Aktiespararna

Aktien som kan vara oförtjänt nedhandlad

21 april 20235 min lästid
Cristofer Andersson: Lyckas bolaget återhämta sig är uppsidan stor.

Till skillnad från uppvärderingen av Stockholmsbörsen breda index har Nolato, specialiserade på framställning av polymera material, inte riktigt hängt med.

Den för räkenskapsåret 2022 fjärde och sista rapporten var ingen munter läsning för aktieägarna och frågan är om det kommer bli värre innan det blir bättre?

Nolato är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av produkter som baseras på polymera material. Produktportföljen innefattar förpackningslösningar för läkemedel och kosttillskott, delsystem till mobiltelefoner och läsplattor, samt avancerade tekniska produkter till fordonsindustrin. Bolaget grundades 1938 och har starkare ägare i form av de tre familjerna Jorlén, Boström samt Hamrin, som tillsammans äger 27,6% av kapitalet. Emellertid har familjen Jorlén en större procentandel av rösterna – 24%, relativt familjen Boström samt Hamrin, som har 19,3% respektive 19%.

Status

Nolato har en anrik, fin historia men som alltid är det dels nuet, dels och framför allt framtid samt tillväxt som är marknadens fokus. Baserat på den senaste rapporten, Q4 2022, finns fog för kursens stora tapp, för under det fjärde och avslutande kvartalet för räkenskapsåret 2022 föll omsättningen, EBITA och rörelseresultatet med 33, 51 respektive 61%. Det ska dock tilläggas att en engångskostnad om 41 msek påverkade rörelseresultatet.

Oavsett engångskostnaden var det en mycket dålig rapport och det var inte bara nämnda nyckeltal som fick investerare att slänga sig på säljknappen, utan även de viktiga marginalerna minskade. Bland annat minskade brutto-, rörelse- och vinstmarginalerna med 2,4, 3,4 samt 3,4 procentenheter. Detta samtidigt som kassaflödesmarginalen gick från tidigare positiva 3,8 till negativa -0,42%.

Medan allt ovan sjönk steg desto värre skulden, som per sista december 2022 var 1 195 msek och således en ökning från 2021 års fjärdekvartals 593 msek. Något mer glädjande var dock att soliditeten ökade och numer ligger på 53,9%.

Orsaker

Den främsta orsaken till den minskade omsättningen var den lägre efterfrågan på VHP-produkter. Denna kan dels härledas en lägre efterfrågan i allmänhet, inte minst på grund av kriget i Ukraina, dels och framför allt på grund av bolaget tvingades stanna av all produktion i Kina i väntan på en tillståndsprövning. Nämnda har nu, sedan femte december 2022, erhållits och produktionen är således åter i bruk.

Vad som även påverkar detta ben av bolagets tre sådana är att de inte är exklusiva samarbetspartners tillika producenter av VHP-komponenter till deras största kund, British American Tobacco. Istället använder sig det brittiska tobaksbolaget av dual sourceing, med vilket menas att det ställer två aktörer mot varandra där den för stunden billigaste får ordern.

Inflationen har såklart påverkat och VD, Christer Wahlqvist, skriver att man inte fullt ut lyckats skjuta vidare de ökade kostnaderna, vilket därför förklarar marginaltappen. Vidare accentuerar han en fortsatt avsaknad av viktiga delkomponenter, vilket måste bedömas som mer bolagsspecifikt än branschspecifikt, då andra bolag såsom Hexagon med flera, vittnar om att den tidigare krisen sprungen ur Coronaåret nu är, mer eller mindre, löst.

Slutligen lyfts en försiktig marknad fram, där alla parter förbereder sig på en kommande lågkonjunktur, eller i värsta fall recession. Färre orders, problem med komponenter som har gjort det svårt för bolaget att fullt ut möta alla lagda orders, inflationsproblem, konkurrens inom den viktiga VHP-produktionen… ja, det är mindre angenäm situation som Large Cap-bolaget befinner sig.

Billig om de återgår till normalnivåer

Vad som är normalt är en högst subjektiv fråga, men kan Nolato återhämta sig och nå de nyckeltalsnivåer som speglar dess historiska tioårssnitt finns en stor uppsida i aktien. Om ett snitt skapas av de senaste tio årens prestationer ska brutto-, vinst- samt rörelsemarginalen upp med 12, 27 samt 32,5%. Tillsammans med det nya tillståndet och att världen inte går in i en långvarig lågkonjunktur bedöms Nolato kunna återvinna förlorad mark.

Emellertid finns alltid många om och men. För den mer opportunistiska och långsiktiga placeraren bör bolaget vara värd en djupare översyn, för kanske finns här en framtida vinnare? Det bör dock adderas att aktien handlas till en relativt hög värdering, P/E 21,41 och EV/EBIT 18,6, och att det således även finns en betydande, ny nedsida om Q1:an inte lever upp till förväntningarna.

LÄS MERAvvakta med aktien nu - uppsidan är begränsad

LÄS MER: Experten ser fyndläge i aktien: "Ett av börsens mest köpvärda"

Dela med dig