Aktiespararna

ABGSC: Bra period att köpa bankaktier - här är favoriten

Av Elin Hanspers
28 maj 20243 min lästid
Hur bör investerare agera när det kommer till banksektorn?.
ABGSC:s bankanalytiker Magnus Andersson ser de kommande sex månaderna som en bra period att köpa bankaktier - och väljer ut en favorit.

Höjd styrränta har lett till räntemedvind och vinstexplosion i banksektorn, och 2023 var ett starkt år för bankaktier. Även 2024 har inletts bra, där samtliga bankaktier, undantaget Handelsbanken, har överträffat börsens totalavkastning, inklusive utdelning.

Enligt ABGSC:s bankanalytiker Magnus Andersson bör räntenetto och nettovinstnivåer ha passerat toppen och räntorna vara på väg ned. Han menar att lönsamheten i sektorn, i ett scenario där korträntorna ligger kring 2-2,5%, kommer vara betydligt högre under kommande fem år än vad de varit de senaste 10-12 åren med nollränta.

”Vinsterna är dock på väg ned härifrån, vilket normalt sett brukar vara negativt för banksektorn. Det som är annorlunda den här gången är att värderingen är väldigt låg. Marknaden har redan tagit höjd för att intjäningsnivåerna, framför allt den vi såg under 2023, inte är uthålliga”, säger han.

Han menar att man kommer få se ett ökat fokus på kostnader under andra halvåret, då effekterna av räntesänkningar på räntenettot syns på allvar. Förväntningarna på kreditförluster ligger samtidigt för högt, menar han.

När utsikterna för 2025 ljusnar bör oron för kreditförluster avta och riskpremien gå ned.

”Det som kommer att förändras fram till årsskiftet är centralbankernas räntesänkningar. Det är ingen positiv trigger för värderingen, även om det är väl diskonterat och förväntat. De kommande sex månaderna är en bra period att köpa bankaktier inför en sannolik uppvärdering från årsskiftet och framåt”, säger han.

Favoriten i sektorn

Magnus Anderssons aktiefavorit i banksektorn är Nordea.

”Det här är den bank som vi tror kommer att vara mest motståndskraftig på nedsidan”, säger han.

Banken är den mest lönsamma banken i Europa, vilket enligt Andersson kan innebära en strategisk flexibilitet och hög och hållbar utdelningspotential. Vidare ses Nordea ha den bästa vinsttillväxten i sektorn 2023-2026P, med övertygande kostnadshantering, överskottskapital, kontinuerligt återförd till aktieägarna, och en duktig företagsledning.

Nordea ses ha ett starkt värderingsstöd på 15% för 2025P och totalavkastning från utdelningar och återköp under 2025-2026 på 11% per år. Rekommendationen är köp, med riktkursen 152 kronor.

SHB finansieringskandidat

Som finansieringskandidat ses Handelsbanken, som i motsats till Nordea har den lägsta förväntade vinsttillväxten 2023-2026P. Vidare ses lägst intäkttillväxt och högst kostnadstillväxt i sektorn 2024P.

Andersson pekar även på en försämrad lönsamhetstrend jämfört med sektorn, och ingen plan för att förbättra ROE (avkastning på eget kapital). Banken anses vidare värderas med en omotiverad premie relativt europeiska banker och den huvudsakliga attraktionen i aktien ses som utdelningsavkastningen. Rekommendationen är behåll, med riktkursen 104 kronor.

LÄS MER: Storm i bankdammen

LÄS MER: Kostnadstyngda Handelsbanken satsar på lokal journalistikNordea BankHandelsbankenMarknadsanalyser

Dela med dig