Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Ascelia Pharma

Analys Ascelia Pharma: Läkarstöd för Orviglance

16 maj 20222 min lästid
En undersökning pekar på hög efterfrågan på Orviglance där Fas-3 studie förväntas vara klar innan årsskiftet. Vi bedömer att en första försäljning ligger nära

Undersökning stöder Orviglances potential
I en nyligen utförd marknadsundersökning på uppdrag av Ascelia pekar resultatet mot ett stort intresse för en produkt med Orviglances profil, alltså ett leverspecifikt kontrastmedel som inte är baserat på gadolinium. Åttiofyra procent av 254 tillfrågade läkare uppgav att de med sannolikt eller med säkerhet skulle använda Orviglance på patienter med nedsatt njurfunktion.

I samma undersökning svarade 75 procent att 103 tillfrågade läkare att de föredrar att inte använda gadolinium-baserade kontrastmedel på patienter med akut njursvikt, trots att en sådan praxis försvårar upptäckt av levermetastaser.

Fas 3-studie kan vara klar före årsskiftet
I bolagets rapport för första kvartalet upprepade Ascelias ledning att sista patient i den pågående fas 3-studien med Orviglance ska vara behandlad före årsskiftet. Denna målsättning meddelades i samband med att bolaget i mars valde att avstänga 13 ryska kliniker från Orviglance-studien.

Målsättningen innebar en liten försening jämfört med tidigare prognos, men den måste betraktas som ringa i sammanhanget och kan vara ett tecken på att hastigheten att hitta patienter utanför Ryssland har ökat. Totalt var 35 kliniska center uppsatta som behandlingsställen i SPARKLE-studien i den senaste uppdateringen i databasen clinicaltrials.gov.

FDA-ansökan möjlig under 2023
Vi bedömer att ett första topline-resultat från studien kan förväntas under första kvartalet nästa år, förutsatt att sista patient behandlas i november-december. En ansökan till FDA är då möjlig att genomföra före halvårsskiftet nästa år, förutsatt att studien har en positiv konklusion. Ansökan i andra geografier förväntas följa kort efteråt.

Sänkt värde i basscenario
Ascelia hade en kassa om 233 miljoner kronor vid utgången av Q1, en summa som räcker till andra halvan av nästa år. Bolaget har därför förutsättning att hinna färdigställa och lämna in sin studie utan att behöva vända sig till aktiemarknaden. Beslutet att skjuta upp Oncoral-studien styrker detta scenario.

Vi sänker motiverat värde något i vårt basscenario till 42 kronor (47) mot bakgrund av förseningarna för Orviglance och Oncoral.

Dela med dig

Ascelia Pharma – Aktiedagen Lund 31 januari 2022

Chef för affärsutveckling Julie Waras Brogren presenterar bolaget Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

Nyckeltal

TickerACE
Antal aktier33 757 746
P/s-tal
P/e-tal−1,65
Omsättning/aktie
Vinst/aktie−3,24
BörslistaSmall Cap
SektorHealth Care
P/eget kapital2,51
Eget kapital/aktie2,13
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Ascelia Pharma