Aktiespararna

"Sannolikheten för större räntesänkningar har minskat"

Av Annelie Östlund
19 april 20245 min lästid
Avanzas nye vd Gustaf Unger .
Avanza levererar en nettovinst för första kvartalet som är något högre än väntat. Och nu ska nye vd:n Gustaf Unger ta bolaget till nästa nivå. ”Min utmaning blir att ge kunderna nästa, nya spännande upplevelse”, säger han till Aktiespararna.

Nätbanken Avanza levererar ett resultat på 555 miljoner kronor, vilket var en ökning med 11% jämfört med motsvarande period förra året och 3% bättre än analytikernas förväntningar enligt Modular Finances samlade estimat.

Rörelseintäkterna ökade med 10% till 951 miljoner kronor. Räntenettot som nu står för 43% av intäkterna, ökade med 17% jämfört med första kvartalet för ett år sedan. Samtidigt minskade räntenettot med 5% jämfört med Q4.

Courtagenettot, som numera står för 23% av intäkterna, ökade samtidigt med 34% jämfört med föregående kvartal, samtidigt som det minskade med 5% jämfört med motsvarande period för ett år sedan.

”Trenden är att vi ser en ökad riskaptit och ökad aktivitet hos våra kunder – om än från en låg nivå. Det innebär att kunder handlade mer på börsen under Q1 jämfört med föregående kvartal. Det genererar mer courtage för oss och ökar intresset för utländska aktier vilket genererar mer valutarelaterade intäkter. Vi har sett ett nettoköp av fonder vilket genererar högre fondrelaterade intäkter. Men en ökad riskaptit innebär också att vår inlåning har gått ned vilket minskat våra ränterelaterade intäkter jämfört med föregående kvartal”, säger Avanzas vd Gustaf Unger till Aktiespararna.

Tack vare räntehöjningarna står numera räntenettot för största delen av intäkterna. Historiskt har courtagenettot varit den största, enskilda intäktskällan. Samtidigt ligger räntesänkningar i pipeline? Hur kommer det att påverka Avanza?

”Jag tror att sannolikheten för snabba eller större räntesänkningar har minskat jämfört med för ett kvartal sedan på grund av den höga inflationen i USA och svaga svenska kronan. Men räntesänkningar kommer att komma. Det innebär att vi – som alla andra banker – tjänar lite mindre pengar på vårt räntenetto. Men typiskt sett blir aktier mer intressanta jämfört med sparkonto eller obligationer vilket brukar vara gynnsamt för handeln som genererar courtage.”

Men kommer ett ökat courtage kompensera för ett lägre räntenetto?

”Det är den stora frågan. Då får man spekulera om framtiden.”

Fondprovisionsnettot ökade med 11% jämfört med föregående kvartal och landade på 166 miljoner kronor. Samtidigt ser Avanza att intäkten per fondkrona minskar då kunderna i allt högra grad väljer billiga indexfonder jämfört med dyrare, aktivt förvaltade fonder.

Snittintäkten per fondkrona minskade till 26,1 punkter jämfört med 26,4 punkter för föregående kvartal. Andelen kapital i indexfonder ökade med 1,6 procentenheter till drygt 45%.

”Vi har sett en trend under lång tid att kunder väljer indexfonder framför aktivt förvaltade fonder. Vi såg den trenden i kvartalet också, men svagare.”

Att den trenden var svagare under Q1 beror bland annat på ett ökat intresse för teknikfonder.

Vi såg ett nettoköp av teknikfonder som typiskt sett är mer aktivt förvaltade. Men sedan är den stora frågan – när planar det där ut? Alla kan inte äga indexfonder för då är det ingen som sätter pris på värdepappren. En indexfond tar ju bara rygg på andra. Jag tror att vi kommer fortsätta se ett flöde in till indexfonder generellt, men jag tror det kommer att plana ut.”

I vd-ordet passar du på att kritisera regeringens förslag om att begränsa ränteavdragen för värdepapperskrediter. Kan du utveckla det?

”Vad jag förstår vill regeringen undvika överbelåning – det här med att konsumera nu, betala sedan. Och ökningen av konsumentkrediter som vi sett är inte sund. Men så som förslaget ligger så omfattar det även de lån som vi erbjuder våra kunder med värdepapper som säkerhet. Och de lånen handlar om att kunderna ska få hävstång på sina investeringar. Det tycker jag är olyckligt. För de krediterna handlar om att optimera portföljen, det handlar inte om att konsumera för pengar du inte har.”

Tillträdde i mars

Gustaf Unger tillträdde som vd för Avanza i slutet av mars 2024 efter att hans företrädare Knut Frängsmyr fått sparken i november 2023 efter endast en vecka på sin post, sedan han inte klarat Finansinspektionens lämplighetsprövning.

Du är helt ny på posten. Vad ser du som din största utmaning framåt?

”Min utmaning är att ta Avanza till nästa nivå – se till att kunderna får nästa, nya spännande upplevelse.”

LÄS MER: Provisionslyft ger viss uppsida i nätbanken

LÄS MER: Avanza ökade rörelseresultatet mer än väntat

Dela med dig