Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Elanders

Elanders: Lägre fraktpriser inom Air & Sea tyngde även i Q4

Av Analysguiden
5 mars 20243 min lästid
Q4 blev ett utmanade kvartal och ökade räntenivåer har lagt press resultatet. Elanders fortsätter att minska skuldsättningen och värderingen är låg. Analysguiden ser uppsida i aktien och upprepar motiverat värde.

Utmanande Q4 med minskad omsättning

Elanders omsättning minskade under Q4 med 11% organiskt till 3 574 mkr efter justering för förvärv och nedlagda verksamheter. Denna minskning berodde främst på en svagare marknad och lägre fraktpriser inom Air & Sea-transportsegmentet. Justerad EBITA uppgick till 289 mkr, jämfört med 331 mkr i Q4 2022, med en oförändrad justerad EBITA-marginal på 8,1%. Periodens resultat inkluderade engångskostnader på -25 mkr, främst relaterade till förvärvskostnader. Under Q4 förvärvade Elanders det brittiska kontraktslogistikföretaget Kammac Ltd, som omsätter GBP 90 miljoner med mycket god lönsamhet. Vid årsskiftet uppgick den justerade nettoskulden till 3 655 mkr, eller 3,5 gånger justerad EBITDA. Höga räntekostnader har påverkat resultatet negativt och var den huvudsakliga orsaken till att rapporterad vinst per aktie sjönk till 9,60 kr 2023 från 13,63 kr 2022.

Förvärv av Kammac Ltd stärker positionen i UK

I november 2023 stärkte Elanders sin position inom kontraktslogistik i Storbritannien genom förvärvet av Kammac Ltd, vilket resulterade i att Storbritannien blev den fjärde största marknaden för bolaget. Under de senaste 12 månaderna rapporterade Kammac en omsättning på GBP 90 miljoner med stark lönsamhet. Den totala köpesumman, som inkluderade en eventuell extra köpeskilling, uppgick till drygt GBP 100 miljoner på skuldfri basis. Kammac har integrerats i Elanders affärsområde Supply Chain Solutions från och med november 2023.

Tydligt förbättrat kassaflöde under Q4

Q4 var ett utmanande kvartal för affärsområdet Supply Chain Management som står för 81% av Elanders omsättning. Trots utmaningarna minskade koncernens nettoskuld, exklusive IFRS 16-effekter, med nära 500 mkr under 2023. Detta berodde delvis på en minskning av rörelsekapitalet med 370 mkr under det gångna året. Den rådande nettoskulden och ökade räntenivåer har dock lagt press på bolagets resultat. Vi upprepar vår riktkurs 140 kr, vilket innebär ett P/E-tal på strax över 10, baserat på prognosticerad vinst för 2024. Jämfört med andra globala aktörer inom supply chain management framstår Elanders som attraktivt värderat. Med tanke på den fortsatta tillväxten inom den globala logistikmarknaden, identifierar vi fyra huvudsakliga tillväxtområden för Elanders: e-handel, livscykelhantering, outsourcing, samt onlineprint

Dela med dig

Nyckeltal

TickerELAN B
Antal aktier33 542 938
P/s-tal0,27
P/e-tal15,3
Omsättning/aktie392,19
Vinst/aktie7,02
BörslistaMid Cap
SektorIndustrials
P/eget kapital0,98
Eget kapital/aktie109,28
Utdelning/aktie4,15
Direktavkastning3,86

Nyheter och analyser relaterade till Elanders

Uppdragsanalys

2024-05-02: Q1 var utmanande med svag efterfrågan men värderingen är attraktiv.

Uppdragsanalys

Elanders mötte svag efterfrågan under Q3. Analysguiden justerar ned motiverat värde.

Tidningen: "En nyemission är högst trolig"