Aktiespararna

”Vi står väl rustade om läget förvärras”

18 april 202314 min lästid
Carina Åkerström, vd för Handelsbanken.Foto: Rickard L. Eriksson
Handelsbankens vd i exklusiv intervju - lämnar ett styrkebesked.

Möjligheterna är goda att dagens bankoro inte utvecklas till fullskalig finanskris, säger Handelsbankens vd Carina Åkerström i en exklusiv intervju med Aktiespararen. ”Handelsbanken har som alltid mycket stabila och robusta finanser. Det gör att vi står väl rustade om läget skulle förvärras”, säger hon.

Trots ett år med stigande inflation, global ekonomisk inbromsning, volatila marknader och ett fortsatt ryskt anfallskrig mot Ukraina gjorde Handelsbanken ett rekordresultat med 26,6 miljarder kronor förra året. Det är ett styrkebesked som Carina Åkerström, bankens vd och koncernchef sedan 2019, kan ta med sig in i det som kan bli ett tuffare år.

”Handelsbanken gjorde sitt bästa resultat någonsin 2022. Vi gjorde fler affärer med både befintliga kunder och nya kunder. Dessa volymer är kanske den främsta orsaken till det förbättrade resultatet. Höjda räntor spelar också en viss roll, men har faktiskt en mindre betydelse än vad många tror”, säger Carina Åkerström i en exklusiv intervju med Aktiespararen.

Rekordåret gav utrymme att växla upp den digitala satsningen under fjärde kvartalet och leva upp till vad Carina Åkerström lovat när hon tillträdde som vd för fyra år sedan. Att öka tempot i digitaliseringen.

”I slutet av förra året ökade vi takten ytterligare. Nu investerar vi bland annat mycket i utveckling av tjänster som kommer att ge ökade digitala intäkter.”

Men aktiemarknaden jublade inte åt Handelsbankens redovisade kostnader under fjärde kvartalet 2022 som oväntat ökade med 14% till nära 6 miljarder kronor. Informationen gjorde att kursen föll med 7,5% innan lunch på rapportdagen 8 februari.

Carina Åkerström har hanterat kostnadsökningar förut som vd på Handelsbanken. En av hennes första åtgärder som ny på posten var att få kontroll över bankens skenande kostnader. Med den historiken var det inte så konstigt att aktiemarknaden reagerade negativt.

Den här gången menar Carina Åkerström att kostnaderna är under kontroll och hon pekar på att K/I-talet minskade till 42% under förra året. Hennes bedömning är att banken klarar av att göra investeringar under 2023 som ligger i linje med fjärde kvartalets kostnadsnivå.

”Vår ambition är bland annat att förbättra plattformarna för digitala tjänster som ska ge banken ökade intäkter i Storbritannien och Norge, särskilt på privatsidan. Vi utvecklar även det digitala erbjudandet i Sverige och Nederländerna.”

I ett tuffare konkurrensläge med nya digitala aktörer, exempelvis Opti och Klarna som också vill ha en bit av kakan, gäller det för Handelsbanken att fortsätta att skapa tillväxt och ha kontroll på kostnaderna. Aktiemarknadens tålamod med långvariga it-investeringar är begränsat, om inte de högre kostnaderna också leder till ökad tillväxt och vinst. Inga jämförelser i övrigt, men den sanningen har exemp

Åkerströms resa med Handelsbanken

I början av Carina Åkerströms vd-tid var det en ganska turbulent period för Handelsbanken. Hon var den tredje vd:n på kort tid och rubriker i media avslöjade konflikter inom delar av organisationen som i vanliga fall präglas av stabilitet, riskaversion och lågmäldhet. Med sin mångåriga erfarenhet från Handelsbanken har hon tillfört ett lugn i organisationen. Ordningen på banken tycks vara återställd. Styrelsen med ordföranden Pär Boman (bankens tidigare vd 2006–2015) och viceordföranden Fredrik Lundberg i spetsen torde vara tillfreds med valet av vd. Carina Åkerström har gjort vad hon sagt, genomlyst bankens verksamhet och genomfört förändringar som de två bankcheferna före henne, Frank Vang-Jensen och Anders Bouvin, inte nådde ända fram med.

Under Carina Åkerströms första fyra år som vd har Handelsbanken minskat antalet kontor i Sverige, utvecklat digitala plattformar och tjänster, gjort upp med kränkande särbehandling på affärsområdet Markets, bantat koncernledningen, ersatt regionkontoren med en länsstruktur i Sverige, sålt verksamheten i Danmark och är i en process där den finska verksamheten ska avyttras. I dag har Handelsbanken 11 000 medarbetare på hemmamarknaderna, drygt 200 kontor i Sverige och en växande digital verksamhet.

