Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av SyntheticMR

SyntheticMR: Nytt år med stadig tillväxt

Av Analysguiden
1 mars 20243 min lästid
Resultatet för 2023 landade inom Analysguidens prognos och motiverat värde vid 37,5 kr upprepas. Årets multiplar ser utmanande ut men kommande år sjunker dem snabbt mot hög vinsttillväxt.

Stark marknadsposition ger god hävstång

Synthetic MR:s fjärde kvartals försäljning uppgick till 30,1 MSEK (20,6), vilket åter är nytt försäljningsrekord. Det motsvarar en tillväxt på 46% med en EBIT uppgående till 8,8 MSEK (2,1). Inför 2024 ser vi en fortsatt stark tillväxt där vi prognosticerar en omsättningsökning på ca 30% och en dubblering av vinsten tack vare bolagets skalbara affärsmodell. Vi bedömer att bolaget har möjlighet till en uthållig stark tillväxt tack vare en i nuläget låg marknadsandel och god teknikhöjd samt marginell konkurrens. Uppskattningsvis säljs ca 3 000 kameror per år som Synthetic MR kan adressera. Licensintäkter per kamera ligger i intervallet USD 30 000 till 50 000 vilket ger en årlig marknad på mellan ca 100 – 150 MUSD enbart i nyförsäljning.

3D-lansering i samarbete med Philips Healthcare

Samarbetet med Philips Healthcare har resulterat i att SyMRI 3D numera är inkluderat i deras erbjudande. Detta innebär att Philips erbjuder både 2D och 3D till kunderna. Försäljningsstarten av SyMRI 3D innebär ökat kliniskt värde vilket dels innebär större marknad, dels högre bruttomarginal.

Synthethic MR´s kontinuerliga produktutveckling, som den nyligen lanserade 3D-funktionaliteten, befäster bolagets starka marknadsposition. SyMRI 3D ger bl a klart förbättrade möjligheter att analysera, ökad förståelse för hjärnans struktur och funktion genom exakta volymetriska uppskattningar av hjärnans olika delar (parcellering). Den klart utökade upplösningen i bilderna ger också en förbättrad möjlighet att analysera skador eller förändringar i organstrukturen vilket i sin tur ger mer exakta och djupgående bedömningar av olika medicinska tillstånd. Detta kommer ge tydliga förbättringar inom bl a demenssjukdomar, MS samt olika pediatriska tillstånd. I början av mars meddelade Philips också att man lanserat Smart Quant Neuro 3D som kombinerar Philips AI-baserade system med Synthetic MR´s 3D system. Detta visar på god teknikhöjd som kommer både patienter och kliniker till gagn där man får tillgång ytterligare kraftfulla verktyg att säkerställa diagnos.

Tillväxt kommande år ger kraftigt ökad vinst

För 2023 kom bolaget in enligt den prognos man gav i februari 2023. För innevarande år indikerar bolaget en omsättning på 110 MSEK med en EBIT-marginal överstigande 20%. Vår prognos på 117 MSEK ligger därmed klart inom räckhåll och gör inga förändringar där. Vi ökar dock kostnadsprognosen något men ser trots detta en mycket god vinsttillväxt på över 100% för 2024. Vi bedömer att bolaget har goda möjligheter till flera års stabil tillväxt med relativt fasta kostnader vilket medför en kraftigt ökad vinst kommande år. Även om årets multiplar ser utmanande ut kommer dessa sjunka snabbt enligt vår prognos. Vi behåller därmed vårt långsiktiga värde på 37,5 kr per aktie.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerSYNT
Antal aktier41 688 280
P/s-tal12,75
P/e-tal118,7
Omsättning/aktie2,14
Vinst/aktie0,23
BörslistaSpotlight Next
SektorHealth Care
P/eget kapital9,75
Eget kapital/aktie2,8
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till SyntheticMR

Uppdragsanalys

Stark tillväxt med skalbar affärsmodell. Vi ser ett attraktivt läge i aktien.

Uppdragsanalys

SyntheticMR levererade ett Q2 i linje med våra förväntningar. Aktien är fortsatt långsiktigt intressant och vi upprepar motiverat värde vid 45 kr.

Uppdragsanalys

Kvartalet kom in i linje med förväntan och vi upprepar prognoserna. Analysguiden förväntar sig lönsam tillväxt framåt och ser aktien som köpvärd på lång sikt.