanliga fall rekommenderar vi att man ska sikta på runt 10-20 bolag i sin aktieportfölj kompletterat med bredare indexfonder. Tidshorisonten är en annan viktig faktor, men jag tolkar din fråga som att du menar en långsiktigt orienterad portfölj (+5 år). I en sådan portfölj skulle jag välja Kone, Tomra Systems, Indutrade, Investor och Lundbergföretagen.

Anders Ö: Hej, Vad tror ni om Skanska efter sista tidens nedgång inom bygg? Den har ju sjunkit en del nu, kan det vända?
Korta Portföljen : Hej Anders, Q3-rapporten var ju en besvikelse vad gäller såväl intäkter som resultat och orderingång. Framförallt var nedskrivningarna större än väntat (som vanligt). Den underliggande marknaden ser dock generellt god ut. Trigger kan bli infrastruktursatsningar i USA, något som inte längre kan anses inprisat i aktiekursen. Att det råder oro kring svensk bostadsmarknad stör inte då exponeringen är såpass liten. Lägg därtill ett p/e-tal på 13 för 2018 och en direktavkastning nära 5 %, vilket bör agera kudde i aktiekursen. Skanska är ett kvalitetsbolag och ja, vi tror att aktien kan vända.

Britta: Hur ser ni på riskerna för en börskrasch? Hur nära är vi?
Korta Portföljen : Hej Britta! Det är en aktuell fråga. Historiskt brukar börskrascher inträffa på hösten och ofta under år som slutar på 7, exempelvis 1987, Asienkrisen 1997 och så vidare. I detta nu bevittnar vi ett sällsynt lugn på aktiemarknaden med historiskt låg volatilitet (VIX är varaktigt under 10, vilket är högst ovanligt). Av marknadens rådande prissättning att döma känns en ny kris mycket avlägsen - men samtidigt går det att argumentera för att det är lugnet före stormen. Centralbankernas agerande med krisräntor och stödköp signalerar också att något är fel och det finns ett antal motvindar i form av global skuldsättning, demografi och så vidare. Men att försöka pricka in datumet för nästa stora nedgång är svårt för att inte säga omöjligt. Vi rekommenderar inte att man spekulerar i en eventuell nedgång, utan att man höjer beredskapen genom en högre kassandel än vanligt och behåller en exponering mot aktiemarknaden.

Sandra: Vad är er syn på H&M-aktien just nu? Ni har ju haft den till och från i Korta portföljen.
Korta Portföljen : Hej Sandra, Vi kan bara konstatera att den underliggande verksamheten i H&M har det uppenbart fortsatt kämpigt, vilket den senaste kvartalsrapporten med all tydlighet visar. Lagersituationen är fortsatt problematisk och våra förhoppningar att hösten skulle bli bättre minskade också i och med ledningens kommentar att försäljningen mattats av i slutet på september månad. H&M:s tillväxtstrategi väcker också allt fler frågetecken. Försäljningen växer och antalet butiker ökar stadigt - men vad händer med egentligen med marginalen? All in all, risken kontra avkastning lockar inte enligt vår mening. Möjligtvist om aktien kommer ner till 200 kr igen, en nivå som visat sig vara svårforcerad.

Johanna: Korta Portföljen är ett trevligt inslag varje torsdag. Hur finner ni nya idéer till portföljen?
Korta Portföljen : Hej ! Kul att du uppskattar Korta Portföljen. Det är en bra fråga. Vi söker alltid inspiration brett - dels i form av större marknadsrörelser, spännande teman och i form av alla bolag som vi analyserar i tidningen Aktiespararen. Genom åren har vi byggt upp ett relativt omfattande "bibliotek" av spännande case. Sedan är vi väldigt opportunistiska, vi följer marknaden noga och nya möjligheter uppstår varje dag. Just nu dominerar bostadsoron nyhetsflödet och en del aktier har åkt på rejält med stryk. Det är exempel på en bra utgångspunkt för att leta nya case. Tipsen som vi kan ge är att hålla dig informerad och påläst. Läs många kvartalsrapporter och ha ett öppet sinne - marknadens prissättning säger en sak om förväntningar, men pris och värde kan skilja sig väsentligt, i synnerhet på kort sikt.

Bernard B: Hur kommer vi märka av åtstramande centralbanker närmaste året?
Korta Portföljen : Hej Bernard! Med en succesivt minskad likviditetstillförsel från världens centralbanker kan saker och ting ändras snabbt på kapitalmarknaden. Den extremlåga volatiliteten kan exempelvis vara ett minne blott. Med andra ord, större rörelser är nog vänta på börsen. Räntorna kommer så småningom också stiga men dit är det ett tag, åtminstone i Sverige och Europa. Inom den närmaste 12-månadersperioden kommer räntorna fortfarande befinna sig på så pass låga nivåer att det inte bör störa börsen nämnvärt.

