Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-09

Varför man ska investera även i osäkra tider

wysiwyg_image

Försämrad global tillväxt. Handelskrig och klimatkris. Terrorism och stora inkomstklyftor. Ökade sjukvårdskostnader och stora budgetunderskott. Det måste vara svåra tider för investerare när världen brottas med problem som dessa. 

Enligt vår uppfattning är det här inga nyheter, även om många förståsigpåare och nyhetsorganisationer säger tvärtom. Rädslor och risker blir nyhetsstoff även i goda tider, men i de allra flesta fall fortsätter marknader och ekonomier att utvecklas positivt ändå. Vi anser att det är samma sak i dag, och många investerare väljer att fokusera på negativa aspekter som inte är tillräckligt stora för att få den globala tjurmarknaden att spåra ur.

Uttmaningar skapar möjligheter

Vi förnekar inte att världen har brottats med – och kommer fortsätta brottas med – stora problem. Vi säger heller inte att investerare ska investera utan att överväga politiska och ekonomiska risker. Stora händelser påverkar marknader och ekonomier till olika grad (till exempel Brexit, den europeiska tillverkningsbranschens negativa siffror, klimatförändringar och terroristattacker). Men marknaderna har gått igenom stora utmaningar tidigare (som vi kommer att diskutera) och de flesta av dessa har inte orsakat björnmarknader. 

År 2017

Den nuvarande tjurmarknaden är ett bra exempel på hur marknaden kan fortsätta att stiga trots rejäl motvind. År 2017 oroade sig investerare över de inledande Brexit-förhandlingarna mellan Storbritannien och EU, nordkoreanska missiltester och populistiska svallvågor inom EU. I USA härjade bränder och orkaner. Utredningen av USA:s president (som många anser är destabiliserande) inleddes. Trots detta tog tjurmarknaden inte slut. Globala aktier steg med 10,92 procent och europeiska aktier steg med 13,77 procent.[i]  

Tjurmarknader visar på styrka 

Den tidigare tjurmarknadens bästa år (2005) inträffade samtidigt som bombdåden i London, kriget i Irak och Afghanistan, fågelinfluensan och skyhöga oljepriser. Trots detta steg aktiemarknaden med 31,76 procent globalt och europeiska aktier steg med 31,66 procent.[ii]90-talets tjurmarknad hade sitt bästa år 1999. Det var ett år då många trodde att millenniebuggen skulle få viktiga datorsystem att haverera och sätta käppar i hjulet för den globala handeln.[iii]Det pågick dessutom ett kring på Balkan, och mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan. I USA ställdes president Clinton inför riksrätt. Trots detta steg aktiemarknaden globalt med 32,10 procent.[iv]Europeiska aktier steg med 22,50 procent.[v]

Historien talar sitt tydliga språk

Varför anser många människor att nya problem saknar motstycke och är oöverstigliga, trots marknadens historiska tendens att nå framgångar trots svåra utmaningar? Enligt vårt synsätt har det att göra med att människor fokuserar mer på aktuella händelser än historiska företeelser, vilket får dagens problem att verka allvarligare. Problem i det förflutna har blivit lösta. Kubakrisen år 1962 skapar ingen panik i dag eftersom den löstes på fredlig väg samma år. Hur dagens problem ska lösas är dock höljt i dunkel. Olösta problem kan verka mer skrämmande, men mänsklighetens förmåga att lösa problem i det förflutna bådar gott inför framtiden. 

Tekniken kan bidra

Vi misstänker också att internet bidrar till att investerare ofta fokuserar på det negativa. Negativa nyheter genererar fler klick, så jämmer och elände finns överallt på internet. Och tack vara våra mobiltelefoner så bär vi med oss all den där negativiteten överallt. 

Marknaden fortsätter upp

Många investerare inser inte hur motståndskraftig marknaden är, men de missar även en annan viktig sak: Marknaden är mycket effektiv när det gäller prissättning. Enligt vår erfarenhet blir rubriker i media snabbt en del av marknadspriset. Det kan man ofta se i realtid. När det rapporteras om en fusion i media kan man se marknadens reaktion i de inblandade företagens aktiekurser direkt. När ett företag rapporterar högre vinster än marknaden räknat med tar det inte lång tid för aktiekursen att stiga. Samma sak gäller när centralbanker fattar beslut eller viktiga ekonomiska data publiceras. Detta betyder att aktiekurserna tar hänsyn till välkända orosmoln nästan direkt, vilket innebär att de inte kommer att överraska i framtiden. 

Utvecklingen sätter tillväxttakten

Enligt vår åsikt gäller det här även dagens problem. Marknaden har funderat över Brexits potentiella inverkan sedan 2016. Oron över Kinas minskade ekonomiska tillväxt har pågått i flera år. Klimatkrisen är inte heller ny. Vi anser att investerare har fokuserat för mycket på små, negativa problem under den pågående tjurmarknaden istället för att titta på helheten. Vi ser det senaste årtiondet som ett exempel på samhällets fortsatta framsteg, med tekniska och medicinska innovationer som förbättrat livskvaliteten för många, främjat handel och lagt grunden till fortsatt tillväxt – även för världens fattigaste. Andelen av den globala befolkningen som lever på ca 20 kr per dag har sjunkit från 42,1 procent år 1981 till 10 procent år 2015 (året med de senaste uppgifterna).[vi]

Investerare hittar alltid anledningar att oroa sig över aktiemarknaden – vissa rädslor är befogade, andra inte. Enligt vårt synsätt behöver man inte bli försiktig bara för att andra investerare oroar sig över negativa rubriker i media. Det är när andra investerare helt slutar oroa sig som de riktigt stora problemen kan dyka upp på marknaden. Vi ser inga sådana tendenser i dagens klimat eftersom vi känner till orosmolnen och media rapporterar om dem hela tiden. Investerare som kan se bortom de nattsvarta rubrikerna i pressen och förstår aktiemarknadens motståndskraft kommer att kunna fortsätta dra nytta av den nuvarande tjurmarknaden enligt vår åsikt. 

 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Norden delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet tas investeringslämplighetsrapporter delvis fram av Fisher Investments Europe Limited, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments UK (”Fisher Investments UK”), och de löpande portföljstrategibesluten fattas av Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments (”Fisher Investments”). Handelsfunktioner kan utföras av Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK, eller andra koncernbolag.

 

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

 

 

[i]Källa: FactSet, per 2019-12-12. Nettoavkastning för indexen MSCI World och MSCI Europe i svenska kronor, 2016-12-30 till 2017-12-29.  

[ii]Källa: FactSet, per 2019-12-12. Nettoavkastning för indexen MSCI World och MSCI Europe i svenska kronor, 2004-12-31 till 2005-12-30. 

[iii]”Remember Y2K? Here's How We Prepped for the Non-Disaster”, Lily Rothman, Time, 2014-12-31. https://time.com/3645828/y2k-look-back/

[iv]FactSet, per 2019-12-12. Nettoavkastning för indexet MSCI World i svenska kronor, 1998-12-31 till 1999-12-31.

[v]FactSet, per 2019-12-12. Nettoavkastning för indexet MSCI Europe i svenska kronor, 1998-12-31 till 1999-12-31.

[vi]Källa: Världsbanken, per 2019-12-11. Antal personer som lever på 1,90 USD per dag (2011 PPP, procent av population). https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY