Aktiespararna

Analys: Är Apples aktie köpvärd?

Av Peter Malmqvist
4 januari 20193 min lästid
Den amerikanska IT-bjässen Apple är bottenfiskarens favoritobjekt. Är det dags att slänga ut reven nu?

Det går inte att bli annat än imponerad av bolaget Apple, liksom av kursutvecklingen. Den som satsat 100 dollar i Apple 1990 hade på toppen i oktober 2018 haft drygt 20.000 dollar, inklusive utdelningar. Samma belopp i S&P index hade givit 1600 dollar, vilket redan det är en väldigt bra avkastning på drygt 10 procent per år. Appleaktien har givit drygt det dubbla.

Fortfarande fantastiskt

Även om vi kortar tidsperioderna blir utvecklingen fantastisk. Räknar vi från botten av finanskraschen 2008 hade Apple givit 26 procent per år fram till oktober 2018, medan index fortsatt att leverera storfina 10 procent. Likadant om vi mäter från Greklandskrisen 2011. Då hade Apple levererat 22 procent per år fram till oktober, mot index 13 procent. Däremot är aktien en förlorare från början av oktober. Nedgången är nästan 40 procent, vilket är drygt dubbelt mot index. Därför börjar nu bottenfiskarna att samlas. Ett fantastiskt bolag, både fantastiskt stort och med en långsiktigt fantastisk kursutveckling måste sluta falla, någon gång. Den som lyckas pricka den botten borde bli rik.

Värderingen allt lägre

Orsaken till Apples fall på drygt 20 procent, utöver det som orsakas av den allmänna börsoron, beror på en mattare utveckling i bolagets viktiga mobiltelefoner. Det erkänner bolaget. Kursraset är därför inte ogrundat. Det finns emellertid alltid en fundamentalt negativ faktor, som ytterst påverkar vinsten, för att en framgångsaktie skall börja rasa. Vad kan få raset att stoppa? Granskar vi värderingen av vinsten, alltså p/e-talet kan konstateras att Apple i oktober 2018 var historiskt högt värderat. P/e-talet på redovisad historisk vinst var 20. Studerar vi historiken är ett p/e-tal mätt på redovisad vinst mellan 12 och 16 det vanliga. Går vi tillbaka till i början av 2016 låg bolagets p/e-tal på låga 10, men gick i början av 2017 förbi toppvärderingen på 16 och susade vidare mot nämnda 20. Därefter har aktien rasat och värderingen börjar nu närma sig den nedre gränsen på 12.

Fortsatt kursfallsrisk

Historiskt har dock inte Appleaktien stoppat på detta intervall utan rasat vidare ner till en värdering på p/e 10. Det mönster vi nu ser är nämligen ganska vanligt. Både 2012 och 2015 rasade aktien ordentligt och värderingen bottnade på just p/e 10. Den kylige inväntar därför ytterligare 15-20 procents kursfall innan reven slängs ut och fångsten håvas in. Den mer ivrige skickar ut betet redan nu, med motiveringen att när kursen i ett av världens mest hyllade bolag, därtill ett av världens största, rasar 40 procent, då är det för bra för att vara sant. Då bara måste aktierna håvas in. Då går det inte att finräkna på procenten. Så vilken av bottenfiskarna är du?

För grafik - se bifogad PDF

Makroanalyser

Dela med dig