Aktiespararna

ABGSC: Här är favoriten inom sektorn som utklassat börsen sex år i rad

Av Elin Hanspers
11 juni 20243 min lästid
Verkstadssektorn befinner sig i ett något överhettat territorium och det finns anledning att vara lite försiktig på kort sikt, menar ABGSC:s analytiker, som dock pekar ut en favorit i sektorn.

Verkstadssektorn är på väg att för sjätte året i rad utklassa Stockholmsbörsen - om trenden från första halvåret håller i sig. Det säger Olof Cederholm, verkstadsanalytiker och analyschef på ABGSC. Han pekar på energiomställningen och elektrifieringen som viktiga teman bakom de bolag som har haft starkast kursutveckling den senaste tiden och menar att dessa teman även kan väntas driva tillväxten för verkstadsbolagen framöver.

Han menar vidare att den viktigaste ledande indikatorn för konjunkturutvecklingen i verkstadssektorn är inköpschefsindex i Europa, USA och Kina.

”Vårt scenario är att konjunkturcykeln bottnar kring Q1 och Q2, för att sedan förbättras något i Q3 och ytterligare lite i Q4. För att verkstadssektorn ska växa 2025 krävs att inköpschefsindex fortsätter stiga över 50 under tidig höst", säger han.

Samtidigt är vinstrevideringar en av de viktigaste drivkrafterna för en akties kursutveckling. Revideringstrenden är i princip oförändrad för sektorn som helhet, och estimaten rör sig inte längre uppåt. På bolagsnivå finns dock starkare trender, där bolagen – trots att konjunkturen bromsat in - uppvisar rekordmarginaler.

Verkstadssektorn har på grund av den starka kursutvecklingen lyft till historiskt höga värderingsnivåer, och Olof Cederholm menar att sektorn nu befinner sig i ett något överhettat territorium.

”Med ledande indikatorer som blivit lite mjukare sekventiellt, anser vi att man bör vara lite försiktig med vad man äger de närmaste 3-9 månaderna. Många aktier är helt enkelt lite för dyra”, säger han.

Favorit i sektorn

Med det sagt pekar han på en favorit i verkstadssektorn – Volvo, som anses ha fortsatt god lönsamhet trots lägre volymer. Hos Volvo ses stora förbättringar av lönsamhet, med grund i bra prissättning och stark produktivitet, som Olof Cederholm menar bör kunna vara av uthållig karaktär.

Trots den cykliska avmattningen 2024 väntas konjunkturcykeln vände upp igen nästa år och tecken på cyklisk förbättring väntas synas i bättre orderingång för både lastbilar och byggindustrin under andra halvåret.

Volvos värdering ses som mycket attraktiv och rekommendationen är köp med riktkursen 360 kronor.

LÄS MER: Volvo mest köpvärt enligt datadrivna analysen

LÄS MER: Kapitalförvaltaren: Tvåsiffrig uppsida i verkstadsjätten

MarknadsanalyserVolvo

Dela med dig