Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Svedbergs Group

Analys Svedbergs: Svag marknad, Storbritannien undantaget

Av Redaktionen
4 augusti 20232 min lästid
Svedbergs omsättning andra kvartalet 2023 minskade med 3% till 455,7 MSEK med en negativ organisk tillväxt om -8 procent.

De nordiska bolagen hade fortsatt svag utveckling. Svedbergs minskade med -19% medan Macro Design och Cassøe minskade med 23% respektive 13%. Brittiska Roper Rhodes är fortsatt mycket starkt och växte organiskt med 5%. Bolaget fortsätter behålla god bruttomarginal om 42,3 procent (41,2) tack vare prisökningar och god kostnadskontroll. På ebita-nivå föll resultatet till 57,6 miljoner (64,6), mot­svarande en marginal på 12,6 procent (13,7).

Upprepar kortsiktig osäkerhet med långsiktig potential
Svedbergs nordiska affär visar på tydlig svaghet då konsumenten fortsätter drabbas av högre räntor och inflation vilket ger reallöne-sänkingar. En majoritet av svenska hushållens bundna räntor löper ut under andra halvåret 2023 och det syns som man tagit höjd för tuffare tider, det återstår att se hur konsumenterna reagerar då man får en tydligare bild av konjunkturläget och ljuset i tunneln skymtas. Svedbergs har hittills varit framgångsrika att bibehålla bruttomarginalen genom prisökningar och god kostnadskontroll. Styrkan i Storbritannien kan visa på en något annorlunda marknad där befolkningsökningen är tydlig, relativt gamla fastigheter, ökat intresse för hållbara miljöriktiga produkter samt en stor andel köpstark grupp som äger hus. Totalt sett räknar vi dock med en fortsatt osäkerhet i ytterligare några kvartal och att den organi­ska tillväxten blir negativ med en något sämre lönsamhet. I våra prognoser ligger dock inga förvärv, vilket skulle kunna ge stöd om Svedbergs offensiva ledning fortsätter för­värvs­resan.

Konjunkturvändning framöver ger spännande läge
Vi gör inga justeringar i våra prognoser och ser fortsatt Svedbergs som ett bolag som kan rida ut en lågkonjunktur tack vare en hanterbar skuldsättning, god kostnadskontroll och är försiktigt prissatt i rela­tion till en normal lönsamhet. Noterbart är också att aktiemarknaden ofta diskonterar in en normalisering innan den verkligen hänt vilket gör att man som investerare skall hålla ögonen på bolaget. Analysguiden behåller ett motiverat värde till 45–50 kronor, motsvarande ~ p/e 10,5 respektive ~ev/ebita 8,7 på vår prognos för 2024 som mer motsvarar en långsiktig värdering. I det korta perspektivet bedömer vi dock att osäkerheten kvarstår.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerSVED B
Antal aktier52 978 456
P/s-tal0,88
P/e-tal13,53
Omsättning/aktie51,63
Vinst/aktie3,37
BörslistaSmall Cap
SektorConsumer Goods & Services
P/eget kapital1,65
Eget kapital/aktie27,7
Utdelning/aktie1
Direktavkastning2,19

Nyheter och analyser relaterade till Svedbergs Group

Uppdragsanalys

Brittiska förvärvet fortsätter kompensera för vikande nordisk marknad. Svedbergs är rustade för en lågkonjunktur och aktien kan vara intressant i ett längre perspektiv.