Aktiespararna

Bolaget som kan bli en vinnare i sämre tider

Av Carl-Henrik Söderberg
22 augusti 20234 min lästid
Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderberg bjuder varje vecka på nya, intressanta grafer från de finansiella marknaderna. Denna gång fokuseras det bland annat på aktier med låg volatilitet, sura börser, nervösa investerare samt defensiva aktier

Börsen just nu

Storbolagsindex har visserligen studsat upp lite senaste två dagarna men utvecklingen är alltjämt dyster och vi noterar att småbolagsindex nu är tillbaka vid sin höstbotten för snart ett år sedan. Midcap-bolagen är inte långt efter. Utvecklingen kanske inte är helt överraskande när vi ser till kursreaktioner på rapporterande bolag. Hur många aktier är inte ned med 10 % eller mer på rapportdag? Idag tisdag har vi bland annat Instalco och Catena Media. Undertecknad höll på att även skriva BICO men noterar att aktien rört sig från 32 kr till 42 kr intradag

Småbolagsindex (vit), Midcap (gul) och OMXS30 (blå).

Sentiment

Vi noterar också att sentimentet, humöret bland investerare, kommit ned ordentligt på slutet.

CNN Fear and Greed Index – en hög siffra visar på hög riskaptit, en låg siffra visar på rädsla på marknaden.

Färre tjurar där ute

Det finns även diverse investerarenkäter som mäter humöret på börsen och som visar på samma nedåtgående trend.

VIX

Under föregående vecka lyfte vi fram säsongsmönster på börsen – det går givetvis att hitta lite överallt på de finansiella marknaderna. VIX-index exempelvis. Föga förvånande hänger den ihop rätt väl med hur börsen rör sig (fallande volatilitet när börsen går starkt och vice versa) och vi konstaterar också att volatiliteten följt sitt eget historiska mönster väl hittills under året. Kommer den säsongsmässiga trenden att hänga i med slagiga rörelser ett par månader framåt?

Svenska börsen i botten

Svag börsutveckling i kombination med en fallande krona gör Sverige till den senaste månadens sämsta investeringsmarknad i världen räknat i dollar. Läs mer om detta i denna artikel.

Nya investerarfavoriter?

Börsen har som bekant gått svagt på slutet och investerares fokus har skiftat mer mot lågbetaaktier (låg volatilitet) med stabila kassaflöden, starka finanser och gärna med en låg värdering. Vilka bolag på Stockholmsbörsen är minst respektive mest volatila när vi jämför mot börsen? Vi har utgått ifrån att börsvärdet måste överstiga 10 miljarder.

Det går att mäta beta på olika sätt men här har vi utgått ifrån fem års månatlig data (stängningskurs månadens sista dag) och där en enskild akties volatilitet jämförs mot ett jämförelseindex. I teorin betyder ett betavärde på 1,0 att aktien i fråga rör sig identiskt med börsen. Om värdet är under 1, då rör sig aktien mindre än börsen och vice versa. Källa: Refinitiv Eikon

Bland de aktierna med lägst beta finner vi en rad ocykliska aktier för den som vill ta en lite mer försiktig stans till börsen när ränte- och konjunkturoro för tillfället tynger. Essity är en aktie som gått svagt på börsen senaste åren. -15 % exklusive utdelningar för att vara exakt. -5 % utdelningar inkluderat.

Vinsttrenden tillfälligt nedåt

Senaste rapporten togs inte emot positivt av marknaden och nästa års förväntade vinst skruvades ned med dryga 5% till följd av detta. Nedan graf illustrerar hur denna siffra rört sig under året.

Aktiekursen i Essity (gul) och vinstestimat (lila och orange).

Vinnare i sämre tider

Om nu världen ska in i ännu sämre ekonomiska tider kan vi räkna med fallande priser på de flesta insatsvaror som Essity är beroende av. Pappersmassa och plast till exempel. Och så länge bolaget kan upprätthålla sina priser hyggligt (positivt med en stark marknadsposition) så borde också lönsamheten förbättras i ett sådant klimat.

Detta verkar också vara en tes som analytikerna skriver under på med obefintlig tillväxt kommande år men där marginalerna ska upp och se till att bolaget kan leverera dubbelsiffrig vinsttillväxt.

Värderingen är för tillfället rätt nedtryckt och handlas i den nedre delen av ett historiskt värderingsintervall mätt i p/e-tal på nästa års förväntade vinst.

Framåtblickande vinstmultipel för Essity senaste 10 åren.

MarknadsanalyserEssity

Dela med dig