Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-07

Veckans Aktie: Köp förskoleförvärvaren

Premium Atvexa är skolkoncernen på Stockholmsbörsens small cap som fokuserar på de allra minsta barnen. Som kan skönjas av namnet är målet att växa, vilket de har lyckats med de senaste åren. Den politiska risken har däremot skakat om bolagets aktie som är ner över 20 procent på 1 års sikt.

Förskolor i fokus

Skolbolaget Atvexa är att betrakta som en serieförvärvare av skolor snarare än en koncern som integrerar skolor. Målet är att förvärva men behålla den lokala förankringen och på så vis låta skolorna drivas vidare på liknande vis. Bolaget driver idag 148 förskolor och 36 grundskolor, varav 24 förskolor är belägna i Norge samt 4 i Tyskland. Tillväxten är hög, har historiskt varit 30 procent per år i genomsnitt. Framåt har bolaget som mål att hålla 15 procents omsättningstillväxt. Tillväxten åstakoms dels organiskt men framförallt via förvärv.

Författare Robert Andersson