Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-27

Vad är det som driver volatilitet på börsen?

wysiwyg_image

Benjamin Franklin hade fel. År 1789 skrev denna berömda vetenskapsman och politiker att ”i den här världen kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna”. Han missade dock en sak: allt sedan den första börsen i världen hade öppnats i Amsterdam runt 180 år tidigare förtjänade ”volatilitet på börsen” förmodligen också en plats på listan över det som kan sägas vara säkert.

Börsvolatilitet – ett mått på hur mycket aktiekurserna fluktuerar – är normalt och en ständigt närvarande faktor när man investerar. Visst, den är en plåga för många investerare. Volatilitet, i synnerhet på kort sikt, är oförutsägbar. Media försöker ofta koppla volatilitet till specifika händelser eller koncept, men det finns i själva verket ingen enskild faktor som avgör. Volatilitet på börsen är visserligen slumpartad – den kan komma när och hur som helst, med eller utan anledning – men det finns en rad sammanflätade faktorer som påverkar aktiekurserna genom att justera skillnaden mellan investerarnas förväntningar och verkligheten. 

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Så fungerar börsen

De som investerar i aktier betalar inte för vad de tror att ett företag är värt i dag. De betalar för vad de tror att det kommer vara värt i framtiden. Så börsen återspeglar investerarnas förväntningar på framtiden. När det kommer ny information justeras aktiekurserna för att återspegla denna nya potentiella framtid, och det sker genom att investerare köper och säljer aktier. När den nya informationen inte stämmer in på vad investerarna väntade sig kan kurserna ändras, ibland snabbt, när investerarna analyserar vad den framtida effekten kan bli. Ju mer oväntad information, desto troligare är det att den utlöser en kort period med volatilitet.

Marknadsfaktorer som kan påverka volatiliteten

Några av de mest oförutsägbara drivkrafterna bakom volatilitet kommer från börsen i sig. Sentimentet, alltså stämningen bland investerarna, är ofta en av orsakerna till volatilitet. Investerarnas sentiment handlar mer om känslor än om kalla fakta, så det är oförutsägbart till sin natur. Därför kan sentimentet skapa kraftig volatilitet under korta perioder helt utan förvarning.

Även tillgång och efterfrågan kan skapa volatilitet. Om tillgången på utestående aktier i ett företag ökar eller minskar kan det påverka aktiekursen rejält. Tillgången ökar normalt när företag emitterar fler aktier för att finansiera nya projekt, eller genom börsintroduktioner. Om tillgången på aktien ökar späds företagets vinst per aktie ut (allt annat lika), och det kan påverka efterfrågan på den aktien från nya köpare. Om efterfrågan är oförändrad samtidigt som antalet aktier ökas märkbart kan det leda till att aktiekurserna sjunker. Om efterfrågan är högre än tillgången stiger aktiekurserna. Tillgången förändras i långsammare takt än efterfrågan, eftersom det krävs långa processer för att förändra tillgången, men efterfrågan kan förändras blixtsnabbt på grund av det tidigare nämnda sentimentet. Men båda kan påverka aktiekurserna.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

På liknande vis kan låg handelslikviditet för en aktie ibland utlösa volatilitet, i synnerhet för aktier i mindre företag. Handelslikviditet är ett mått på hur enkelt det är för köpare och säljare på en marknad att hitta varandra och enas om ett pris. När det inte finns tillräckligt med köpare eller säljare för att avsluta en affär (vilket är vanligare för aktier i mindre företag med lägre handelsvolymer) kan skillnaden mellan vad en säljare vill sälja för och vad en köpare vill köpa för öka, och få kurserna att fluktuera.

Företagsfaktorer och ekonomisiffror som kan utlösa volatilitet

Företagen rapporterar ständigt ny information till investerarna, och det kan utlösa volatilitet. Kvartalsrapporter, pressmeddelanden, förändringar i ledningsgruppen och tekniska framsteg är bara några exempel på vad som kan få investerare att ändra uppfattning om ett företags framtidsutsikter.

