Aktiespararna

Aktien är fortsatt billig - vi ser köpläge i investmentbolaget

Av Cristofer Andersson
11 juli 20235 min lästid
Aktiespararnas Cristofer Andersson.

Ett substansvärde som Year on Year (YoY) backade med 12 %, en totalavkastning för de senaste 12 månaderna om -9 % och en minskning av investmentbolagets substansvärde med 3,3 % mellan årets första och andra kvartal. Nej, stjärnorna har inte stått i rak linje för Kinnevik de senaste åren och att döma av vd Georgi Ganevs kommunikation i den nyss släppta kvartalsrapporten kvarstår utmaningarna.

Kvartalet i siffror

Investmentbolaget – som sedan ett halvt decennium tillbaka har styrt om sin placerings- och allokeringsstrategi och nu fokuserar på onoterade bolag som bedöms gynnas av strukturella megatrender – presenterade en blandad kompott under tisdagsmorgonen.

Jämfört med motsvarande period föregående år minskade substansvärdet med 11,5 % – från 61 140 mkr till 54 050 mkr. Det blir ett substansvärde om 191,93 kr per aktie vilket kan ställas mot 218,32 kr per aktie för Q2 2022. Även jämfört med första kvartalets siffror har utvecklingen gått åt fel håll. Det totala substansvärdet minskade med 2,5 % och substansvärdet per aktie backade 3,3 %.

Positivt är att nettoförlusten minskade från -6 729 mkr för Q2 2022 till -1 410 mkr medan resultatet per aktie förbättrades från -24,09 kr till -5,02 kr per aktie.

Emellertid är mycket av den positiva resultatutvecklingen sprungen ur en gynnsam valutautveckling: ”[…] Värderingarna hade starkt stöd i stora och positiva valutarörelser. I oförändrade valutor tog lägre multiplar ut fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet i den privata portföljen som helhet”, skriver Georgi Ganevs.

Investeringstakten ökar

Under det andra kvartalet investerade Kinnevik 2,2 mdkr, vilket är betydligt högre än de 475 mkr som bolaget investerade under det andra kvartalet 2022. Det är även betydligt högre än de 814 mkr som investmentbolaget investerade under årets första kvartal:

”Vår totala investering i Spring Health är den största sedan vi påbörjade vår förändringsresa för fem år sedan, och den har potential att bli en av våra mest framgångsrika”, förklarar Ganev, som även skriver om vikten av att ledningen fortsätter vara disciplinerad avseende kapitalallokering.

Spring Health, bolaget med fokus på mental hälsovård, var det bolag som Georgi Ganev med kollegor investerade mest i. Under det andra kvartalet plöjde Kinnevik ned ytterligare 1,069 mdkr i det snabbväxande hälsobolaget och har nu en ägarandel om 12 %.

Förutom en ökning i Spring Health investerade Kinnevik i ytterligare sju bolag, däribland 187 mkr i Mathem, 254 mkr i Instabee och 258 mkr i Enveda. Minsta investeringen, 15 mkr, gjordes i HungryPanda som Kinnevik nu äger till 11 %.

Kommunikation

Georgi Ganev skriver att volatiliteten må ha minskat under kvartalet, men att kapitalmarknaden för venture- och growthinvesteringar är fortsatt utmanande för såväl bolag som investerare. En av Kinneviks styrkor är samtidigt bolagets starka nettokassa, som efter kvartalets nyinvesteringar uppgick till 8,7 mdkr (13,5 mdkr).

”Några av våra starkaste konkurrensfördelar som investerare är vårt permanenta kapital och vår förmåga att investera om och om igen i våra bolag i takt med att de växer, bevisar sin affärsmodell, och realiserar sin potential”, skriver Georgi Ganev.

Beträffande framtidsutsikter skriver vd att marknadsklimatet visar vissa tecken på att bli mer ”konstruktivt”, om än att det fortsätter vara utmanande: ”Transaktioner är mer sällsynta och tar längre tid att slutföra, värderingarna av vår privata portfölj står och stampar, och affärsplaner och förväntningar fortsätter att förändras.”

Upprepar rekommendation

Förvisso utvecklas resultatet positivt, men det faktum att substansvärdet minskar och skulle ha minskat än mer om det inte vore för gynnsamma valutor, uppreser frågetecken. Vidare vill vi lyfta ett varningens finger för den enorma tilltro som tycks finnas för Spring Health. Vi drar oss till minnes att liknande optimistiska tongångar hördes då Kinnevik tidigare pratade om Babylon Health – som blivit en börsflopp. Nu meddelar Kinnevik att värdet av Babylon Health helt skrivits av efter beskedet att bolaget kommer att avnoteras.

Samtidigt har sannolikt mycket av ränteuppgången redan skett, värderingarna är lägre och allt fler bolag ställer om snabbt mot lönsamhet. Kinneviks portfölj med en attraktiv substansrabatt om 28 % kan fortfarande vara köpvärd för den investerare som söker exponering mot sektorn. Vi behåller därmed vår köpstämpel från i vintras.

Läs hela analysen här.

Dela med dig