Annika: Hur ser ni på det som händer på den svenska bostadsmarknaden just nu?
Korta Portföljen : Hej Annika, Vi kan konstatera att boprisernas uppgång i Sverige har de senaste 10-15 åren gått väldigt snabbt. I förhållande till inkomsterna ligger också priserna på eller över nivåer som historiskt följts av fallande priser. Det här innebär risker för hushållen och ekonomin i stort, när uppgången väl bryts. Såväl ”mjuk data”, som Boprisindikatorn och faktisk hård data indikerar en avkylning på den svenska bostadsmarknaden. Nedsidan bör dock vara begränsad givet den högkonjunktur som råder just nu. Prisfall har historiskt sammanfallit med globala lågkonjunkturer. Det är grundtipset men det är klart att utvecklingen är en aning oroväckande.

Alfred: Vad i en årsredovisning tycker ni är viktigast?
Korta Portföljen : Hej! Årsredovisningen är en otroligt viktig del i aktieanalysen. Vi gillar att helhetsgranska resultat- och balansräkningen med kassaflödet. På många sätt och vis är den redovisade vinsten ett resultat av en rad bokföringstekniska antaganden och att jämföra vinsten med faktiska pengar in är därför viktigt. Vi lägger också mycket vikt i hur bolagen allokerar kapital och det fria kassaflödet (kassaflödet efter investeringar) säger en hel del om koncernen. Hur rörelsen finansierar sig är en annan betydelsefull faktor och då granskar vi kassaflödet och hur det påvekar balansräkningen. Att låna pengar för att dela ut är exempelvis vanligare än vad man tror och om det sker enstaka gånger är det kanske förlåtet, men det finns bolag som varaktigt gör detta, något som innebär risker på längre sikt.

Annika: Hur oroliga bör vi vara för effekterna av fallande bopriser på svensk ekonomi?
Korta Portföljen : Hej Annika, historiskt har boprisnedgångar i de flesta fall följts av recession. Får vi se fallande bopriser skulle det påverka bostadsinvesteringar och hushållens konsumtion negativt och i slutändan kunna leda till en recession. Byggandet är en viktig del av svensk BNP så det är klart att det blir kännbart för svensk ekonomi om byggande stannar av. Riskerna vad gäller konsumtionen begränsas dock av att vi har ett högt hushållssparande i Sverige. Trots stigande priser på bostäder har svensken generellt varit försiktig med att låna till konsumtion. Som vi svarade på din tidigare fråga, det är mycket ovanligt att fastighetspriser faller under perioder med stark tillväxt. Och det är de facto där vi befinner oss just nu i Sverige.

Johannes: Ni köpte Inwido nyligen. Tror ni fortfarande på bolaget?
Korta Portföljen : Hej! Det stämmer att vi nyligen köpte fönsterbolaget Inwido. Vi tyckte vid köptidpunkten att aktien hade pressats omotiverat mycket i spåren av en tilltagande oro för bostadsmarknaden. Efter nedgången var aktien fundamentalt billig - förutsatt att vinstnivåerna skulle kunna upprätthållas (vilket är vår grundtes). Sedan kom kvartalsrapporter och på grund av produktionsstörningar missade bolaget konsensusprognosen på marknaden och aktien straffades hårt. Nu har dock aktien kommit tillbaka och vi är åter på plussidan av traden. Som vi ser det så ser det bättre ut framöver. Vi behåller aktien och har en horisont på 3-6 månader i caset.

Ursula: Vad tror ni om blandfonder?
Korta Portföljen : Hej! Blandfonder är otroligt populära i Sverige, kanske på grund av att de marknadsförs som "lagom" risk av banker och rådgivare. Dessvärre finns det ganska många dyra och mediokra blandfonder och vi är inga direkta anhängare av denna fondtyp. I dagens ränteläge kan man också ifrågasätta vitsen med att investera i räntebärande instrument. Vi tror i stället på noga utvalda, genunit aktiva aktiefonder som kompletteras med aktivt förvaltade räntefonder där mandatet är brett och att de värsta riskerna (exempelvis skräpobligationer i Eurozonen) väljs bort.

