Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Active Biotech

Active Biotech: Planering för kommande studier

Av Analysguiden
14 maj 20243 min lästid
Active Biotech laddar för två akademiskt ledda studier inom sitt nya huvudområde, myelofibros. Samarbetspartnern NeoTX väntas också redovisa lungcancer-data från NAP-projektet inom kort. Motiverat värde sänks till 1,3 (1,5) kronor.

Studier inom nytt huvudområde närmar sig start

Active Biotech har utpekat blodcancerformen myelofibros som sitt nya huvudområde, ett område som röner stort industriellt intresse. Två samarbeten har etablerats för att få i gång kliniska studier med tasquinimod, ett i USA och ett i Holland. Vi räknar med att den amerikanska studien kan börja behandla patienter under slutet av året och att den holländska studien startar strax efteråt.

En huvudförklaring till det långsamma studieförloppet är att myelofibros är en ovanlig sjukdom och att endast en viss grupp av denna population kan inkluderas i de planerade studierna. I ett konservativt scenario tror vi det kan det dröja till 2026 innan första preliminära data kan presenteras från USA-studien.

Ny ögonstudie startar i USA

Samtidigt har bolagets samarbete kring laquinimod ögondroppar tagit ett steg framåt med en fas 1-studie som nu aktivt letar efter deltagare i USA. Studien inkluderar patienter med ögonsjukdom och ska ge ny information om hur väl substansen tränger in i ögat till de bakre delar av glaskroppen som ska behandlas.

Prövningsledaren räknar med att ett första resultat från studien kan presenteras mot slutet av året och vi bedömer att positiva data skulle öppna för förhandlingar om utlicensiering av projektet.

Slutresultat inom multipelt myelom

Bolagets tidigare satsning inom multipelt myelom närmar sig långsamt en slutredovisning som förväntas ske före årsskiftet. Studien söker dock fortfarande patienter till den avslutande delen och tidplanen kan vara optimistisk.

Goda effektdata skulle stärka bolagets position inom det besläktade området myelofibros, men vi räknar inte längre med att ett avtal kan nås för fortsatt utveckling inom benmärgssjukdomen multipelt myelom, som redan har en lång rad av olika behandlingar godkända.

Motiverat värde sänks till 1,3 kronor (1,5)

Mot bakgrund av otillräcklig finansiering har samarbetspartnern NeoTX dragit ned på naptumomab-projektet. Vi sänker värderingen och räknar inte längre med en milstolpe till Active Biotech under 2025.

Med 25 miljoner SEK i kassan kommer även Active Biotech behöva ny finansiering inom kort och vi höjer prognos för utspädning. Dessa två effekter sammantaget leder till att motiverat värde sänks till 1,3 kronor (1,5).

Dela med dig

Nyckeltal

TickerACTI
Antal aktier361 739 047
P/s-tal
P/e-tal−2,95
Omsättning/aktie
Vinst/aktie−0,17
BörslistaSmall Cap
SektorHealth Care
P/eget kapital5,92
Eget kapital/aktie0,08
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Active Biotech

Uppdragsanalys

2024-02-15: Fas 2-studie inom multipelt myelom närmar sig slutet.

Uppdragsanalys

Osäkerhet kring finansiering präglar värderingen. Motiverat värde på 1,5 kronor kvarstår.

Uppdragsanalys

Bolaget har avslutat en strategisk översyn av de helägda tillgångarna tasquinimod och laquinimod. Jakten på finansiering fortsätter och motiverat värde upprepas vid 1,5 kr.