Aktiespararna

Whiskey en högriskinvestering

Av Anders Ström
28 juni 20237 min lästid
Whiskey kan inte bara konsumeras, den kan också investeras i, allt från direkt i flaskor till aktier i noterade whiskeytillverkare. Avkastningen kan bli hög, men riskerna är många.

Du slår dig ned i din läderfåtölj till tonerna av en flammande brasa, med ett lågt glas i handen som fyllts till lagom nivå med din favorit bland bärnstensfärgade vätskor: whisky.

Telefonen surrar till. Okej, bara en titt på den där auktionssajten igen. Men? Ljuger siffrorna? Whiskyn som du köpte för dryga året sedan har fyrfaldigats i värde! Vad händer? Din blick går mot glaset som innehåller just de droppar som just har blivit guld värda. Frågan som hänger i luften är: ”kan…man…investera… i whisky?” Naturligtvis kan man det. Med stor framgång, därtill, för den som vet vad den håller på med. Exemplet ovan är autentiskt.

Enligt KnightFranks ”Wealth report” som länge följt prisutvecklingen på allehanda ”lyxinvesteringar”, uppgår tioårsavkastningen för sällsynt whisky fram till april 2023 till hela 373%, vilket gör området till det mest lönsamma av samtliga i undersökningen ingående klasser. Till och med i fjol, när hela världen kraschade och brann var prisutvecklingen positiv, låt vara med blygsamma 3%.

Nyckeln till alla investeringar i entusiastsektorn är alltid relationen mellan knapphet och efterfrågan. I whiskysegmentet finns garanterat möjligheter som kombinerar hög kvalitet med dito efterfrågan och knapphet.

Dessutom, ej att förglömma, är möjligheten att investera direkt, aktievägen i whiskytillverkande bolag. I Sverige har vi ju hela tre mer eller mindre noterade och likvida bolag: Mackmyra, High Coast och Nordic Whisky Capital/Agitator. Men vi tar det från början.

Fem viktigaste faktorerna

Privatpersoner har fyra olika nivåer för investeringar i whisky. Man kan investera direkt i flaskor, till exempel vid släpp av spännande nyheter i begränsad upplaga, eller i äldre drycker via auktionshus. Den som letar närmare kan också köpa hela eller andelar i fat under lagring.

Mest spännande här är kanske den skotska whiskyn som drar till sig ett större internationellt intresse. På nästa nivå finns även fonder med whiskyinriktning. Och högst upp i näringskedjan finns förstås direktinvesteringar i bolagen.

Här är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för whisky:

1. Lär dig sektorn. I whiskyvärlden finns många faktorer som avgör hur lyckad en whisky blir, som dryck såväl som investering.

2. Studera priset över tid. Precis som på aktiemarknaden går olika whiskystilar olika väl över tid. För några år sedan gick till exempel Japansk whisky från att vara ”kul experiment” i omvärldens ögon till att bli investment grade på alla vis. Det ledde till en massiv uppvärdering av tidigare produkterna.

3. Lär dig marknadsplatserna. Kanske det viktigaste när det gäller investeringar i enstaka flaskor och än mer fatköp. Vilka auktionshus går att lita på och inte? Hur kommer man åt de riktigt åtråvärda faten innan någon mäklare trissar upp priserna till löjliga nivåer? Ett tips är att överväga hur mycket ur varje fat som försvinner under lagringen och sedan jämföra priset per butelj med vad motsvarande färdiga varor kostar i dag.

4. Tänk på likviditeten. Att köpa aktier i de noterade destillerierna är måhända tämligen likvitt. Fonderna har alla sina regler och vad gäller flaskor och fat är det oerhört viktigt att ha koll på när olika marknadstillfällen, till exempel auktioner, äger rum. Både för köp och försäljningar.

5. Glöm inte de löpande förvaltningskostnaderna. Flaskor och aktier är ju enkla att förvara, men för fat kan det tillkomma en kostnad för lagring, beroende på vem som hanterar saken och med whiskyfonder varierar förvaltningsavgifterna dramatiskt. Dock skall man komma ihåg att aktivt förvaltade whiskyfonder har en helt annan kostnad än till exempel PPM-erbjudna aktiefonder.

Svenska destillerierna

Hur är det med de svenska destillerierna då? I brist på rimliga whiskyvolymer av tillräckligt intressanta produkter för investerare, är det vettigaste alternativet att gå direkt på aktierna för den som har en större summa (bortom en låda dryck eller två) att investera.

Mackmyra är branschens äldsting, men kanske i sin roll som pionjär på marknaden också det företag som haft svårast att hitta sin plats i whiskyvärlden. Aktien har tappat hårresande 95% av sitt värde sedan toppnoteringarna 2012 och börsvärdet är i dagsläget drygt 70 miljoner kronor.

Den nytillsatta regimen har helt klart en tilltalande vision för såväl enskilda produkter som sortiment och strategin. Och på plussidan finns även ett nästan fullinvesterat destilleri, ett mognadslager av dryck som anses lovande och en uppgörelse med kreditgivarna kring det tidigare destilleriet i Mackmyra Bruk. Men så länge som koncernen omgärdas av illasinnade rykten om kassaflödes- och finansieringsproblem ter det sig mest förnuftigt att avvakta.

High Coast kom in senare på marknaden men har under sina drygt tio år i branschen byggt sig en stabil bas och ett förtroende bland dryckeskonsumenter. Här finns ett mognadslager motsvarande fem års produktion, ett positivt kassaflöde från rörelsen och en balansräkning som är under kontroll. Dock är värderingen skäligen väl tilltagen.

Med ett börsvärde på 300 miljoner kronor och en nettoskuld på ytterligare 100 i relation till en årsförsäljning på i skrivande stund cirka 65 miljoner kronor, är det värderat efter förtjänst. Men med principen att bra bolag alltid blir bättre, är det ändå ett gott alternativ för den intresserade whiskyinvesteraren som vill placera pengarna i ett intresse på någorlunda trygga nyckeltal.

Agitator, ägt av Nordic Whisky Capital som noteras på Pepins, är den busiga, egensinniga nykomlingen på marknaden. Verksamheten drivs av intressenter som inkluderar såväl passion för whisky som avkastning, vilket sätter sina spår i sortiment och utveckling som är väsentligt mer industriellt logisk och rationell än traditionellt emotionell.

Värdering

Där Mackmyra inledd sin bana i ett produktionslogistiskt sett mindre lämpligt men oerhört charmigt magasin på den gamla bruksorten, har Agitators produktionsledning tillbringat flera år bara med att utveckla skisserna för produktionen som sedan förlagts till garanterat rationella, men ocharmiga lokaler i ett industriområde utanför Arboga.

Vid värderingen i skrivande stund, 9,5 kronor per aktie, värderas hela bolaget till 180 miljoner kronor, exklusive nettoskulden på cirka 50 miljoner. Detta ger denna lilla branschs högsta värdering, satt i relation till fjolårets försäljning om drygt 15 miljoner kronor. Å andra sidan har vi här ett destilleri som kommer att fortsätta att expandera hastigt och har en produktionskapacitet väl i klass med de större företagen i Sverige.

Förklarande artiklar

Dela med dig