Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Flowscape Technology

Flowscape: Dubblar omsättning och når ett positivt resultat

Av Analysguiden
1 mars 20243 min lästid
Flowscape dubblade sin omsättningen i kvartalet och nådde ett positivt resultat. Under 2024 väntas övriga marknader gå mot samma utveckling och trend, som i Norden, gällande acceptansen för det hybrida arbetssättet. Analysguiden höjer motiverat värde till 5,20 kronor.

Nettoomsättningen dubblades i det fjärde kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 15,7 (7,8) mkr i det sista kvartalet, vilket är en dubbling. Förklaringen ligger i att bolaget fortsätter att stänga nya affärer på samtliga marknader samtidigt som det behåller sina befintliga kunder genom licensavtalen. För helåret landade nettoomsättningen på 49,6 (39,8) mkr. Bruttomarginalen steg kraftigt till 84,8% (70,0%) i kvartalet och ökade till 75,3% (72,3%) för helåret. Den höga bruttomarginalen i kvartalet beror på att man sålt en perpetuell licens. Orderingången i kvartalet sjönk till 4,2 (5,9) mkr med 1,5 (2,0) mkr i årligen återkommande intäkter (ARR, annual recurring revenue). ARR vid utgången av året uppgår nu till 30,1 mkr. Det är både lägre än vad bolaget och Analysguiden räknat med, vilket beror på en mer avvaktande marknad, särskilt i Nordamerika.

Ebitda-resultatet uppgick till 5,6 (-4,0) mkr för kvartalet och 7,6 (-2,4) för helåret. Arbetet med att uppnå en god kostnadskontroll har givit resultat, särskilt i det sista kvartalet. Det banar väg för en fortsatt lägre kostnadsnivå för de kommande åren, vilket är i linje med bolaget strategi om en lönsam tillväxt. Rörelseresultat stängde på 3,6 (-11,0) i kvartalet och -2,3 (-25,5) mkr för helåret. Bakom kvartalets positiva rörelseresultat ligger en högre bruttomarginal, lägre operativa kostnader och lägre avskrivningar efter det att goodwill nu är helt avskriven. Periodens resultat slutade på 3,6 (-11,0) mkr för kvartalet och -2,3 (25,6) mkr för helåret. Ingen utdelning föreslås av styrelsen.

Acceptansen för det hybrida arbetssättet växer

Aktiviteten är fortsatt hög på den nordiska marknaden, som verkligen har accepterat det hybrida arbetssättet och anpassar kontoren därefter. Fortsatt är det främst Nordamerika, som är mer avvaktande och där konceptet om det hybrida arbetssättet inte fått samma fäste. Därför väljer bolaget att introducera en partnermodell för Nordamerika likt den med Avientek avseende Mellanöstern och Afrika. Glädjande är också att bolaget fortsätter vinna nya affärer i UK, som efter omorganisationen visar på en bra utveckling. Den nya tjänsten beläggningsanalys, där kunder får hyra sensorer i tre månader för att analysera användningen av kontoret, är populär och gör att Flowscape kommer in tidigt i kunders förändringsprocesser med ökad försäljning som resultat.

Sätter motiverat värde till 5,20 kronor

Bolaget vände till vinst i det sista kvartalet och vi räknar med ett positivt resultat framöver. Det gör att vi höjer vårt motiverade värde för bolaget utifrån på vår prognos för 2024 till 5,20 kronor. Givet vår förväntan om en ARR på 36,1 mkr för det kommande året, motsvarar det en värdering om 2,3 – 3,3 gånger den prognosticerade ARR:en.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerFLOWS
Antal aktier19 591 129
P/s-tal1,45
P/e-tal−31,55
Omsättning/aktie2,53
Vinst/aktie−0,12
BörslistaOkänd
SektorTechnology
P/eget kapital3,68
Eget kapital/aktie0,99
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Flowscape Technology

Uppdragsanalys

2024-05-23: Stark orderingång och ett högre rörelseresultat under Q1.

Uppdragsanalys

2024-05-17: VD, Peter Reigo och CFO Peter Eriksson presenterar kvartalet.

Uppdragsanalys

Nya avtal och stabil orderingång ger bra tillväxtförutsättningar. Vi höjer motiverat värde.