Aktiespararna

Avanza ökade rörelseresultatet mer än väntat

Av Finwire/Redaktionen
19 april 20242 min lästid
Kvartalsresultatet var det näst starkaste någonsin, enligt nye vd:n.
Nätmäklaren Avanza Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Vinsten var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 951 miljoner kronor (868), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Modular Finance.

Räntenettot uppgick till 409 miljoner kronor (349), väntat 416 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 303 miljoner kronor (289), analytikerkonsensus var 317 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 1 miljon kronor. I fjol var kreditförlusterna 0 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 647 miljoner kronor (579), väntat var 632 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 555 miljoner kronor (501), väntat var 541 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 3,53 kronor (3,20).

”Vi går in i andra kvartalet med ett positivt sentiment och ett starkt kvartal bakom oss. Första kvartalet visade bra börsutveckling på flera marknader vilket ledde till ökad kundaktivitet och fortsatt höga nettoinflöden på 22 miljarder kronor. Sammantaget gav det oss det näst starkaste kvartalsresultatet någonsin. Vi har också lanserat många uppskattade funktioner till våra kunder,” kommenterar Avanzas vd Gustaf Unger.

Avanza upprepar tidigare kommentarer om kostnaderna. Kostnadsökningen för 2024 uppskattas till 9,5 procent. Mer än hälften av kostnadsökningen är högre personalkostnader där merparten hänförs till totala lönejusteringar om 4 procent, förstärkt tjänstepensionspremie för anställda, samt ökade kostnader med anledning av vd-bytet. Personalökningar för 2024 kommer inte att ske annat än i undantagsfall. Kostnaderna för licenser och information ökar.

Avanza har satt upp en rad prioriteringar för innevarande år såsom stabilitet och tillgänglighet, en användarupplevelse och ett erbjudande i världsklass för aktiva kunder och de med mycket kapital, hjälpa nya kunder att komma igång med sitt sparande, förbättrat pensionserbjudande samt Intern effektivisering för att frigöra resurser till satsningsområden.

LÄS MER: Provisionslyft ger viss uppsida i nätbanken

LÄS MER: Gustaf Unger ny vd för Avanza


Dela med dig