Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Active Biotech

Active Biotech: Fokus på nytt område

Av Analysguiden
15 november 20232 min lästid
Bolaget har förslagit en nyemission på 51 mkr för att täcka behovet av rörelsekapital. En klinisk studie på den sällsynta sjukdomen myelofibros beräknas starta under första halvan av nästa år.

Företrädesemission ger andrum

Active Biotechs styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission om 51 miljoner kronor, som ska ge företag andrum till slutet av nästa år. Drygt hälften av emissionen är garanterad och teckningskursen på 45 öre är satt med sedvanlig rabatt mot genomsnittskursen under den senaste månaden.

Bolagets kassa vid utgången av tredje kvartalet var 6 miljoner kronor, vilket inte täcker kassaförbrukning under innevarande kvartal. I dagens tuffa finansieringsklimat räknar vi med 85-procentig anslutning och att kassan vid utgången av 2023 kan uppgå till 35–40 miljoner kronor.

Myelofibros nytt fokusområde

Under första halvan av nästa år är en fas 2-studie planerad med tasquinimod för patienter med primär myelofibros, en sällsynt benmärgscancer. Studien ska ledas av de nederländska cancerorganisationerna HOVON och Oncode Institute, som också står för merpaten av finansieringen.

En andra fas 2-studie på myelofibros-patienter är under planering i USA. Denna studie ska ledas av MD Anderson Cancer Center i Texas, som bolaget redan samarbetar med inom preklinisk forskning. Myelofibros framstår därmed som bolagets nya huvudområde.

Konkurrent redovisar data inom kort

Vi tolkar bolagets omsvängning från inriktning på multipelt myelom till myelofibros som att konkurrensen inom myelofibros-fältet är mer hanterlig. Effekten på själva benmärgsfibrosen är ett medicinskt behov, som dagens läkemedel inte rår på. Senare i år förväntas Morphosys presentera data på benmärgsfibros och splenomegali för en ny substans i fas 3, pelabresib.

Osäkerhet kring finansiering präglar värderingen

Active Biotech saknar i dagsläget resurser att på egen hand driva projekt till proof-of-concept, men samarbetet med de holländska institutionerna kan vara en framkomlig genväg. Prövarledda studier under 2024 hjälper bolaget att ta sig vidare mot ett vetenskapligt och kommersiellt resultat.

Motiverat värdet för vårt basscenario i Active Biotech kvarstår på 1,5 SEK. Uppsidan bygger på att den holländska studien med tasquinimod startar inom sex månader och en möjlighet att nå ett licensavtal för laquinimod under 2025.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerACTI
Antal aktier361 739 047
P/s-tal
P/e-tal−2,94
Omsättning/aktie
Vinst/aktie−0,17
BörslistaSmall Cap
SektorHealth Care
P/eget kapital5,88
Eget kapital/aktie0,08
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Active Biotech

Uppdragsanalys

2024-05-14: Analysguiden sänker motiverat värde något

Uppdragsanalys

2024-02-15: Fas 2-studie inom multipelt myelom närmar sig slutet.

Uppdragsanalys

Bolaget har avslutat en strategisk översyn av de helägda tillgångarna tasquinimod och laquinimod. Jakten på finansiering fortsätter och motiverat värde upprepas vid 1,5 kr.