Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Embellence Group

Embellence Group: Starkt USA driver tillväxt

Av Analysguiden
24 maj 20243 min lästid
Embellence Group uppvisar stark tillväxt under Q1. EBITA-resultat förbättrades, delvis tack vare prishöjningar och produktmix. Med nya finansiella mål och strategier ser framtiden ljus ut, trots fortsatt makroekonomisk osäkerhet. Vi höjer motiverat värde.

USA driver tillväxt, ökad bruttomarginal slår igenom

Under första kvartalet 2024 ökade Embellence Group omsättningen med 8,5 procent (varav valuta bidrog med 0,7%) till 214,2 miljoner kronor (197,5). Ebita-resultatet uppgick till 33,6 miljoner (27,1), motsvarande en mar­­­ginal på 15,7 procent (13,7). Bäst gick det för ”Övriga världen” som ökade sin omsättning med starka 41,7% följt av Europa med i princip oförändrad på +0,3% och Norden minskade omsättningen med 5,5%. EBITA-marginalen uppgick till 15,7% och har påverkats positivt av hög omsättning och stark bruttomarginal som en effekt av prishöjningar och god produktmix.

Nya finansiella mål/strategi på kapitalmarknadsdag

Embellence har haft en ökande omsättning de senaste kvartalen och även om marknaden fortfarande är osäker så tyder flera saker på att 2024 blir ett år av fortsatt tillväxt. Samtliga varumärkena gör satsningar på nya sortiment. Bl a Wall & decò som lanserar d.ecoduraTM en vinyltapet som inte längre är petroleumbaserad utan har ersatts av biomaterial vilket reducerar CO2-avtrycket samtidigt som slitstyrkan bibehålls. Cole & Son har lanserat nytt mönster för både tapet och textil, Pappelina, Artscape och Boråstapeter har också alla lanserat nya produkter/designer.

Det ser fortsatt ljusare ut för konsumenten med en alltmer stabiliserande makroekonomi, ökad disponibel inkomst hos hushållen genom minskad inflation, reallöneökningar och räntesänkningar som påbörjats och väntas fortsätta under året.

Bolagets nya finansiella mål på 1 000 MSEK i omsättning innebär en årlig tillväxt på ca 6% och skall nås via lönsam organisk tillväxt. Ett ökat fokus kommer ske på Hospitality-delen som är i tydlig tillväxt samt ökad satsning på direktförsäljning till konsument. Den organiska satsningen innebär fortsatt innovation, varumärkesbyggande på existerande varumärken, geografisk expansion på utvalda områden. Förvärv ingår inte i bolagets omsättningsmål utan kommer att adderas till den organiska tillväxten. EBITA-målet om >15% kvarstår.

Inga prognosförändringar

Som vi nämnt ser vi flera anledningar som talar för att bolaget växer något under 2024 trots att det utan tvekan finns fortsatta risker givet den makroekonomiska situationen. Den nuvarande värderingen anser vi är rimlig på kort sikt men för den mer långsiktiga investeraren kan det finnas mer att ta, speciellt om man fortsätter sin organiska tillväxt under kommande år. Vi står kvar vid bedömningen att Embellence kommer öka sin vinst under 2024 och om försäljningstrenden vänder mer definitivt under 2024 ser vi fortsatt uppsida speciellt med ett effektiviserat bolag och ett positivt makroklimat. För innevarande år ser vi en vinst på ca 2,5–2,6 kr per aktie och med ett p/e-tal på 11–13 ger det ett motiverat värde på ca 28–34 kronor på ett års sikt upp från 26–31 kronor baserat på något högre multipelantagande som en följd av lägre ränta.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerEMBELL
Antal aktier22 583 877
P/s-tal1,02
P/e-tal19,25
Omsättning/aktie32,79
Vinst/aktie1,74
BörslistaFirst North Premier Stockholm
SektorConsumer Goods & Services
P/eget kapital1,82
Eget kapital/aktie18,37
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Embellence Group

Banken överraskades av stark rapport - skruvar upp vinstprognos

Tidningen: "Fått bra betalt med ett välförtjänt kurslyft"

Uppdragsanalys

2024-03-12: Analysguiden tror på tillväxt under 2024. Det kan ge fart åt aktien.