Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Railcare Group

Railcare: Bra trots lång vinter

Av Analysguiden
19 juni 20243 min lästid
Med pusselbitarna på plats accelererade lyftet för kursen i februari, men potential finns kvar i aktien.

Railcare framstår lätt som lite halvtråkig tung industri i en mogen
bransch, långt från snabbväxande techbolag. Inget kunde vara mera
fel. Bolaget är i sann svensk tradition en innovativ uppstickare om
än inom industri, som nu också växer allt fortare. Andra bolag med
över 15% tillväxt, stora expansionsmöjligheter med unika konjunkturokänsliga produkter betraktas som ”tillväxtbolag” – skillnaden här är möjligen att bolaget dessutom är en höglönsam utdelare, till
skillnad från urtypen för tillväxtbolag.

Q1: Transport Skandinavien väger upp

Den långa vintern försköt ett antal entreprenadarbeten framåt i
tiden vilket tyngde Entreprenad Sverige något. Bolaget bedömer
dock att dessa arbeten kan tas igen senare under året. Transport
Skandinavien vägde upp Entreprenad Sveriges köldproblem med
20% tillväxt och en förbättrad marginal, opåverkade av problemen
med Malmbanan.


Sammantaget ökade nettoomsättningen under första kvartalet med
16,6% till 129,4 mkr (111,0), om än med viss hjälp av inflationen.
Rörelsemarginalen minskade något till 10,7% (11,8%) baserat på ett
rörelseresultat om 13,8 mkr (13,1). Kassaflödet förbättras sakta
trots investeringar i nya batterivagnen med strömavtagare, MPVe
som finansierats med egna medel i väntan på en översyn av låneportföljen.

Under första kvartalet kom också den höjning av Railcares finansiella
mål vi hoppats på, där omsättningsmålet höjdes från 800 mkr
till 1000 mkr för 2027 och rörelsemarginalmålet från ”över 10%” till
13%. Det sker efter att de tidigare målen, bara ett år gamla, redan
blivit akterseglade av en räcka med positiva nyheter, bl a bolagets
nya kontrakt för beredskapslok värt 406 mkr + 161 mkr under 5+2
år.

Aktien omvärderad i år, men potential kvar

Vår omsättningsprognos ligger kvar i linje med bolagets nya mål om
drygt +15% per år till 2027. När det gäller marginalutvecklingen
håller vi oss försiktigtvis något lägre än bolagets nya mål. Sammantaget håller vi fast vid en motiverad kurs om 36 kronor under antagandet
om att marknaden kommer att betala P/E 12 för aktien 2027
– dvs något under dagens värdering. Då har vi ändå inte räknat med
potentialen i maskinförsäljning, turn-around i utlandsverksamheten,
ytterligare stabiliserande långtidskontrakt eller en utbyggd lokverkstad.

Aktien framstår alltmer som den GARP – Growth At a Reasonable
Price – som är många investerares heliga graal. Aktien har också
andra företräden som en låg konjunkturkänslighet och en karaktär
som ger goda portföljegenskaper i en diversifierad aktieportfölj med
sin låga korrelation till marknaden.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerRAIL
Antal aktier24 124 167
P/s-tal1,16
P/e-tal15,03
Omsättning/aktie23,39
Vinst/aktie1,81
BörslistaSmall Cap
SektorIndustrials
P/eget kapital2,39
Eget kapital/aktie11,36
Utdelning/aktie0,7
Direktavkastning2,57

Nyheter och analyser relaterade till Railcare Group

Uppdragsanalys

2024-07-02: Analysguiden kommenterar förvärv

Uppdragsanalys

2024-04-22: VD Mattias Remahl presenterar industribolaget.

Rapporten visar på fortsatt muskelkraft hos jätten - fem köpråd totalt