Aktiespararna

Ålandsbanken: Finns utrymme för uppvärdering i dessa verkstadsbolag

Av Elin Hanspers
4 april 20243 min lästid
Ser betydligt större potential i bolag med kortcyklisk exponering än för de investeringsinriktade ”kvalitetsbolagen".
Efter det senaste månadernas goda kursutveckling för många bolag har potentialen i sektorn totalt sett minskat, skriver Ålandsbanken, men pekar ut en handfull bolag där de fortfarande ser utrymme för uppvärdering.

I en morgonkommentar skriver Ålandsbanken om rapportsäsongen som kommer dra igång på allvar under slutet av april och pekar på att verkstadssektorn ofta är tongivande.

Sektoraktierna har med få undantag utvecklats starkt den sista tiden, påpekar banken. Huvudanledningen är stigande vinstmultiplar. Samtidigt som banken ser förväntningarna på framtida lönsamhet och tillväxt som högt ställda för vissa bolag finns det emellertid många bolag som fortfarande värderas relativt lågt med multiplar i intervallet 10-15x. Här nämns i princip samtliga finska bolag och många av de mer kortcykliskt exponerade svenska.

Framtidsutsikterna väntas, som alltid, spela en viktig roll för kursutvecklingen på kort sikt vid rapporterna.

“Baserat på ledande indikatorer för orderingång samt våra bolagskontakter bedömer vi att huvudinriktningen bland de nordiska bolagen kommer att vara ”stabilt, men osäkert”. Vi ser möjligheter till att vissa bolag kan uttrycka optimism kring Kina och Europa, medan det är svårt att se någon uttalad förbättring i USA från redan höga nivåer”, skriver Ålandsbanken.

Här finns utrymme för uppvärdering

Ålandsbanken noterar att potentialen i sektorn totalt sett minskat efter det senaste månadernas goda kursutveckling för många bolag.

”Vi ser dock fortfarande ett visst utrymme för uppvärdering av Assa Abloy, Sandvik, SKF och Volvo i Sverige och snart sagt samtliga finska verkstadsbolag (möjligen med undantag för Wärtsilä)”, skriver de.

I första hand pekar banken på vitsen med en exponering mot bolag där marknaden redan nu räknar med ett svagare konjunkturläge. Här syns såväl Volvo som SKF och Sandvik.

"Tematiskt bör exponering mot byggindustrin kunna erbjuda en potential för positiva överraskningar under det kommande året”, fortsätter banken.

I detta avseende ses Assa Abloy som det mest intressanta alternativet, även om banken även nämner att ABB, Metso, Sandvik och Volvo i varierande grad har denna typ av affär.

Vidare bör en förbättring av konjunkturen leda till en ökad efterfrågan på basmetaller, vilket kommer påverka gruvindustrin, skriver Ålandsbanken. Epiroc, Sandvik och Metso har alla betydande exponering mot sektorn och Metso föredras av dessa.

Slutligen påpekas att Volvo fortfarande framstår som en undervärderad aktie.

”EV/EBIT-multipeln på 8,5x för 2024 sjunker ytterligare under de närmaste åren, och balansräkningen ger utrymme för en uthållig direktavkastning på 5-6%. Givet den förbättrade stabiliteten i rörelseresultaten ser vi detta som attraktivt”, skriver banken.

LÄS MER: Sälj verkstadsjätten – ser betydande nedsida

LÄS MER: HSBC nedgraderar SKF och Alfa Laval


Dela med dig