Aktiespararna

Wallenbergs önskan till politikerna: ”Mycket viktig fråga”

Av David Flatbacke-Karlsson
18 maj 20185 min lästid

Denna artikel är en förlängd version av variant som publicerades i Aktiespararen nummer 6 2018 och publicerades ursprungligen 19 maj.

En svag valuta och ett allt osäkrare omvärldsläge bekymrar Investors ordförande.
– Vi har stora utmaningar framför oss, säger Jacob Wallenberg till Aktiespararen.

Svenska kronan är nere på sin lägsta nivå på flera år och har försvagats kraftigt mot både euron och dollarn.

Men valutans utveckling är inte det enda som får Jacob Wallenberg att klia sig i huvudet.

Investors ordförande oroas även av hur en alltmer protektionistisk handelsagenda växer fram.

Världsekonomin tycks gå på högvarv och investerarkapital flockas alltjämt till börsen. Det innebär dock inte att allt är frid och fröjd hos Investor för det.

Investmentbolagsklassikerns ordförande ser snarare hur ett antal oroväckande moln tornar upp sig på himlen.

– Vi har stora utmaningar framför oss, säger Jacob Wallenberg till Aktiespararen i anslutning till bolagets årsstämma.

”Avgörande för Sveriges framgång”

Jacob Wallenberg är tydlig med att Investor, vars innehav är multinationella och verkar över hela världen, skulle påverkas ordentligt av ett mer protektionistiskt handelsklimat.

USA:s kontroversielle president Donald Trump har skärpt tonläget mot både Kina och Europa och inte minst sjösatt tullar på stål och aluminium från länderna i regionerna.

Kina, som Jacob Wallenberg höjt ett varningens finger för i Dagens Industri (https://www.di.se/nyheter/jacob-wallenberg-om-kina-vi-far-inte-vara-naiva/), har inte varit sena att svara med avgifter på amerikanska importerade varor.

– Vi är ett litet och starkt exportberoende land. Vi har varit med och upparbetat frihandel och en globaliserad värld. Det är avgörande för Sveriges ekonomiska framgång. Vårt välfärdssamhälle är en konsekvens av ekonomisk utveckling, säger Jacob Wallenberg.

62-åringen understryker att det är av stor vikt att kunna bibehålla stabiliteten i samhället.

– Om färre har jobb minskar skatteunderlaget. Byggstenarna rycks undan. Då riskerar vi en sämre välfärd. Det är en utmaning för oss och andra länder.

Hur oroad är du över ett fullskaligt handelskrig?

– Om vi får ett handelskrig eller liknande har vi en jobbig period framför oss. Det är bara att gå tillbaka och se hur det har gått tidigare. Det gynnar ingen, säger Jacob Wallenberg.

Önskar sig starkare valuta

Kronans svaghet har varit anmärkningsvärt stor på sistone. Valutan har tappat rejält mot både euron och dollarn. En euro kostar en bra bit över 10 kronor medan en dollar står i närmare 9 kronor. De senaste tio åren har genomsnittliga kronkursen ställd mot euron varit 9,40, enligt DI:s podcast Makrorådet (https://www.di.se/nyheter/makroradet-kronan-forblir-svag/).

Jacob Wallenberg betonar att valutans förlorade styrka får en stor påverkan som syns överallt.

– I grunden är det här djupt negativt. Visst, det kan vara positivt för våra företag som har produktion i Sverige på kortare sikt eftersom produkterna blir billigare sett ur ett internationellt perspektiv, men på längre sikt hämmar det här drivkraften att bli bättre och effektivare än sina konkurrenter.

Investors ordförande utvecklar sedan:

– Tidigare devalveringar i Sverige har vi till en början tyckt varit jätteskönt. Sedan har vi inte investerat nog med pengar, tappat och blivit mindre konkurrenskraftiga rent tekniskt. Vi har en stor utmaning framför oss om den svaga kronkursen består.

Behov av tydligare utbildning

På söndagen arrangerades ett riksdagsval i Sverige. Hur landets regering kommer att se ut framöver är ytterst oklart.

Jacob Wallenberg anser dock att den klart viktigaste frågan för politikerna att ta tag i rör utbildningsmöjligheterna i landet.

– Det behöver bli en blocköverskridande överenskommelse som inte görs om gång på gång. En annan mycket viktig fråga är att vi måste skapa förutsättningar för att få hit utländska experter och få dem att bosätta sig här och bli en del av samhället.

Rätt typ av förutsättningar finns inte på plats i nuläget, anser han.

– Att ha världens fjärde högsta skattenivåer och bland de lägsta lönerna är ingen succé när det gäller att attrahera experter inom såväl företagande som akademin. Vi behöver hitta sätt att konkurrera med andra länder. Företag och utbildningsinstitutioner ska vara så bra som möjligt. Arbetet måste kunna göras hemma i Sverige, säger Jacob Wallenberg.

Dela med dig