Aktiespararna

Wingefors: Nyemission inte i planen

Av Cristofer Andersson
22 juni 20236 min lästid
Lars Wingefors, vd för spelbolaget Embracer.
Onsdagen den 24 maj presenterade Embracer, med vd Lars Wingefors, en rapport som inte föll investerarna i smaken, en rapport som också föregåtts av en vinstvarning. Bland annat meddelades att ett förmodat samarbetsavtal med en hittills anonym part inte skulle fullföljas, vilket tvingade Wingefors att sänka guidningen för 2023/2024, men också de därefter kommande två åren. Cirka tre veckor efter rapporten, den 13 juni, kommunicerade Embracer ett omstruktureringsprogram.

I omstruktureringsprogrammet ska fokus ligga på koncerners huvudsakliga verksamhetsområden. Är det ett ”erkännande” att ni tappat detta under de senaste åren?

”Det är en kombination av olika parametrar skulle jag säga. Vi måste anpassa oss till nya makroekonomiska realiteter; världsekonomin, marknaden och att priset på pengar har gått upp. Vi måste välja att lägga våra pengar på det vi tror mest på och som ger bäst avkastning. Kapitalallokering ligger i fokus och vi kan inte expandera lika kraftfullt och ta samma affärsrisker som tidigare.”

Vad är då kärnverksamheten och när, var och varför försvann fokus på denna?

”PC och konsolspel har varit en kärnverksamhet för Embracer Group sedan bolaget grundades. Hösten 2021 antog styrelsen en breddad transmedial strategi när vi skulle expandera inom media där det finns en synergi med dataspel – därav förvärven av Asmodee, Dark Horse och Middle-Earth Enterprises. Denna strategi gäller fortfarande – vi tror fortfarande transmedia kan skapa stora långsiktiga värden för aktieägarna”.

Omstruktureringsprogrammet stipulerar att vissa delar av Embracer kan säljas. Vilka delar av verksamheten och/eller spelstudios kan bli aktuella för en försäljning?

”Det vi har sagt just nu är att vi kan tänka oss att sälja tillgångar som inte tillhör kärnaffären, beroende på beloppet vi angav för detta så kan man rimligen anta att det inte är några av de större bolagen inom koncernen.”

Det ska bli mer fokus på högbudgetspel, det vill säga AAA-titlar eller däromkring. De tenderar att kosta mer än vad de prognostiserats för. Hur verkar ni för att inte hamna i samma kostnadsmönster som många andra spelstudios gjort?

”Genom omstruktureringsprogrammet implementeras en reviderad, noggrann granskningsprocess för investeringar i våra pågående och potentiella nya spelutvecklingsprojekt. Vi kommer att ha ett ökat fokus på ansvarsskyldighet över hela koncernen, för att säkerställa att prestationer ligger i linje med eller överträffar nuvarande mål. Vi kan inte expandera lika kraftfullt och ta samma affärsrisker som tidigare. Likaledes kommer vi ha en mer tajt kapitalallokeringsprocess. Genom att begränsa investeringar har vi för avsikt att än mer följa upp de vi tror ger så god risk/reward-justerad avkastning som möjligt.”

I omstruktureringsprogrammet skriver ni att en mer centraliserad process för granskning av spelinvesteringar och utveckling ska kombineras med ”bibehållen kreativ frihet”. Har inte just öppenhet och frihet varit en viktig del för studios när de gått in i Embracerkoncernen?

”Vi har ingen målsättning i att förändra det vi gör och vad vi har byggt upp i Embracer. Jag tror på duktiga människor och duktiga kreatörer och att ge dem resurser för att möjliggöra deras fulla potential. Men vi måste utveckla den modellen nu när världen har förändrats. Kapitalallokering är i fokus, men det betyder inte att kreativ frihet försvinner”.

Embracer har en hög skuldsättning, nettoskulden är 15,6 miljarder kronor. I slutet av innestående, brutna räkenskapsår (t o m mars 2024) är målet att den ska ha minskat till under 10 miljarder. Dessutom ska allt mer produktion och tillväxt finansieras via det egna kassaflödet. Det är högt ställda mål.

Vi har investerat avsevärt både i förvärv och organisk tillväxt. Vi har förvärvat några av världens ledande underhållnings-IP:n och vi har investerat i en av de största spelportföljerna i branschen. Omstruktureringsprogrammet kommer att förvandla oss från vårt nuvarande kraftiga investeringsläge till en högt kassaflödesgenererande verksamhet i år”.

Kan det också komma riktade nyemissioner eller liknande?

”Den omstruktureringsplan som presenterades 13 juni inkluderar inte några aktie-relaterade åtgärder.”

Har ni fått förfrågningar från konkurrenter efter att ni kommunicerat att delar av verksamheten ska säljas?

Vi har väldigt många varumärken och bolag, som säkert skulle göra sig bra inom andra verksamheter också. Det är klart att många också hör av sig om det, men det ligger inte i vår basplan.”

Fakta: Embracers omstruktureringsprogram

  • Operationella och finansiella åtgärder för att öka kassakonvertering, öka effektivitet och minska kapitalutgifter för att nå en finansiell nettoskuld under 10 miljarder kronor vid slutet av räkenskapsåret 2023/24.
  • Minskning av kapitalutgifter med minst 2,9 miljarder kronor tills räkenskapsåret 2024/25 jämfört med en årstakt om 7,9 miljarder kronor i Q4 räkenskapsåret 2022/23.
  • Minskning av omkostnader med minst 10 %, eller minst 0,8 miljarder kronor, på en årlig basis jämfört med årstakten i Q4 räkenskapsåret 2022/23.
  • Upprepning av den tidigare annonserade prognosen för Justerat EBIT om 7-9 miljarder kronor för räkenskapsåret 2023/24.
  • Åtgärderna kommer att implementeras omedelbart och nå full effekt från räkenskapsåret 2024/25.
  • Matthew Karch, utnämnd till interim Chief Operating Officer, och Phil Rogers, utnämnd till interim Chief Strategy Officer, kommer tillsammans leda planering och implementering av programmet.

Dela med dig