Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av VBG Group

VBG Group: God tillväxt och marginal

18 mars 20242 min lästid
VBG Group fortsätter leverera starka resultat med både god tillväxt och fina marginaler. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 21,7% (15,4% valutajusterat) till 1 450 MSEK (1 192 MSEK) med en EBITA-marginal på 15% (11,3) vilket är något över bolagets långsiktiga mål på 15%. Resultatförbättringen är en effekt av stark volymutveckling, prisjusteringar och ökad produktivitet.

Vi drar upp prognosen för kommande år

Bolaget fortsätter visa stark tillväxt med en ökande marginaltrend vilket tillsammans med en fortsatt god orderingång ger en positiv bild av framtiden. Tillsammans med en stark finansiell ställning ger det, utöver organisk tillväxt, även goda möjligheter till förvärv. Även om bilden som helhet är något fragmenterad med ett svagare Europa och starkt USA drar vi upp vår prognos för 2024.

VBG:s diversifierade verksamhet både inom segment och geografi gör bolaget mer motståndskraftigt för negativa trender vilket minskar risken i aktien. Även om aktien haft en god utveckling senaste året ligger värderingen fortfarande på attraktiva nivåer. Vi justerade upp vår vinstprognos för 2024 med vinst per aktie för året på 26,5 kr vilket motsvarar ett P/E-tal på drygt 11 på dagens kursnivå.

Höjd riktkurs och fortsatt rimlig värdering

VBG Group gynnas i nuläget och under kommande år av den starka efterfrågan inom bussegmentet vilken till stor del beror på omfattande offentliga stimulanspaket i Nordamerika. VBG Group verkar ligga långt framme med sina klimatsystem till elektrifierade fordon både vad gäller bussar och off-road-fordon.

VBG Group värderas fortsatt med stor rabatt jämfört med andra långsiktigt lönsamma industribolag trots att utsikterna är mer gynnsamma än för flera av dessa. EV/EBIT -24 ligger på ca 8,9 vilket kan jämföras med 17 för referensgruppen. Värt att upprepa är bolagets goda kassaflöden som gradvis minskar nettoskulden vilket ger god flexibilitet för förvärv och/eller höjda utdelningar.

Värderingsintervallet höjs till 320–340 kr (250–270 kr) baserat på höjd vinstprognos. Detta skulle motsvara en EV/EBIT på ca 10 på våra prognoser för 2024 och ca 9 på prognoserna 2025.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerVBG B
Antal aktier23 756 024
P/s-tal1,86
P/e-tal18,76
Omsättning/aktie229,56
Vinst/aktie22,74
BörslistaMid Cap
SektorIndustrials
P/eget kapital2,9
Eget kapital/aktie146,94
Utdelning/aktie7
Direktavkastning1,64

Nyheter och analyser relaterade till VBG Group

Uppdragsanalys

2024-05-16: VBG Group fortsätter leverera starka resultat. Vi höjer motiverat värde.

Stark rapport från e-handelsbolaget - tidningen ser köpläge

Tre aktier i topp - vinnaren har avkastat 1004% de senaste fem åren