Conny Söder: Har ni några tips på intressanta etf:er?
Korta Portföljen : Hej Conny! Ja, har du läst våra fondtexter i tidningen så vet du att vi är stora fans av etf:er. Här kommer tre tips: •Financial Select ETF (Symbol: XLF) ~~Efter finanskrisen har bankaktierna i USA långsamt återhämtat sig. Enligt flera bedömare, däribland Fed-chefen Janet Yellen, uppges banksektorn nu vara starkare. Yellen pekar bland annat på mer robusta balansräkningar och en arbetsmarknad som ger utrymme för ökade krediter. ~~Största innehaven i fonden är JP Morgan, Berkshire Hathaway, Wells Fargo, Bank of America och Citigroup. I det korta perspektivet kan sektorn prestera mycket väl. På lite längre sikt är dock skuldnivåerna höga. •Vanguard Emerging Markets ETF (Symbol: VWO), tillväxtmarknader har länge varit i ropet med spännande tillväxtattribut, gynnsamma demografiska trender och en stor naturrikedom. Även högintressant framöver. Vanguards tillväxtmarknads-ETF har ett förvaltat kapital på 56 miljarder amerikanska dollar och godkänd likviditet. Avgiften ligger på 0,15 procent och räknat i dollar har fonden stigit 21 procent i år. •Technology Select ETF (Symbol: XLK), ~~Många individer lever nästan ett virtuellt liv i dag, där all interaktion, kommunikation och inköp sker över nätet. Aktörer som Facebook med Mark Zuckerberg i spetsen, e-handels­jätten Amazon som gjort grundaren Jeff Bezos till världens rikaste, Apple, Netflix, och Google/Alphabet (FAANG) har på så vis blivit oumbärliga delar i den moderna tillvaron. För att få exponering mot sektorn kan XLK-ETF:n köpas. Avgiften är 0,05 procent och största innehaven i fonden är Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet och AT&T. Optimismen kring IT-sektorn i USA ser även ut att fortsätta på marknaden. Utifrån ett värderings- och riskperspektiv är det dock viktigt att vara försiktig.

Anders B: Vad tror ni om den svenska kronans utveckling kommande två åren?
Korta Portföljen : Hej! Den svenska kronan är en svår, men fascinerande nöt att knäcka. Svensk ekonomi boomar just nu och vi har ett betydande överskott i utrikeshandeln, något som "borde" (enligt konventionell teori) resultera i en starkare kronkurs. Men som vi vet är marknadskrafterna påverkade av artificiell räntesättning från Riksbanken, ECB, med flera. Riksbanken vill också ha en svag krona - i syfte att få upp inflationstakten med hjälp av en svag växelkurs. Växelkurser är också relativa till sin natur. I det korta perspektivet tror vi att kronan kan försvagas, men på längre sikt ska kronan upp mot dollarn och mot euron - men vem vet när och hur mycket Riksbanken kommer intervenera.

Gösta Svensson: Vad tror ni om förnyelsebar energi? Är det något att satsa på?
Korta Portföljen : Hej! Förnyelsebar energi är en spännande framtidssektor, men - för det finns alltid ett men - branschen har präglats av lönsamhetsproblem och för låga volymer. Många aktier har också utvecklats svagt, men sannolikt kommer det sannolikt bli en vinnande aktör i det här. Danska Vestas, som tillverkar vindkraftverk, har kommit tillbaka med styrka, men det är inget vi är intresserade av i nuläget. Billig och skalbar solenergi genom solpaneler är dock en spännande nisch och sannolikt kommer kineserna ta den marknaden.

Nicke: Ni har varit positivt inställda till bitcoin under en längre tid. Vad är er syn på bitcoin just nu?
Korta Portföljen : Hej! Det stämmer att vi har haft en positiv syn på kryptovalutan bitcoin och med facit i hand har det varit en helt korrekt bedömning. Vi har ägt bitcoin-certifikatet XBT, men har för närvarande ingen position i instrumentet. I detta nu väntar vi på en nedåtrekyl innan vi känner oss komfortabla med att gå in igen. Men om du ser bitcoin och kryptovalutor som en "ny tillgångsklass" - som vi gör - så är det inte dumt att ligga lång. Som alltid gäller det att spekulera med sunt förnuft, risken är hög men det är även potentialen. Vi brukar rekommendera maximalt 5-10 procent av portföljen i den här typ av instrument.

Jenny: Tack för en trevlig portfölj! Vad tycker ni är svårast med kortsiktiga affärer?
Korta Portföljen : Hej Jenny! Tajmingaspekten i aktiehandel är alltid svår. Att pricka botten och toppen är i princip omöjligt. Däremot kan vi ta hjälp av den tekniska analysen för att på så vis försöka tajma våra affärer bättre. Samtidigt är det mycket "brus" på marknaden, överreaktioner på såväl upp- som nedsida, och det är givetvis svårt att förhålla sig till

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.