Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Railcare Group

Railcare: Ett förklätt expresståg

Av Analysguiden
7 mars 20243 min lästid
Vad är ett tillväxtbolag? Kan det växa med över 15%, ha tvåsiffrig rörelsemarginal, en 3%ig utdelning och ändå arbeta inom tung industri? Railcare kan och gör det allt bättre! Analysguiden höjer motiverad kurs.

Railcare framstår lätt som lite halvtråkig tung industri i en mogen bransch, långt från snabbväxande techbolag. Inget kunde vara mera fel. Bolaget är i sann svensk tradition en innovativ uppstickare om än inom industri, som nu också växer allt fortare. Andra bolag med över 15% tillväxt, stora expansionsmöjligheter med unika konjunkturokänsliga produkter betraktas som ”tillväxtbolag” – skillnaden här är möjligen att bolaget dessutom är en höglönsam utdelare, till skillnad från urtypen för tillväxtbolag.

Höjda finansiella mål – igen!

I samband med bokslutskommunikén kom den höjning av Railcares finansiella mål vi hoppades på, där omsättningsmålet höjdes från 800 mkr till 1000 mkr för 2027 och rörelsemarginalmålet från ”över 10%” till 13%. Det sker efter att de tidigare målen, bara ett år gamla, redan blivit akterseglade av den räcka med positiva nyheter som kommit sedan dess och som vi beskrivit i tidigare analyser. Framför allt gäller det bolagets nya kontrakt för beredskapslok värt 406 mkr över fem år plus option på 1+1 år värd 161 mkr – bolagets näst största kontrakt någonsin efter transportuppdraget för Kaunis Iron. Bara det här kontraktet är värt över 2 kronor per aktie och ger en ökad stabilitet i intjäningen. En annan stjärna i Railcares stall är lokverkstaden som nu arbetar på maxkapacitet med en hög efterfrågan som väntas bestå. Ett beslut om utbyggnad vore därför inte förvånande under året.

Q4 bättre än förväntat

Omsättningen ökade med 16,6% mot ett lite svagare Q4-22, till 149,3 mkr (128,0 för Q4 -22), till hälften hjälpt av inflationen. Rörelsemarginalen uppgick till säsongsmässigt goda 8,8% (5,2%) utifrån ett rörelseresultat om 13,2 mkr (6,7). Främst bidragande till det starka kvartalet var dels fortsatt lokverkstaden som nu är nära kapacitetstaket, beredskapsloken som är en stigande stjärna för Railcare, samt också Entreprenad Sverige, trots en tidig vinter, ökat underhåll när Malmbanan stod still och ökade marknadsföringskostnader.

Goda utsikter – Höjd riktkurs

Vår tidigare omsättningsprognos låg mycket nära bolagets nya mål om drygt 15% och över de 13,5% som bolaget presterat de senaste två åren. När det gäller marginalutvecklingen håller vi oss försiktighetsvis lite lägre än bolagets nya mål. Sammantaget höjer vi den motive-rade kursen till 36 (26) kronor under antagandet om att marknaden kommer att betala P/E 12 för aktien 2027 – ungefär i linje med dagens värdering. Då har vi ändå inte räknat med potentialen i maskin-försäljning, turn-around i utlandsverksamheten, ytterligare stabiliserande långtidskontrakt eller en utbyggd lokversktad. Aktien framstår som den GARP – Growth At a Reasonable Price – som är många investerares heliga graal.

Aktien har också andra företräden som en låg konjunkturkänslighet och en karaktär som ger goda portföljegenskaper i en diversifierad aktieportfölj med sin låga korrelation till marknaden.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerRAIL
Antal aktier24 124 167
P/s-tal1,09
P/e-tal14,14
Omsättning/aktie23,39
Vinst/aktie1,81
BörslistaSmall Cap
SektorIndustrials
P/eget kapital2,25
Eget kapital/aktie11,36
Utdelning/aktie0,7
Direktavkastning2,73

Nyheter och analyser relaterade till Railcare Group

Uppdragsanalys

2024-04-22: VD Mattias Remahl presenterar industribolaget.

Rapporten visar på fortsatt muskelkraft hos jätten - fem köpråd totalt

Uppdragsanalys

2023-12-22: Omsättningsrekord i Q3 trots problem i branschen.