Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Fabege

Fabege: Andra kvartalet enligt förväntan

Av Analysguiden
9 juli 20243 min lästid
Det höga ränteläget fortsätter att påverka förvaltningsresultatet negativt, som sjönk med 6% på årsbasis. Substansvärdet förblev oförändrat på 146 kronor och substansrabatten uppgår nu till cirka 42%, klart högre än jämförelsegruppen. Vi upprepar vårt motiverade värde om 90 - 110 kronor.

Högre hyresintäkter men negativ nettouthyrning

Hyresintäkterna steg marginellt med 1,1% i det andra kvartalet till 864 (855) mkr. Även om den årliga indexeringen hade en positiv inverkan motverkades det till viss del av avyttringarna under 2023. I identiska bestånd är uppgången 8% (12%) hittills under året. Bolagets uthyrningsgrad i kvartalet sjönk något till 90% (91%) men driftöverskottet steg till 650 (642) mkr. Fastighetskostnaderna har ökat på grund av högre kostnader för värme och administration under vintermånaderna. Bidraget från bostadsutvecklingen i Birger Bostad utgjorde 0 (122) mkr i intäkter och -6 (-116) mkr i kostnader, totalt -6 (6) mkr. Överskottsgraden inklusive bostadsutvecklingen, sjönk till 75% (76%). Under kvartalet färdigställdes projektet åt Operan och Dramaten i Flemingsberg, som nu har flyttat in i sina lokaler. Även Arenastaden har uppmärksammat i och med namnbytet från Friends Arena till Strawberry Arena efter det att Petter Stordalen tagit över sponsorskapet. 

Förvaltningsresultatet sjönk i kvartalet

Det höga ränteläget fortsätter att slå mot förvaltningsresultatet som sjönk med -5,7% till 331 (351) mkr. Sekventiellt steg förvaltnings-resultat marginellt från första kvartalets 329 mkr. Tack vare ränte-sänkningen från Riksbanken under maj samt lägre ränte-förväntningar har bolagets lån kunnat refinansieras till en lägre ränta. Den genomsnittliga räntenivån sjönk sekventiellt från 3,29% till 3,17% vid slutet av det andra kvartalet. Centrala administra-tionskostnader steg något jämfört med samma period föregående år. Övriga poster inom förvaltningsresultat är i linje med motsvarande period året innan förutom resultatandelar från intressebolag som blev -27 (-17) mkr, drivet av ett ökat tillskott till Arenabolaget. Resultatet för kvartalet slutade på 17 (-952) mkr drivet av orealiserade värdeförändringar på fastigheter om -80 (-1 715) mkr och derivat om -184 (117) mkr. En effekt av det högre ränteläget jämfört med året innan är att avkastningskraven fortsätter att stiga. Vid kvartalets utgång uppgår de nu i snitt till 4,54% (4,51%) för det samlade fastighetsbeståndet.

Analysguiden upprepar sitt motiverade värde

Fabege handlas idag till en substansrabatt om cirka 42% mot rapporterat långsiktigt substansvärde per aktie (EPRA NAV). Det är klart högre än motsvarande substansrabatt om cirka 15% för jämförelsegruppen. För 2024 estimerar vi att bolaget når ett förvaltningsresultat på 4,59 kronor per aktie. I dagsläget är bolagets substansrabatt högre än sina historiska nivåer och bör kunna närma sig jämförelsegruppens nivåer. Analysguiden anser att ett motiverat värde för Fabege är ligger någonstans mellan 90 - 110 kronor.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerFABG
Antal aktier330 783 144
P/s-tal7,22
P/e-tal−5,14
Omsättning/aktie12,49
Vinst/aktie−17,54
BörslistaLarge Cap
SektorReal Estate
P/eget kapital0,72
Eget kapital/aktie124,75
Utdelning/aktie1,8
Direktavkastning2

Nyheter och analyser relaterade till Fabege

För medlemmar • Pareto har höjt riktkursen för flera aktier i sektorn

Både Kepler och SHB behåller sina köprekommendationer

Hyresintäkterna uppgick till 864 miljoner kronor