Du är här

2018-03-08

Var med när Comintelli ökar tillväxttakten!

wysiwyg_image

ANNONS: Omvärldsinformation är en av de mest värdefulla resurser ett företag har. Comintelli säljer intelligent mjukvara som omvandlar Big Data till strategiska insikter så att företag är mer förberedda på förändringar i omvärlden.

Fullständig information om emissionserbjudandet går att hitta på: www.aktieinvest.se/comintelli2018

 

wysiwyg_image

Sedan Comintelli grundades 1999 har ambitionen varit att vara ledande inom omvärldsanalys och beslutsstöd i framförallt större, multinationella företag. Flera av kunderna tillhör världens största och mest framgångsrika företag.

Comintellis mjukvara Intelligence2day® hör hemma inom segmentet “Insight Engines” med fokus på applikationer inom omvärldsbevakning och analys. Med mjukvaran ökar företags möjlighet att få snabbare och mer högkvalitativa insikter om omvärlden så som marknaden, kunder, trender och konkurrenter - insikter som är viktiga inför olika typer av beslut i verksamheten. Intelligence2day® kortar ”tiden till insikt” och accelererar kundernas strategier, innovation och affärsutveckling, säger Jesper Martell, CEO på Comintelli och en av bolagets grundare.

Vilka behov ser ni för er mjukvara?

- Behovet är enormt. Idag finns det knappt några företag, oavsett storlek, som inte har allt från problem till omfattande affärsrisker på grund av att de inte klarar hanteringen av dagens informationsmängder. Alla lösningar som hjälper enskilda beslutsfattare eller företaget i stort att snabbare och bättre få tillgång till information som stödjer processer är av mycket stort värde. Vår mjukvara fokuserar primärt på omvärldsbevakning och analys, områden som är mycket viktiga för att vara konkurrenskraftig i vår snabbföränderliga värld.

Vilken potential ser ni i marknaden framöver?

- Enligt IDCs marknadsanalyser ser vi en årlig tillväxt(CAGR) om 17,3 procent och USA kommer att utgöra 80 procent av världsmarknaden år 2020. Idag utgör Europa 1/3 av USA och Asien utgör 1/3 av Europa i termer av marknadsstorlek. Idag kommer drygt 90 procent av vår omsättning från USA och Nordeuropa (Tyskland, Holland och Norden) och vi kommer att fortsätta fokusera vår expansion på dessa marknader framöver. Försäljningen i USA sker genom återförsäljare men vi kommer att se över lokala strategier på något års sikt. För Nordeuropa sker direktförsäljningen via vårt kontor i Stockholm.

Konkurrenterna är relativt små inom denna nisch och marknaden fragmenterad. Det finns ett fåtal aktörer på varje marknad och Comintelli är ett av få bolag som verkar globalt.

De främsta konkurrensfördelarna med Intelligence2day®:  

  • automatisk taggning och klassning av information
  • mycket skalbar lösning med system från ett litet team upp till tusentals användare
  • visuella användargränssnitt och analysmöjligheter
  • möjligheter att koppla in många olika informationskällor via API:er.

Hur planerar ni att utveckla företaget framöver?

- Bolaget började utveckla det som idag är Intelligence2day® med sina olika versioner redan 1999. Dagens mjukvara är en produkt av snart 19 års utveckling och erfarenhet inom området avancerad informationshantering. Det som just nu är högst prioriterat i utvecklingsarbetet är utökad ”machine learning” (teknologin bakom artificiell intelligens), för snabbare och enklare klassificering och strukturering samt förbättrad användarupplevelse. 

Comintelli har växt med cirka 70 procent sedan 2014 och med 25 procent under 2017. Den fortsatta tillväxten drivs av ökad marknadsefterfrågan och bolagets unika position som ett av ytterst få renodlade mjukvaruföretag inom segmentet omvärldsbevakning och analys.

Hur kommer emissionskapitalet att användas?

- Vi har inte tagit in något emissionskapital på cirka 10 år men nu är både vår mjukvara, affärsmodell och företagsorganisation väl på plats och redo för en större expansion. Nu tar vi in tio miljoner i syfte att stärka marknadsföringen i allmänhet och för att utöka vår aktivitet på den snabbväxande amerikanska marknaden i synnerhet, säger Jesper.

wysiwyg_image
Bildbeskrivning: Intelligence2day® i ett exempel för bilindustrin. Analys och insikter på alla plattformar.

Faktaruta: 

Teckningsperiod: 9 mars-13 april 2018

Pris per aktie: 21 kronor

Lägsta post för anmälan: 400 aktier 

Pre-money värdering: cirka 68 miljoner kronor

Maximalt antal aktier i erbjudandet: 476 190

 

Bolagets aktier handlas inte på marknadsplats för närvarande. Bolaget utvärderar dock möjligheterna att notera aktierna på Nasdaq First North Stockholm och målsättningen är att aktierna ska tas upp till handel inom en period av två år.

Fullständig information om emissionserbjudandet går att hitta på: www.aktieinvest.se/comintelli2018

 

Text: Comintelli AB

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.