Aktiespararna

Allt färre kvinnor har ett eget sparande

Av Elin Hanspers
6 mars 20242 min lästid
Trendbrottet för kvinnors sparande fortsätter.
Antalet kvinnor som uppger att de har ett eget sparande fortsätter minska.

Enligt en undersökning utförd av Yougov på uppdrag av Nordnet uppger 36% av svenska kvinnor att de har ett sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen. Det är en minskning från förra året, då 38% svarade ja. Andelen som svarar nej ökar också, från 51% i fjol till 53%.

Enligt Nordnet har andelen kvinnor som svarat jakande på frågan om ett eget sparande ökat varje år sedan undersökningen startade 2020 men 2023 sågs ett trendbrott då antalet som svarade ja minskade från 43 till 38%. Trendbrottet fortsätter följaktligen 2024.

”Att färre upplever att de har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen kan naturligtvis ha att göra med det ekonomiska läget. Det är tuffa privatekonomiska tider och många kanske behöver prioritera bort sparandet för en period. Det anmärkningsvärda är att vi i år endast ser denna trend för kvinnor”, skriver Nordnets sparekonom Frida Bratt i en kommentar.

Andelen män som svarar att de har ett eget sparande ökar till 45% från 43% 2023. Andel som svarar nej minskar från 46 till 44%.

Kvinnor prioriterar låg risk

Samtidigt fortsätter kvinnorna att prioritera låg risk. Andelen kvinnor som prioriterar låg risk och alltså accepterar lägre avkastning i sparandet ökar från 40 till 46%. Bland männen har andelen ökat med 3 procentenheter till 33%.

Dessutom visar undersökningen att allt färre kvinnor kan också tänka sig att ta viss risk i sitt sparande. Antalet jakande svar minskar från 38 till 34%. Motsvarande siffra för männen har gått från 48 till 43%

Endast 3% av kvinnorna, och 10% av männen satsar oftast på hög risk för att få möjlighet till maximal avkastning. Förra årets siffror låg på 4 respektive 11%.

LÄS MER: Därför slog kvinnorna männen på börsen

LÄS MER: Kvinnorna överträffade männen på börsen 2023


Dela med dig