Aktiespararna

Wallenberg: ”Ekholm och Leten fixar framkant på 5G”

Av Bolagsbevakningen
14 maj 20184 min lästid

Ordförande Jacob Wallenberg och vd Johan Forssell. Foto: David Flatbacke-Karlsson.

De flesta frågorna på Investorstämman rörde portföljbolaget Ericsson. Jacob Wallenberg uttryckte sin övertygelse att Börje Ekholm och Ronnie Leten fixar framkant på 5 G.

Aktiespararna ombud var Johnny Stenlund. Han agerade under såväl The Investor Dialog innan själva stämman som på stämman.

På stämman fanns det inbjuden personal från Investors portföljbolag i form av forsknings- och utvecklingscheferna för Ericsson och Husqvarna. De presenterade respektive företag och svarade på frågor från Investors aktieägare.

Vd Johan Forssell höll ett mycket genomarbetat och bra anförande om det gångna verksamhetsåret.

Tror på storbanken

Vad gäller SEB, ett av Investors största innehav, så förmedlade Johan Forssell en mycket positiv syn.

SEB är väl positionerade inför förändringarna på bankmarknaden. En kvalificerad grupp har till huvudsaklig uppgift att tillse att SEB ska ligga i framkant framledes.

Forssell såg inga problem för SEB att fortsatt tjäna pengar på bankverksamhet, trots ändrade förutsättningar för bankerna i form av digitalisering, ändrade regelkrav, en ökad säkerhetsproblematik och liknande.

"Ett snabbväxande tillskott"

Då Atlas Copcos avknoppar Epiroc i sommar, fick Investorledningen frågan från Aktiespararna om Epirocs möjligheter framåt?

”Summan av de två bolagen - Atlas och Epiroc - blir positiv för Investor, sade Johan Forssell. Med Epiroc får Investor sin tolfte kärninvestering, ett snabbväxande tillskott”, tillade han.

Kontantutdelningen från Atlas Copco på hela 3 miljarder kronor ska Investor använda som kapitaltillskott i den löpande verksamheten, exempelvis vid förvärv.

Samtliga åhörare bjöds bland annat på en tablettask på stämman. Foto: David Flatbacke-Karlsson.

Investors ägande i ABB uppgår till 10,7 procent. Johnny Stenlund tog upp frågan hur Investor ser på frågan om styckning av ABB: ”Cevian tycker att ABB ska styckas. Vad tycker ni? Delar ni Cevians syn? Cevian säger sig vara missnöjt över kursutvecklingen i ABB. Är ni det med”?

Jacob Wallenberg gled undan frågan, som verkade vara allt annat än populär i Investorlägret. Han sade beträffande kursutvecklingen:

”Om kursutvecklingen inte är bra, är inte vi heller nöjda”.

Johan Forssell kompletterade med att säga att styckning av företag är en modetrend.

”Vår strategi är: Vi fokuserar vid behov och vi breddar vid behov”.

Öppnar för digitalisering

Aktiespararnas Johnny Stenlund väckte frågan om en framtida digitaliserad stämma där den fysiska stämman i Stockholm skulle kompletteras med en live-sändning över nätet.

”Denna stämma är förvisso välbesökt men sannolikt kommer över 90 procent av de närvarande aktieägarna från Stockholmsområdet. Avanza har ökat intresset betydande genom att livesända sin årsstämma. Hur ser ni på digitala bolagsstämmor nu och i framtiden? undrade Johnny Stenlund.

Jacob Wallenberg höll ett genomtänkt anförande om ämnet digitala bolagsstämmor. Enligt hans förmenande kunde den fysiska stämmans relevans och betydelse inte nog betonas.

Jacob Wallenberg förstod emellertid Aktiesparanas poäng rörande geografisk rättvisa. Han trodde att digitala stämmor skulle bli verklighet inom något eller ett par år.

Slaktare tog till orda

Mot slutet av stämman begärde en slaktare från Dalarna ordet. Han drog en lans för det arbetande folket och mot kapitalisterna i allmänhet och Wallenbergfamiljen i synnerhet.

När publiken efter slaktarens inlägg buade så sade Jacob Wallenberg bestämt att det inte var okej att bua på Investors stämma. Därefter bemötte han slaktarens inlägg på ett vederhäftigt och respektfullt sätt vilket uppskattades av stämmopubliken.

Sammanfattningsvis ska Investor ha all heder åt en ytterst professionellt förberedd och väl genomförd stämma. Där var god stämning, god mat och 700 trevliga människor.

Författare och bevakare: Johnny Stenlund.

Dela med dig