Aktiespararna

Analys: USA på rätt väg

Av Peter Malmqvist
8 augusti 20204 min lästid
Den goda nyheten är att smittspridningen i USA är på väg ner. Den dåliga är att antalet döda fortsätter att stiga, men även den trenden kommer troligen att vända ner inom kort.

När USA öppnade upp sin ekonomi i början av juni, efter att 41 stater stängt in sina medborgare, såg allting bra ut. Tillväxten i smittspridning var nere i 3 procent (mätt som en dags spridning dividerat med summan av fyra veckor), vilket var långtifrån de 20-40 procent per dag som uppvisades under mars och april. Den 25 juni gick emellertid smittspridningen återigen över 5 procent och på nationaldagen den 4 juli nådde den 6 procent. Tre av USA:s folkrikaste stater stor för en stor del av ökningen - Kalifornien, Texas och Florida, med panik och nya nedstängningar i släptåg. Den fjärde folkrikaste, New York, fortsatte dock att ha låga ökningstal.

Alltid något negativt

Den 23 juli gick emellertid ökningstakten ner till 4 procent igen och den 2 augusti gick den under 3 procent. Då hade emellertid ökningstakten i antalet döda börjar stiga. Det är det normala ungefär en månad efter att smittspridningen ökat. Följaktligen bytte Financial Times fokus. Denna tidning, som nog av de flesta betraktas som den mest objektiva mediaprodukten, hade nu antalet avlidna i rubrikerna. Det var vilseledande, eftersom det är smittspridningen som är den tidiga indikatorn. Dagens smittspridning i USA på 3 procent är dessutom låg och kan exempelvis jämföras med EU:s ökningstakt på drygt 5 procent.

Normal ökningstakt

En normal ökningstakt skulle kunna representeras av den globala medianen, som ligger på 3,8 procent. Norge och Vietnam ligger högst med en ökningstakt på 10 procent, men antalet smittade är försumbara eftersom uppgång startar från en mycket låg nivå. I andra änden ligger fem arabländer på mindre än en procents ökningstakt, men de flesta ligger kring medianvärdet. Lägst på den globala medianen på 2,8 procent. Det var mot slutet av maj, då de flesta nedstängda länder hade lyckats få ner smittspridningen markant. En månad senare var den dock över 4 procent, kring vilken den därefter pendlat. Stabiliteten är alltså betydande, vilket gör nyckeltalet till en intressant indikator.

Sverige på väg upp

Granskar vi den svenska utvecklingen är den betydligt mer volatil. Idag ligger smittspridningen på 3 procent, men var nere i nästan 1 procent under semestermånaden juli. Den toppade dock på nästan 6 procent i början av juni (1200 smittade per dag, mot normala 500), då resten av Europa låg som lägst. Det var då Sverige massivt utökade testkapaciteten. Den stigande ökningstakten var alltså ingen ökad smittspridning, utan en ökad upptäckt av smittade. Om det var den ökade testningen eller ökat uteliv i samband med semestrarna, som förklarade nedgången i juli, är svårt att säga. Under augusti har emellertid ökningstalen stigit, men från extremt låg nivåer.

Iran lärorikt

Även Iran är intressant att följa. Det var där smittan hade en kraftig ökningstakt under februari, samtidigt med Italien. Landet fick dock ganska snabbt ner ökningen till hanterbara tal, men under maj och början av juni ökade antalet smittade återigen. Därefter har ökningstakten gått ner och legat stabilt på 3,5 procent. Det skrivs dock väldigt lite om Iran, vilket troligen är en indikator på att den nuvarande nivån går att hantera utan panik. Uppgången under maj och början av juni var dock troligen en effekt av fastemånaden Ramadan, då resande och släktmöten ökar.

Och slutsatsen..?

Positiv denna gång. Ökningstakten i USA är på väg ner, vilket successivt borde bromsa paniken. Trots allt är USA inte bara världens största ekonomi, utan det land som i absoluta tal drabbats värst av COVID-19 (men relativt sett ligger på samma nivå som många andra länder). Om smittspridningen i USA börjar går ner visar det att ökat krismedvetande, social distansering, etc är det bästa botemedlet för en låg smittspridning. Om dessutom den största smitthärden i världen går från kris till hanterbarhet, borde det gynna stämningsläget i världsekonomin som helhet.


Stabil global smittspridningstakt


Europa på väg upp


Iran stabilt och lärorikt


Ökad testning påverkade Sverige

Makroanalyser

Dela med dig