Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Cantargia

Cantargia: Plan för fas 2-studie klarnar

27 februari 20242 min lästid
Cantargia flaggar för att inleda en proof-of-concept studie som förstahandsval vid metastaserad bukspottkörtelcancer. Vi ser flera kursdrivare i aktien men marknaden ställer sannolikt in sig på nyemission. Motiverat värde sänks till 9,2 SEK (11).

Framskriden plan för fas 2b-studie

Cantargia har meddelat att bolagets planering av en proof-of-concept-studie med nadunolimab har fått klartecken från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Studien kallas PANFOUR och ska inkludera minst 150 patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC) i både USA och Europa.

Cantargias ambitiösa målsättning är att starta behandling av den första patienten redan kring halvårsskiftet, men för att nå det måste bolaget först lösa finansieringen, åtminstone för att kunna rekrytera de första 60 patienterna till studien.

Kassa tillåter inte studiestart

En fas 2b-studie omfattande minst 150 PDAC-patienter uppskattar vi kostar minst 250 MSEK. Vid årsskiftet uppgick bolagets kassa till 195 MSEK, vilket ska ställas i relation till en kassaförbrukning under 2023 på 287 MSEK. I bokslutskommunikén uppges att nuvarande kassa ska räcka in i 2025, vilket innebär en fortsatt nedtrappning av pågående FoU-program.

Det troligaste scenario i våra ögon är antingen ett licensavtal eller en nyemission senare i år. Ett licensavtal har fördelen att kostnader och risk delas med en partner men framstår ändå som mindre sannolikt i denna fas eftersom Cantargia troligen skulle få ge ifrån sig mycket av projektets uppsida.

Kursdrivande händelser under årets andra halva

Cantargias lovande tidiga data i PDAC skapar goda förutsättningar för PANFOUR-studien som blir avgörande milstolpe för bolaget. En bättre riskaptit i aktiemarknaden talar för att finansieringen ska kunna lösas och att studien kan inleda behandling efter halvårsskiftet.

Ytterligare kursdrivande data förväntas mot slutet av året när alla 100 patienter i andra delen av TRIFOUR-studien, bolagets största pågående studie, ska vara inkluderade. Under årets andra halva förväntas dessutom CAN10-projektet vara redo att inleda andra delen av den pågående fas 1-studien.

Stora värden på spel, motiverat värde 9,2 SEK (11)

Vi konstaterar att Cantargia på nytt spänner bågen för att utveckla sin kliniska portfölj. Bolagets kassa har dock eroderat till en nivå som rådde i slutet av 2019. Vi höjer vårt antagande om intäkter från licensavtal under 2026 till 100 MUSD, men i ljuset av kommande kapitalanskaffningar sänks motiverat värde till 9,2 SEK (11).

Dela med dig

Nyckeltal

TickerCANTA
Antal aktier183 686 684
P/s-tal
P/e-tal−2,2
Omsättning/aktie
Vinst/aktie−1,65
BörslistaSmall Cap
SektorHealth Care
P/eget kapital3,94
Eget kapital/aktie0,92
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Cantargia

Uppdragsanalys

Cantargia går vidare mot fas 2-resultat i bolagets TRIFOUR-studie.

Uppdragsanalys

Minskade investeringar i kliniska prövningar bidrar till att kassan ska räcka till mitten av nästa år. Positiva nyheter från TRIFOUR-studien anses som den starkaste triggern för aktien.

Sammanställning från DI - aktierna där alla säger köp