Banken digitaliserades

Digitaliseringen tog ett språng under pandemin. Inte minst inom den finansiella sektorn. Det fick Carina Åkerström och hennes kollegor att skynda på den digitala satsningen.

”Vi såg att kundernas beteende ändrades i en allt snabbare takt. De besöker fortfarande våra kontor, men kunden löser allt fler ärenden digitalt. För att möta detta har vi ökat tempot ytterligare. Vår ambition är, som alltid, att utvecklas och förändra i takt med våra kunder. De tjänster och lösningar som de efterfrågar, ska vi ha på plats.”

Även om den digitala utvecklingen bara har börjat, har omställningen förändrat vårt sätt att arbeta och leva.

”I dag är det nästan omöjligt att inte ta till sig det digitala. Det sker hela tiden en utveckling som tvingar oss att vara uppdaterade. Både professionellt och privat. Det finns allt färre alternativ. Jag gör själv det mesta online i dag. Det är enklare och effektivare.”

Handelsbankens förändringar har lämnat en del spår ute i landet där några kunder har saknat sina gamla fysiska kontor.

”Vi har lagt ner små kontor med väldigt få besök och kontor som legat nära andra kontor. På det sättet har vi kunnat förstärka våra drygt 200 kontor med ytterligare kompetenser. Denna satsning har överlag tagits emot mycket positivt av våra kunder. Kundens tjänster är även i dag samlade till ett kontor, oavsett om hon eller han träffar oss på ett fysiskt kontor eller besöker banken digitalt. Banken är fortfarande organiserad geografiskt och decentraliserat. Banken har lokal förankring och alla beslut fattas på kundens kontor. Det skiljer oss från de andra storbankerna.”

"Vi är inne i en osäker tid"

En del bedömare och aktörer på aktiemarknaden anser att Handelsbanken tagit för lång tid på sig att minska antalet fysiska kontor och digitalisera banken. Men det håller inte Carina Åkerström med om.

”Vart och ett har sin tid. Dessutom går det att göra både och. Det är en missuppfattning att vi med ett stort kontorsnät valde att dröja med digitaliseringen. Det är inte sant. Vi förändrar oss i takt med kunderna – och därför har vi, liksom kunderna, blivit mer och mer digitala på senare år.”

Osäkerheten ökade på världens finansiella marknader när den amerikanska techbanken Silicon Valley Bank tillsammans med två andra nischbanker kollapsade. Det medförde att Alecta förlorade mångmiljardbelopp. Därefter fick den schweiziska banken Credit Suisse problem. Storbankernas aktiekurser föll med omkring 10% vardera inom en vecka, trots att den svenska banksektorn är välkapitaliserad med välskötta storbanker.

”Handelsbanken har som alltid mycket stabila och robusta finanser. Det gör att vi står väl rustade om läget skulle förvärras. Men, för att parafrasera USA:s tidigare marknaden kärvar under en ekonomi med stagflationsliknande förhållanden kan sätta press på bankernas marginaler framöver. ”

"Vi är inne i en osäker tid. Det är ingen tvekan om det. Lån till bostäder och fastigheter är en stor del av vårt räntenetto och vi ser absolut en inbromsning. Men som förra året visade gör vi fler affärer i dag. Det gör att minskade intäkter från räntenettot vägs upp av en större affärsvolym och mer intäkter från inlåningen. För året ser det trots det svårare marknadsläget stabilt ut för banken.”

Högre räntor, fallande priser, färre objekt, mindre nyutlåning och en högre grad av amorteringar präglar bostadsmarknaden som har saktat in. När volymen faller påverkas bolånemarginalen negativt.

”Bostadsmarknaden har helt klart bromsat in. Det och den allt hårdare konkurrensen påverkar alla bankers marginaler. Det är svårt att sia om framtiden men vi kommer att nå räntetoppen så småningom. När vet jag inte. Men min tro är att bostadsmarknaden kommer i gång igen och stabiliserar sig på en lägre nivå efter det”, resonerar hon.

”Människor behöver och vill flytta och familjeförhållanden ändras. Utlåningen är en affär som vi tycker om och gärna bistår våra kunder med. Det är en stark affär, oavsett konjunktur.”

Carina Åkerström har arbetat på Handelsbanken i hela sitt yrkesliv, i närmare fyra decennier. En kombination av strukturella krafter, bankens fokus på affärerna och ledningens förmåga lär ha bidragit till framgången under 2022. Carina Åkerströms personliga drivkraft handlar ofta om lusten att leda.

”Det är lätt att vara chef, men man måste våga leda också. I Handelsbanken, som har en väl förankrad kultur med strikt decentralisering, handlar ledarskapet mycket om att skapa förutsättningar för andra att ta bra beslut.”

