Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Fastator

Fastator: Obligationsägarna avgör bolagets fortsatta öde

Av Analysguiden
28 maj 20243 min lästid
Fortsatta förhandlingar pågår med obligationsägarna för att nå en långsiktigt finansiell lösning, vilka i praktiken avgör Fastators fortsatta öde. Klarar bolaget detta tror Analysguiden att det finns en framtida potential. Men risken är mycket hög i detta läge, vilket gör att vi justerar ned vårt motiverade värde till 2 kr.

Bolaget befinner sig i ett akut likviditetsläge

Fastators omsättning för det första kvartalet hamnade på 111,5 (132,4) mkr och periodens resultat uppgick till ‑248,0 (-149,7) mkr. Värdeförändringar från förvaltningsfastigheter i dotterbolag uppgick till -53,1 (4,6) mkr och resultat från intressebolag och joint ventures blev -21,7 (-104,8) mkr. Vid utgången av det första kvartalet uppgår värdet av förvaltnings- och utvecklingsfastigheter i dotterbolag till 1 080,6 (1 309,0) mkr. Bolagets substansvärde per aktie sjönk till 7,58 kr jämfört med substansvärdet vid utgången av 2023 som var 10,79 kr. Vid årets slut föll soliditeten till 33%, vilket gjorde att Fastator bröt mot konventantskravens villkor om att soliditeten ska överstiga 45% i moderbolaget. Skriftligt förfarande har inletts under februari och räntebetalningarna pausades tillfälligt men återupptogs under slutet av kvartalet. Däremot fick bolaget avslag från obligationsägarna till obligationslånet på 500 mkr i Point Properties. ”Stand still”-avtalet med dem, som innebär att inga åtgärder vidtas, löpte ut 12 april och fortsatta förhandlingar pågår för att nå en långsiktig lösning, dock utan något ”stand still”-avtal. För att stärka likviditeten har under kvartalet innehavet i Svenska Kulturskatter, Fastator Sicklahalvön samt alla aktier i Studentbostäder avyttrats. Även det tänkta förvärvet av en fastighet i Stockholm avbröts. Vid utgången av kvartalet uppgår koncernens likvida medel till 128,1 (68,4) mkr, varav 67,2 (24,3) mkr är låsta.

Fler avyttringar eller nyemission krävs för överlevnad

Svante Bengtsson kliver in som ny VD och uttrycker en svag optimism att kunna nå en för alla parter godtagbar överenskommelse med obligationsägarna. I samband med publiceringen av årsredovisning för 2023 i april skriver dock bolagets styrelse och ledning att det finns en väsentlig osäkerhet och betydande tvivel för bolaget och koncernens fortsatta drift. Analysguiden bedömning är att om inte en överenskommelse med obligationsinnehavarna sker omgående kan tidsramen för avyttringar vara för snäv, vilket gör att det enda alternativ som kvarstår är en nyemission med kraftig utspädning som följd om överlevnad ska kunna säkerställas.

Klarar bolaget att lösa detta finns en potential

Lyckas Fastator lösa detta, finns det potential för bolaget. Aktien handlas idag till en rabatt på ca 75% i förhållande till det redovisade substansvärdet om 7,58 kr per aktie. Det är långt över det historiska snittet på strax över 30%. En jämförelse med ett urval andra noterade fastighetsbolag ger vid handen att värderingen relativt rapporterat eget kapital för dessa i snitt är 0,84. Vi applicerar en extra riskpremie om 60% till på Fastators genomsnittliga substansrabatt då akuta åtgärder behövs för att stärka balansräkningen. Det ger ett nytt motiverat värde om 2,00 (8) kr. Men risken är fortsatt mycket hög i detta läge och osäkerheten är stor.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerFASTAT
Antal aktier77 712 648
P/s-tal0,27
P/e-tal−0,14
Omsättning/aktie6,1
Vinst/aktie−11,91
BörslistaSmall Cap
SektorFinancials
P/eget kapital0,16
Eget kapital/aktie10,33
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Fastator

Oväntat låga inflationen gynnar sektorn - aktien upp tvåsiffrigt idag

Advokaten, som är i 30-årsåldern, stoppades på väg till sitt kontor på Östermalm

Fastator säljer utvecklingsfastighet i Nacka för 75 miljoner kronor och löser därmed lån på 70 miljoner kronor.