Aktiespararna

Vd:n om investmentbolagets tunga period

Av Cristofer Andersson
31 augusti 202311 min lästid
Nicklas Paulson.
Investmentbolaget Öresund har en tung period bakom sig de senaste åren. I en ny intervju berättar bolagets vd, Nicklas Paulson om orsakerna, vikten av långsiktighet och innehaven i portföljen.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

”Investeringsverksamhet är som att springa ett maratonlopp”, förklarar Nicklas Paulson.

”Det gäller att ha uthållighet. De senaste 30 åren har Öresund haft en årlig genomsnittlig avkastning om 16% på substansvärdet jämfört med 12% för börsen. Det stämmer att vi har haft en skral avkastning de senaste fem åren med en årlig substansvärdeutveckling om cirka 1 % jämfört med drygt 9 % för SIX Return Index, som är vårt jämförelseindex. Såklart är vi inte nöjda med detta.”

Scandi Standard och Catena sänker i portföljen

Orsakerna till den sämre avkastningen är flera.

”Vi har haft en hel del utmaningar i bland annat några av de större portföljbolagen, såsom Scandi Standard och Catena Media. I Scandi Standard har vi nu lyckats vända utvecklingen och bolaget går nu betydligt bättre”, säger Paulson och lyfter fram andra innehav, såsom BioArtic.

”Vi har haft en fantastisk utveckling i flera bolag som dock varit mindre investeringar, såsom BioArctic, Nordnet och Musti Group för att nämna några. Dessa investeringar har varit betydligt lägre belopp, vilket innebär att den positiva avkastningen i bolagen inte har kompenserat för de större innehaven som haft utmaningar.”

Under intervjun återkommer Paulson till vikten av långsiktighet och att det kommer perioder som är mer utmanande än andra.

”De senaste tio åren har vi haft en årlig substansvärdeutveckling i linje med SIX Return Index, 12% årligen. Sedan 1992 har Öresund haft en årlig genomsnittlig avkastning om 16 % på substansvärdet jämfört med 12 % för SIX Return Index. Detta innebär att 1 000 kr investerat i Öresund 1992 idag är värt cirka 100 000 kr jämfört med cirka 35 000 kr om man hade samma utveckling som SIX Return Index. Alltså tre gånger så bra om man hade investerat i Öresund!”

Försiktig i branscher med snabb förändring

Historik är en sak, framtid en annan och en faktor som skiljer Öresund från en traditionell Sverigefond är att förstnämnda innehåller mycket färre bolag.

”Öresund har färre bolag i portföljen än en typisk Sverigefond och därför kommer vi att avvika mer mot index än en sådan, såväl upp som ned. Detta är viktigt att ha med sig i sina jämförelser och diskussioner. Lärdomar som vi tar med oss från de senaste åren är att vara försiktigare med att investera i bolag med hög regulatorisk risk eller branscher som är under snabb och kraftig förändring.”

Förutom Catena Media och Scandi Standard finns ett annat innehav som gått dåligt, Ovzon.

”Ovzon är ett ungt bolag som erbjuder mobila satellitkommunikationstjänster över egen och hyrd satellitkapacitet till kunder i hela världen. Med Ovzons egenutvecklade satellitteknik och bärbara terminaler kan mobila användare ansluta var som helst och överföra stora mängder data på kort tid. Ovzons SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet, vilket just nu ligger helt rätt i tiden”.

Ovzons egen första satellit, Ovzon 3, har försenats vilket även medfört högre kostnader och ett antal nyemissioner.

”Kan vi nu få upp Ovzon 3, vilken förväntas ske i slutet av 2023 eller början av 2024, och få en bra beläggning på satelliten kommer bolaget att bli lönsamt.”

Öresunds portföljsänke Catena Media, arbetar nu med att renodla verksamheten mot den reglerade marknaden i USA.

”Det är en marknad som har haft och kommer ha en fortsatt hög tillväxt med tanke på kommande reglering av nya stater. I första vågen är det sportbetting som har varit drivande, medan regleringen av casino är i startgroparna. Catena Medias tillgångar i USA har haft en kraftig tillväxt de senare åren och vi förväntar oss att Catena Medias tillgångar har positionerat sig väl för den framtida fortsatta regleringen. Balansräkningen har stärkts betydligt. Bland annat har bolaget gått från en skuldsättning om 3,5 gånger EBITDA till en förväntad nettokassa inom närtid. Detta skapar förutsättning för ytterligare offensiva satsningar i USA, återköp av aktier och utdelningar. Bolaget förväntas fortfarande ha höga marginaler och hög kassakonvertering framgent.”

Ökad exponering mot banker

SEB har länge varit ett innehav i Öresunds portfölj och tidigare under våren togs även Handelsbanken in. Varför denna relativt stora exponering mot banksektorn?

”Bankerna värderas till låga P/E-tal och höga direktavkastningar eftersom marknaden förväntar sig att dagens fantastiska räntenetto inte är uthålligt. Om räntan stiger ytterligare eller konjunkturen försvagas kraftigt, finns det även risk för ökade kreditförluster. Vi anser dock att denna oro gott och väl ligger i aktiekurserna och dagens låga värderingar”.

Nicklas Paulson argumenterar också för bankernas förmåga att ständigt anpassa sig.

