Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Waystream Group

Waystream Group: Blickar framåt efter ett utmanande Q4

Av Analysguiden
7 mars 20243 min lästid
Q4 var ett utmanande kvartal men Analysguiden noterar en positiv utveckling i Centraleuropa och Tyskland. Aktien är hårt pressad efter ett svagt 2023 och motiverat värde sätts vid 40 kronor.

Lägre orderingång under Q4

Waystreams omsättning minskade under Q4 2023 med 62% till 18,3 mkr och det justerade rörelseresultatet uppgick till -4,0 mkr, exklusive ej kassaflödespåverkande personaloptioner. Orderingången under kvartalet var lägre än under motsvarande period föregående år, främst på grund av att kunder sköt beställningar på framtiden. Både det makroekonomiska läget och lagerhållningen hos kunderna har lett till en kortsiktigt minskad efterfrågan. Minskade budgetar och försenade nybyggnadsprojekt som påverkat hela 2023 drabbade Q4 extra hårt. Nedgången accentuerades av en exceptionellt stark försäljningstillväxt på 94% under Q4 2022. Under helåret 2023 minskade omsättningen i Sverige med 26% och i övriga Norden med 46%, medan försäljningen i resten av Europa ökade med 41% jämfört med föregående år. En ljuspunkt under kvartalet var tecknandet av ett ramavtal med Telenor Group och en initial order från deras finska dotterbolag DNA på drygt 20 miljoner kronor för leverans under 2024.

Ser potential hos operatörer i Norden och Baltikum

Bolaget ser betydande tillväxtpotential hos operatörer i Norden och Baltikum. I slutet av 2022 tecknade Waystream ett 3-årigt ramavtal med Telia Company för Norden och Baltikum, och samarbetet med Telia uppges utvecklas väl. Telia Estland fortsatte under slutet av 2023 att lägga mindre beställningar. Man förväntar sig ökade beställningar från Telia Estland under 2024 och att samarbetet utvidgas till andra länder inom Telia-gruppen.

Positiv utveckling i Centraleuropa och Tyskland

Waystream, som utvecklar fiberbaserad bredbandsutrustning inklusive switchlösningar och avancerade routrar, har etablerat en stark ställning inom stadsnätssegmentet i Sverige. Att Europa ska gå från 80 till 200 miljoner hushåll med Gigabit-uppkoppling på 5 år skapar en starkt växande marknad för nätverksswitchar. Då kinesiska tillverkare som Huawei till största delen lämnat Europa har ”Made in Sweden” blivit något av en konkurrensfördel för Waystream. Trots att Waystreams omsättning under 2023 minskade jämfört med föregående år så växte försäljningen i Centraleuropa och Tyskland med ca 41%. Efter Q4 som var svagare än väntat justerar vi ned våra försäljningsestimat för 2024 och 2025 till 125 mkr respektive 150 mkr (tidigare 150 respektive 180). Vidare justerar vi ned våra estimat för bolagets rörelseresultat 2024 och 2025 till 14 och 27 mkr (tidigare 24 respektive 32). Vi sänker även vår riktkurs för bolaget till 40 kr (tidigare 50), vilket motsvarar ett P/E-tal på 15 räknat på estimerad vinst per aktie 2025.

Dela med dig

Nyckeltal

TickerWAYS
Antal aktier8 069 763
P/s-tal1,7
P/e-tal−35,17
Omsättning/aktie12,4
Vinst/aktie−0,6
BörslistaOkänd
SektorTechnology
P/eget kapital2,56
Eget kapital/aktie8,25
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Waystream Group

Uppdragsanalys

Kvartalet kom in något under våra förväntningar. Riktkursen justeras till 50 kronor.

Uppdragsanalys

Waystream redovisade minskad omsättning och resultat under Q2. Trots en avvaktande orderingång under kvartalet är det långsiktiga tillväxt-caset intakt.

Uppdragsanalys

Tillväxtresan fortsätter in i 2023 men lönsamheten pressas under Q1. Det motiverade värdet justeras ned men en stor marknad hägrar och investeringscaset är intakt.