Aktiespararna

Warren Buffetts investeringsfilosofi – tipsen att bära med sig

Av Cristofer Andersson
12 april 20226 min lästid
Aktiespararens börsexpert Cristofer Andersson om Warren Buffets investeringsfilosofi och hans senaste årsbrev.

Den 26 februari släppte Warren Buffett sitt och Berkshire Hathaways årsbrev (https://www.berkshirehathaway.com/letters/2021ltr.pdf) – ett brev som läses av miljontals investerare. På bolagets mycket spartanska hemsida finns samtliga brev sedan 1977 (https://www.berkshirehathaway.com/letters/letters.html) sparade och dessa inte bara bör, utan ska ses som en källa till kunskap.

Buffett och hans parhäst tillika vice VD, Charlie Munger, har under åren inte bara förärat sina delägare med en imponerande avkastning, utan även varit frikostiga med sina lärdomar, tolkningar och inte minst erfarenhet. Således väcks frågan - vad kan vi ta med oss av det senaste brevet? Och vilka är Berkshires största innehav?

Delägarna och aktieägarna i främsta rummet

Buffett har alltid varit noga med att han arbetar för delägarna, såväl de stora som små. Han och övriga på Berkshire Hathaway har ett uppdrag och ett ansvar att förvalta det kapital och den tilltro som kommer med andras sparpengar.

Analytikersamtal och s.k. ”analytikermassage” betraktas som hädelse och således sker all kommunikation antingen via offentliga och för alla tillgängliga brev, eller vid årsstämman och andra framträdanden. Full transparens är ett nyckelord. ”Our policy is to treat all shareholders equally. Therefore, we do not hold discussions with analysts nor large institutions.”

Även om det borde vara en självklarhet kan detta ses som en sorts abnormitet i den investeringsvärld vi alla verkar. Ömsom kan vi läsa om just analytikermassage, ömsom om försök att dölja viktig information.

Eriksson, ICA:s utköp och Swedbank är bara ett par av flera aktuella fall där transparensen och respekten för delägarna varit allt annat än närvarande. Vilka signaler skickar det från ledning till småsparare? Att de inte är värda något? ”Show me the incetives and I will show you the outcome”, har Munger tidigare sagt och sällan är det så träffande som i dessa fall. Ett annat passande citat i sammanhanget är ”Qui Bono” – vem tjänar på det?

Investera i bolag, inte aktier

Gång på gång har Buffett och Munger återkommit till hur de investerar i bolag som uppfyller vissa kriterier, såsom att ha en stark vallgrav, en kompetent VD och en ledande marknadsposition.

Även i årets brev betonas det här; ”Whatever our form of ownership, our goal is to have meaningful investments in businesses with both durable economic advantages and a first-class CEO. Please note particularly that we own stocks based upon our expectations about their long-term business performance and not because we view them as vehicles for timely market moves. That point is crucial: Charlie and I are not stock-pickers; we are business-pickers.”

Aktiespararna är alltid noga med att betona att du ska spara och investera i bolag, inte i aktier. Sistnämnda är bara ett derivat av förstnämnda, ett aktieägarbrev. Vi lyfter också lika ofta fram att du ska veta vad du äger och att du framför allt ska leta efter bolag som har en beprövad historik, stabila finanser samt en position på sin marknad som bedöms vara stark och uthållig.

De fem största innehaven

När Berkshire aktiverar sin enorma kassa är marknaden sällan sen att rapportera och skriva allt om detta. Sommaren 2020 investerade Buffett i ett par japanska bolag, bland annat Mitsubishi och Itochu. Med ens riktades många, många blickar mot den japanska börsen i syfte att se vilka möjligheter som där fanns.

Samma var det när med start år 2016 köpte sina första positioner i Apple – alla blickar riktades genast mot det av Forrest Gump kallade ”some fruit company”. Vid inköpen var positionen relativt hela portföljen inte nämnvärt stor, men i takt med att bolaget och aktien utvecklats mycket starkt är det idag Berkshires största innehav och står för cirka 47 % av den noterade portföljen. Därefter följer Bank of America, American Express Coca-Cola samt Kraft-Heinz Co.

Bolag

Procent av portföljen

Antal aktier

Apple Inc.

47,5 %

887,14 miljoner

Bank of America

13,5 %

1,01 miljarder

American Express

7,5 %

151,61 miljoner

Coca-Cola

7 %

400 miljoner

Kraft Heinz Co.

3,5 %

325,63 miljoner

Inte rocket science

Det är inte rocket science, även om många vill få det att verka som det. Buffett och Munger är levande bevis på hur några få, förhållandevis enkla kriterier kan leda till att så många misstag undviks.

Detta är just en sak de ständigt återkommer till, undvika dåliga beslut, aldrig belåna sig samt att dra lärdom av de misstag – ”I make many mistakes” - som de ändå begår. Addera tid till investeringskriterierna och sannolikheten för en positiv avkastning är stor. ”Risk comes from not knowing what you are doing.”

Sex lärdomar från Buffett och Munger

  • Investera bara med det kapital du har råd att förlora
  • Investera i bolag, inte aktier
  • Läs på, analysera och följ upp i och om dina innehav.
  • Var långsiktig
  • Var rationell och låt inte känslor samt Mr. Markets manodepressivitet påverka dig
  • Försöka hitta fantastiska bolag till fantastiska priser, men var inte dumsnål. Kan du få dem till rimliga sådana ska du inte tveka.

Dela med dig