Aktiespararna

Basportföljen

Aktiespararnas Basportfölj.
Basportföljen, med 10 aktier, följer Aktiespararnas Gyllene regler: Kontinuerliga köp i lönsamma och relativt trygga aktier och med god riskspridning.