Aktiespararna

Vi är inne i en spinn

2 december 20214 min lästid
Korta portföljen.
Här är den senaste uppdateringen av Korta Portföljen (vecka 48).

Marknadsläge

Konsensus verkar alltjämt vara att börsen var redo för en korrektion och att Omicron blev katalysatorn för att sälja av aktier. Marknadens oro får dock ses som befogad givet de möjliga konsekvenser som kan komma att slå till i spåren av ännu en virusvåg.

Föga förvånande är det också tydliga coronaförlorare, såsom rese- och flygbolag som tar mest stryk samtidigt som cykliska bolag också får sin släng av sleven.

Breda nedgångar

Risk-off-sentimentet har samtidigt varit brett och det har varit svårt att hitta någonstans att gömma sig.


Vi ser att aktier, olja och bitcoin rört sig i tandem på senare tid och speglar riskaptitet på de finansiella marknaderna.

VIX

Volatiliteten är tillbaka och speglar det osäkra humöret bland investerare.


Rörelserna på börsen har ökat kraftigt på slutet. I grafen ser vi vix-index de senaste två åren.

Stockholmsbörsen

Ser vi till den svenska börsen (OMXS30) och den tekniska bilden så kan vi konstatera att motstånd vid 2400-nivån tillsammans med ett överköpt läge borgade för kortsiktigt svagare börs. Varannandagsbörs är det gäller just nu och viktigt blir nu att 2200-nivån håller.

När börsen befunnit sig vid överköpta nivåer (rsi kring 70) samtidigt som vi befunnit oss vid toppnivåer har det föranlett vinsthemtagningar och säljtryck. När börsen rört sig nedåt vid stödnivån 2200 har köparna kommit tillbaka. Samma sak denna gång?

Inflationen

Att energipriserna faller brant innebär lägre inflation men samtidigt så kan vi vänta oss att kärninflationen (energipriser exkluderat) ser ut att bita sig fast vilket skapar ett begränsat svängrum för centralbankerna att agera tillväxtfrämjande.


Undersökningar gjorda hos mindre amerikanska bolag indikerar att prishöjningar på varor och tjänster är att vänta, något som redan syns ute i ekonomin.

Vinstutsikterna

Som en konsekvens av den pånyttfödda virusoron finns det givetvis risker på nedsidan vad gäller de optimistiska vinstprognoser vi pekade på föregående vecka. Dock är vår hållning i nuläget att vi inte står för fullständigt kaos och större nedstängningar av ekonomier vilket är positivt för bolagsvinsterna.

Kortsiktigt skapar givetvis oron ett svårspelat börsbräde där vi slängs mellan hopp och förtvivlan varje dag och möjligheten att hitta lönsamma kortsiktiga placeringar är sannerligen inte enkelt i ett sådant börsklimat. Men lägen finns alltid och vi ser nu ett intressant läge i en börsdoldis som presenteras nedan. I övrigt behålls portföljen intakt.

Nu över till portföljen

Börsbolaget Odd Molly omvandlades till fastighetsbolaget Logistea och nu ligger modeplaggen i för ett år sedan börsnoterade We aRe Spin Dye (under namnbyte till MBRS Group) som är pionjär med en hållbar infärgningsteknik som sparar på vatten med mera. En teknik som bland annat H&M och GinaTricot har använt sig av.

Aktier här har delats ut till Logisteas aktieägare. Många har sålt och aktien pressats ned. Det är hög tid att vända upp tror vi.

I förra veckan annonserades samgående med Best of Brands Group (BoBG) som är en e-handelskoncern med flera modeplattformar, en omsättning i årstakt på 375 miljoner kronor och en medlemsklubb som är uppe i över 2 miljoner medlemmar.

BoBG värderades till motsvarande halva omsättning genom utgivande av nya aktier till kursen 8 kronor. BoBGs ägare kommer att ha 60 procent av aktierna efter det. I början på 2022 görs också en företrädesemission på 50 miljoner kronor till teckningskursen 8 kronor. Den har storägare, som Ilija Batljan, förbundit sig att teckna till 100 procent.

Det här ser ut att bi spännande 2022 och om vi ser mer kortsiktigt så är det osannolikt att aktien inte kommer upp i, och över 8 kronor, inför företrädesemissionen.

Position tas till kursen 6,46 och utgör 5 procent av portföljen.

Riktkursen sätts till 8 kronor på tre månaders sikt.

Portföljen i sin helhet


Aktietips

Dela med dig