Det är också viktigt att en ledare ser människor och tycker om det.

”Eftersom i stort sett alla viktiga beslut i banken tas så nära berörda personer som möjligt handlar mitt ledarskap mycket om att se och bejaka dessa beslut och medarbetarna som fattar dem. Det handlar om att låta människor växa och blomma. Inte minst genom att ge dem tydligt ansvar och mandat. Vi har gemensamma mål, men vi är samtidigt övertygade om att bästa lösningarna för att nå målen inte finns på ett ställe. Handelsbankens framgång bygger mycket på tusentals kloka beslut fattade av medarbetare runt om i hela banken.”

Utmärkelser och bakgrund

Det som utanför Handelsbankens väggar kan se ut som en försiktig och något sluten miljö är något helt annat när man verkar i den.

”Handelsbankens kultur är en viktig anledning till att jag har stannat på banken i 36 år. Att jag blev sedd och uppmuntrades att ta ansvar tidigt har betytt mycket för mig. Detta har också präglat mig i att lita på mina kloka medarbetare. Ger man människor ansvar och mandat att göra ett bra jobb, så gör de väldigt ofta det också. Det är detta som är Handelsbankens styrka.”

Om man ska tro tidningen Chefs analys av Carina Åkerström från 2021 präglas hennes ledarskap av bestämdhet och tydlighet.

”Trots att vd-posten ställer krav på hård hud lyser det mänskliga igenom”, menar också tidningens källor. De flesta har tidigare jobbat nära henne på Handelsbanken och är inte namngivna. Andra omdömen är att hon är lyhörd, empatisk och inkluderande. Här lyfter man också fram hennes förmåga att arbeta under stress och att hålla sig lugn i svåra situationer då hon behåller sin skärpa. Det lär hon ha haft nytta av under Handelsbankens förändringsresa. Carina Åkerström utsågs till Årets Ruter Dam 2019 och av Di till Näringslivets mäktigaste kvinna 2020. Den 8 mars 2023 återfanns hon också på tredjeplatsen i samma tidnings lista över svenskt näringslivs 125 mäktigaste kvinnor.

Carina Åkerström är jurist i grunden. Det kan ibland anas i hennes språkliga distinktioner och ordval. Det är inte alla som använder uttryck som ”således” och ”icke för ty” i ett samtal numera. Inledningsvis under intervjun i ett av de vackra salongsrummen i Handelsbankens klassiska bankpalats vid Kungsträdgården ger hon ett korrekt och något kontrollerat intryck, men det visar sig snart att hon är engagerad och nyfiken och har nära till skratt.

Carina Åkerström är född och uppvuxen i Kalmar. Efter en Jur kand vid Lunds universitet och språkstudier vid Sorbonne i Paris blev det bank för hela slanten. Till att börja med mest av en slump, men sedan gjorde hon ett aktivt val.

”Jag passade banken och banken passade mig. Det är inte helt oviktigt”, som hon uttrycker det. Handelsbankskontoret i Kalmar blev 1986 startpunkten för den unga småländskans bankkarriär. Två år senare blev hon ställföreträdande chef för kontoret i Solna och 1998 utsågs hon till kontorschef för bankens viktiga kontor på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Efter en rad allt tyngre chefsroller utsågs hon till chef för Regionbank Stockholm 2010, ställföreträdande koncernchef 2016 och vd 2019.

Närmar sig karriären som styrelseproffs?

När man granskar Carina Åkerströms cv ser det ut som om det går en rak linje från det första jobbet på Kalmarkontoret till vd-rummet i Handelsbankshuset. Men det har varit en lång väg att gå och många års kunskapsbildning internt. Hon är ett exempel på att det kan ligga något i bankens mantra, att den som är beredd att ta ansvar för sin egen utveckling kan gå hur långt som helst. Om man vill, gör ett bra jobb och blir sedd. På det sättet är hon en förebild för bankens nya, unga förmågor.

Carina Åkerström har fullt upp med nutiden och ser inte så långt framåt. Hon är nominerad till skogsföretaget Holmens styrelse och när stämman är över kommer hon att bli en tydligare del av sfären kring Industrivärden, Lundbergs och Handelsbanken. Kanske är det ett tecken på att ett friare liv som styrelseproffs hägrar någon gång i framtiden.

Hon tävlade i hoppning som ung men har sålt den egna hästen på grund av tidsbrist. Hästintresset delar hon dock fortfarande med sin dotter. Förhoppningsvis kan det bli mer utrymme för ridning längre fram. Vart och ett har sin tid.

LÄS MERSå mycket höjs räntan i april

LÄS MERAktierna som lär gå starkt - sektorn lockar till köp nu

Dela med dig