”Under perioden med ränteuppgång har inlåningsmarginalen gått upp, men utlåningsmarginalen snarare pressats ihop lite. Vi tror att bankerna vid fallande räntor till stora delar kan kompensera fallande inlåningsmarginaler genom att expandera utlåningsmarginalerna och så länge vi inte åter får noll eller negativa räntor bör det finnas chans till bra räntemarginal för bankerna. Vi tror och hoppas att vi i framtiden slipper de osunda nollräntor eller negativa sådana.”

"Välskött bolag med stark marknadsposition"

Bilia är ett stort innehav i såväl Öresunds som i ordförande Mats Qvibergs portfölj.

”Vi har varit ägare i Bilia i 20 år. Det har varit en fantastisk vinstutveckling i bolaget de senaste åren. Det är ett välskött bolag med stark marknadsposition, bra kassaflöde, låg skuldsättning och hög direktavkastning – men med en låg värdering. De senaste åren har Bilia genomfört många förvärv och har därigenom breddat med fler bilmärken och nya intressanta kompletterande verksamheter.”

Vissa investerare tenderar att se Bilia som en återförsäljare, medan Paulson i stället menar att dess främsta tjänst är service. ”Bilia är ett servicebolag och cirka två tredjedelar av rörelseresultatet kommer från serviceaffären, som endast motsvarar 20% av omsättningen. Serviceverksamheten har vuxit kraftigt de senaste åren med ökande marginaler. Bilförsäljning är dock viktig för att bidra till serviceaffären över tid. Nybilsförsäljning till privatmarknaden är trögare just nu, men serviceaffären har visat sig vara stabil i kärvare tider.”

Ett orosmoln mot affärsverksamheten har varit elbilar, som relativt fossildrivna bilar kräver mindre service.

”Elbilar kräver mindre traditionell service än fossildrivna bilar. Men elbilar sliter mer på bildäck och glasrutorna på elbilar är tunnare, vilket medför fler glasreparationer. Snabbare acceleration medför fler krockskador och reparationer av elbilar är dyra. I tillägg till detta är möjligheterna goda för konsolidering i servicebranschen. Avancerad elektronik i elbilar ställer högre krav på serviceaktörer att genomföra investeringar i utrustning, vilket är dyrt. Små aktörer har svårare att hänga med här, vilket borde gynna Bilia. Utöver försäljning av bilar och service har vi andra intressanta tillväxtområden som däckförvaring, fälglagning, bildemontering, glasrutebyte. Detta är intressanta tillväxtområden för Bilia.”

Investerade i Tele2

Utöver Handelsbanken valde Öresund även att investera i Tele2 under årets första kvartal. Telekombolag är inte direkt kända för någon pricing power, dessutom är capex-behovet (utgifter för nya investeringar) mycket högt i form av 5G med mera.

”Aktiemarknaden har prisat in att telekom inte har någon pricing power och att 5G-investeringarna blir mycket höga, men inte ger någon nytta för Tele2:s verksamhet. Det är delvis, men inte helt, sant. Tele2 har lyckats höja priserna i Baltikum. För svenskt bredband lyckades Tele2 höja ARPU (genomsnittlig intäkt per användare) i Q2 2023, efter en period med stabil eller till och med fallande intäkt per kund. ARPU-höjningen i Q2 för bredband ser vi som mycket uppmuntrande och vi har sett utomlands, till exempel i Storbritannien, att det gått att få igenom ganska stora prishöjningar på bredband”, säger Paulsen.

”Angående 5G-investeringarna blir de stora under ett par år, men varar inte för evigt. Vi håller det som osannolikt att inte Tele2 och dess konkurrenter skulle få ut någon form av fördel av dessa investeringar, lite ny tillväxt, lite bättre pricing power och några nya typer av kunder. Aktiemarknaden verkar just nu vara negativt inställd till Tele2 – det är vid sådana tillfällen aktier blir köpvärda.”

Sur börs och sur ekonomi

Vad tror då Nicklas Paulson mer generellt om börsen under det kommande halvåret?

Vi tror på en fortsatt svag konsument i takt med att räntehöjningarna biter i plånböckerna. Det kommer även att spilla över på företagens investeringsvilja. Vi tror att vi får se svaga ekonomier på båda sidorna om Atlanten kommande ett till två år. Detta gäller även Kina, med dess kreditproblem i fastighetssektorn. Svag ekonomi borde leda till att inflationen fortsätter att falla, men vi är ändå oroliga att inflationen inte faller så långt ner som marknaden hoppas. Vi har krig i Europa, handelskrig mellan USA och Kina och vi har underinvesterat i energi och oljeutvinning under lång tid.”

Likt många andra investerare lyfter Paulson fram centralbankernas utmanande situation.

”Arbetsmarknaden är åtminstone i USA överraskande stark, vilket delvis hänger ihop med att folk vill köpa tjänster som restaurangbesök och resor efter pandemin. Budgetunderskotten är också besvärande i många länder. Detta gör att centralbankerna får en besvärlig situation; ska de fortsätta att bekämpa en lite för hög, om än fallande, inflation eller ska de rädda ekonomin och statens stigande räntekostnader? Vi tror att de förr eller senare sänker räntorna igen, men först behövs det en sur börs och sur ekonomi. Därför har Öresund en god kassa för närvarande och vi har ökat innehaven i mer defensiva och likvida aktier.”

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

LÄS MER: Analytikern: Avvakta med Öresund - inte värt att handlas med premie

LÄS MER: Analyshuset pudlar: Vi hade fel


ÖresundIntervjuer

Dela med dig