Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Svedbergs Group

Analys Svedbergs: Brittiska förvärvet lyfter när nordiska affären viker

14 februari 20233 min lästid

Detta är en betald analys på uppdrag av Svedbergs utförd av Analysguiden


Roper Rhodes utropstecknet under fjärde kvartalet
Badrumskoncernen Svedbergs avslutade 2022 med att vända till negativ organisk tillväxt om -9 procent, vilket kan jämföras med en organisk tillväxt om +6 procent under tredje kvartalet. Medan de tre Norden-fokuserade bolagen alla redovisade negativ organisk tillväxt, gick brittiska Roper Rhodes mot strömmen och växte organiskt. Att Roper Rhodes konsolideras först i december 2021, i kombination med mindre positiva valutaeffekter, bidrog till att omsättningen ökade med hela 56 procent under fjärde kvartalet till 438 miljoner kronor (281). Genomförda prishöjningar i kombination med god kostnadskontroll innebar att bruttomarginalen stärktes till 41,3 procent (40,9). På ebita-nivå ökade resultatet till 54 miljoner (33), motsvarande en marginal på 12,4 procent (11,7).


Osäkra utsikter – men god kostnadskontroll
Svedbergs fjärde kvartal illustrerade två viktiga saker. Dels visade det på fördelarna med Svedbergs förvärvsstrategi, vilken skapat en betydligt mer diversifierad koncern än den som för bara några år sedan hade över 70 procent av omsättningen i Sverige. Tack vare en bredare geografisk spridning står inte Svedbergs och faller med den svenska eller ens den nordiska marknaden. Dels visade kvartalet tydligt hur koncernens goda kostnadskontroll i hög utsträckning kan dämpa motvinden från den tillfälligt minskade efterfrågan. Allra tydligast illustrerades det i affärsområde Macro Design som ökade resultatet trots ett stort intäktstapp. Under 2023 räknar Analysguiden med att motvinden håller i sig, att den organiska tillväxten blir negativ och att lönsamheten pressas. I våra prognoser ligger dock inga förvärv, vilket skulle kunna ge stöd om Svedbergs offensiva ledning fortsätter förvärvsresan. Nettoskuldsättningen är inte högre än att koncernen kan utnyttja svackan till ytterligare något förvärv.


Högintressant läge för långsiktiga investerare
Svedbergs fjärde kvartal kom in marginellt över våra förväntningar. Den positiva kursreaktionen (+15,2 procent) på rapporten kan bäst summeras ”bättre än befarat” och speglar vår syn på Svedbergs; att marknaden har dragit alla bolag inom konsumentvaror/byggvaror över en kam, vilket skapat intressanta lägen i de mer kvalitativa bolagen som Svedbergs. Efter rapporten gör vi bara mindre justeringar i våra prognoser och ser fortsatt Svedbergs som ett bolag som (1) kan rida ut en lågkonjunktur tack vare en hanterbar skuldsättning och god kostnadskontroll och som (2) är alldeles för försiktigt prissatt i relation till en normal lönsamhet. Analysguiden justerar riktkursen till 51 kronor (50), motsvarande ~ p/e 13 respektive ~ev/ebita 11,5 på vår prognos för 2024. Precis som tidigare flaggar vi dock för att den kortsiktiga operativa motvinden gör att en omvärdering kan ligga längre fram i tiden.

Dela med dig

Svedbergs Group – Stora Aktiedagen Stockholm 15 mars 2023

Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan börsbolag och investerare. Evenemangen möjliggör för investerare att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. Aktiespararna ansvarar inte för informationen som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Medverkande börsbolag har betalat Aktiespararna för att presentera på evenemanget.

Nyckeltal

TickerSVED B
Antal aktier52 978 456
P/s-tal0,89
P/e-tal13,56
Omsättning/aktie51,63
Vinst/aktie3,37
BörslistaSmall Cap
SektorConsumer Goods & Services
P/eget kapital1,65
Eget kapital/aktie27,7
Utdelning/aktie1
Direktavkastning2,19

Nyheter och analyser relaterade till Svedbergs Group

Uppdragsanalys

Svedbergs omsättning andra kvartalet 2023 minskade med 3% till 455,7 MSEK med en negativ organisk tillväxt om -8 procent.

Uppdragsanalys

Brittiska förvärvet fortsätter kompensera för vikande nordisk marknad. Svedbergs är rustade för en lågkonjunktur och aktien kan vara intressant i ett längre perspektiv.