Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Svedbergs Group

Svedbergs: Storbritannien visar styrka

27 april 20233 min lästid

Detta är en betald analys på uppdrag av Svedbergs utförd av Analysguiden

Fortsatt starkt i Storbritannien
Svedbergs omsättning i första kvartalet 2023 minskade med 3% till 475,7 MSEK med en negativ organisk tillväxt om -4 procent. Brittiska Roper Rhodes fortsätter gå mot strömmen och växte organiskt med 2% medan de nordiska bolagen hade negativ utveckling. Svedbergs minskade svagt med -3% medan Macro Design och Cassøe minskade med 20% respektive 17%. Fortsatt stark kostnads­kontroll samt genomförda prishöjningar stärkte brut­to­­marginalen något till 41,4 procent (41). På ebita-nivå föll resultatet till 64 miljoner (73,4), mot­svarande en marginal på 13,5 procent (15).

Fortsatt osäkert inför andra halvåret
Tack vare den geografiska differentieringen och bred säljkanalmix har Svedbergs dämpat försäljningsnedgången även om osäkerheten fortfarande består. Hur stor effekten blir då konsumentens disponibla inkomst fortsätter att pressas genom höjda räntor och reallönesänkningar. En majoritet av svenska hushållens bundna räntor löper ut under andra halvåret 2023 och konsumenten får då reellt högre kostnader. Svedbergs har hittils varit framgångsrika i sitt arbete med att hålla bruttomarginalen uppe genom prisökningar och god kostnadskontroll. Styrkan i Storbritannien kan visa på en något annorlunda marknad där befolkningsökningen är tydlig, relativt gamla fastigheter, ökat intresse för hållbara miljöriktiga produkter samt en stor andel köpstark grupp som äger hus. Totalt sett räknar vi dock med en fortsatt osäkerhet för helheten och att den organi­ska tillväxten blir negativ med en något sämre lönsamheten. I våra prognoser ligger dock inga förvärv, vilket skulle kunna ge stöd om Svedbergs offensiva ledning fortsätter för­värvs­resan.

Långsiktiga investerare bör titta närmare
Vi gör enbart mindre justeringar i våra prognoser och ser fortsatt Svedbergs som ett bolag som kan rida ut en lågkonjunktur tack vare en hanterbar skuldsättning och god kostnadskontroll och är försiktigt prissatt i rela­tion till en normal lönsamhet. Noterbart är också att aktiemarknaden ofta diskonterar in en normalisering innan den verkligen hänt vilket kan förklara att Svedbergs har gått upp ca 60% från nivåerna i oktober -22. Analysguiden sätter ett motiverat värde till 45–50 kronor, motsvarande ~ p/e 10,5 respektive ~ev/ebita 8,7 på vår prognos för 2024 som mer motsvarar en långsiktig värdering.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerSVED B
Antal aktier52 978 456
P/s-tal0,89
P/e-tal13,56
Omsättning/aktie51,63
Vinst/aktie3,37
BörslistaSmall Cap
SektorConsumer Goods & Services
P/eget kapital1,65
Eget kapital/aktie27,7
Utdelning/aktie1
Direktavkastning2,19

Nyheter och analyser relaterade till Svedbergs Group

Uppdragsanalys

Svedbergs omsättning andra kvartalet 2023 minskade med 3% till 455,7 MSEK med en negativ organisk tillväxt om -8 procent.