I större skala kan ekonomi- och finansdatarapporter också leda till volatilitet. Mycket av ekonomistatistiken, som lönestatistik, arbetslöshetssiffror och BNP, är släpande indikatorer som inte kan användas för att göra en framtidsprognos. Börsen kan visserligen sticka iväg åt ena eller andra hållet när en viss rapport släpps, men det är viktigt att förstå att börserna väger in förväntningarna på framtiden i kurserna i förväg. Det innebär att mycket av informationen från släpande indikatorer redan kan ha vägts in i aktiekurserna.

Det viktigaste man bör förstå med både företagsspecifika och landsomfattande uppgifter är överraskningsfaktorn. Ju mer den nya informationen skiljer sig från vad investerarna förväntade sig och alltså redan har vägt in i aktiekurserna, desto troligare är det att överraskningen leder till volatilitet.  

Politisk utveckling som kan påverka börsen

Lagändringar och andra politiska faktorer kan också leda till volatilitet – både på kort och lång sikt. Under en valrörelse, då partierna tävlar om väljarnas gunst, kan det bryta ut volatilitet när investerarna försöker bedöma effekterna av de olika partiernas vallöften och sannolikheten för att de ska vinna valet. Lagförslag och förslag om ändrade skatter kan också påverka sentimentet och utlösa volatilitet. Men eftersom det kan ta ett bra tag innan nya lagar träder i kraft, och de granskas noga av media och intressenter, kommer de inte som någon större överraskning och kan därför inte påverka marknaden särskilt mycket.

Leva med volatilitet

Eftersom volatilitet är så oförutsägbar och är en naturlig del av börsen måste långsiktiga investerare som behöver aktieliknande avkastning lära sig att leva med den. Fisher Investments Norden föreslår ett par strategier som man kan använda för att bli mer tålmodig och klartänkt som investerare.

  • Tänk långsiktigt. Påminn dig själv om tidshorisonten för dina investeringar. Om portföljen måste växa länge – 20 år eller längre – är aktier förmodligen en viktig del av din investeringsstrategi.
  • Kom ihåg att volatilitet på börsen är normalt. Ett faktum, faktiskt. Det är alltid klokt att vara disciplinerad när volatiliteten slår till. Du kan och bör förbereda dig mentalt på korrektioner (korta, sentimentsdrivna ras) och björnmarknader (längre, fundamentalt drivna nedgångar) – du kommer få vara med om bägge om du är en långsiktig investerare.
  • Förlita dig på den långa börshistorien. Korrektioner är kortvariga, och till och med björnmarknader går över så småningom. Historiskt sett tenderar börsen att gå upp oftare och mer än den går ner. Långsiktigt aktieägande är ett av de bästa sätten att dra nytta av ekonomisk tillväxt och innovation.

Volatilitet är inte kul för någon investerare, men förhoppningsvis kan de här tipsen hjälpa dig att fokusera på de långsiktiga målen och förlita dig på aktiernas enastående historiska resultat. Fisher Investments Norden anser att tålamod och disciplin oftast är det förnuftigaste förhållningssättet, och avgörande för framgångsrik långsiktig investering. Att lära sig leva med volatilitet handlar mer om att hantera hur man reagerar på börsen än att lägga om sin investeringsstrategi för att anpassa den till marknaden. Eller, som Benjamin Franklin också sade: ”Lycka beror mer på inre sinnelag än yttre omständigheter.”

 

Investeringar på aktiemarknaderna medför förlustrisker och det finns inga garantier för att det kapital som investerats kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.  Detta dokument är Fisher Investments Nordens allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av företagets eller kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan när som helst komma att ändras på grundval av nya uppgifter, analyser eller överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Facebook: https://www.facebook.com/fisherinvestmentsnordensverige/

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestSE

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-norden---sverige

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.